ЗОЛОТІ СТОРІНКИ МЕДИЧНОЇ ДУМКИ

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ МЕДИЧНОЇ ДУМКИБібліотека — це храм мудрості, культурний центр, який забезпечує потреби користувача інформацією, хранителька історичної пам’яті. Саме такою бібліотека постає перед пересічною людиною.

Незважаючи на те, що ряд політичних, соціальних та економічних факторів призвів до необхідності змінити свій звичний образ та адаптуватися до змін у суспільстві, бібліотека залишила за собою важливу місію — збереження золотого фонду медичної думки.

Історія медицини показує як в ході трудової діяльності людей виникали та починали свій розвиток практичні навички лікування, розпізнавання та попередження хвороб. Через вивчення минулого людина має уявлення про виникнення та розпізнавання хвороб, уміння лікувати та запобігати їм, розуміння функцій організму та зміни їх під час захворювань. Тому що, тільки минуле дає можливість простежити в історичній послідовності, як змінювалися знання в медицині, спрямування медичної діяльності, роль медичних працівників у суспільстві залежно від соціального ладу, від розвитку наук та зміни світогляду. Історія медицини дає можливість нам побачити який вплив на розвиток уявлення людей про хвороби і здоров’я робив їхній світогляд та ті чи інші уявлення про навколишній світ і природу.

Саме 17 вересня 1945 року був внесений перший запис в інвентарну книгу бібліотеки Яковлев И.И. Неотложная медицинская помощь при акушерской патологии. — М.: Медгиз, 1944. — 335 с.

В рік 70-річчя бібліотеки ми хочемо продемонструвати унікальні книги, збережені в бібліотечному фонді нашої бібліотеки. 

Яр Г. Клинические наставления в гомеопатическом лечении болезнейЯр Г. Клинические наставления в гомеопатическом лечении болезней: Справочная книга гомеопатической терапии для врачей и не врачей / Г. Яр. — СПБ: типография и литография Гогенфельден и Ко, 1876. — 578 с.

Гомеопатія — цю назву вченню дав йому сам засновник, німецький лікар Самуель Ганеман (1755-1843). Це окремий напрямок медицини, якому вже понад 200 років. Вивчаючи на собі дію хінної кори, він помітив, що вона викликає у здорової людини подобу малярійного нападу. Походження багатьох хвороб в той час були невідомі, віталісти вважали їх наслідком розладу “життєвої сили”. В лікуванні хвороб тоді занадто зловживали кровопусканнями, блювотними, наркотиками. Ганеман виступив противником такої сильнодіючої терапії, так як вважав її шкідливою для життя. Він казав, що лікувальні властивості речовин та специфічна їхня дія більше допоможуть, якщо призначати їх в слабших розчинах. А ім’я Яра відоме всім хто займається гомеопатією. Він є послідовником і заслуженим розповсюджувачем Ганеманового вчення. Свою книгу “Клинические наставления” він видав в вигляді легкого керівництва для початківців та як “книгу для подспорья памяти” — для лікарів.


Корсаков С.С. Курс психиатрииКорсаков С.С. Курс психиатрии: В 2-х т. — изд. 2-е, перераб. . — М.: Тип. Рихтер, 1901. 

Життя і діяльність С. С. Корсакова є гордістю світової науки. Він помер в повному розквіті сил (1854-1900) рр., але зробив дуже багато, будучи одним із основоположників наукового товариства лікарів-психіатрів і невропатологів. Його популярність та вплив в товаристві дозволили йому на доброчинні пожертви відкрити дешеву платну лікувальницю для душевнохворих, де безкоштовно практикувало багато лікарів і сам Корсаков. Корсаков С.С. Курс психиатрииА для студентів Сергій Сергійович був найкращим другом і завжди приходив їм на допомогу як з матеріальною підтримкою, так і з душевною порадою. З присутньою тільки йому делікатністю він вмів допомогти бідному студенту так, щоб ліва рука не знала, що робить права. Відомо, як часто він посилав особисті гроші нужденним від “невідомої особи”, як часто вносив плату за навчання того чи іншого студента.

С. С. Корсаков високо цінував і розумів роль лікаря. В своєму “Курсе психиатрии” він так характеризує діяльність лікарів: “Общественное значение врачей, особенно русских, не ограничивается только тем, что они являются целителями болезней и охранителями здоровья. Получив не только специальное, но и общее образование в высших просветительных учреждениях государства, они сами являются распространителями просвещения во множестве уголков нашего обширного отечества, отдавая этим хоть часть тем, кому не выпало счастье получить образование и которые тем не менее снабжали государство средствами, на которые учатся более счастливые и на которые содержатся университеты, академии и клиники”.

Жозан Э. Физический мир мужчины Жозан Э. Физический мир мужчины. Болезни половой сферы и мочевых путей как следствие преждевременного истощения мужчины. — С.-Пб: Издание М.В. Попова, 1901. — 452 с.
 Жозан Э. Физический мир женщины Жозан Э. Физический мир женщины. Общедоступное изложение половых проявлений у женщины. — С.-Пб: Издание М.В. Попова,  1901. —  492 с.
 Хааб О. Атлас и очерк учения о глазных операциях

Haab O. Атлас и очерк учения о глазных операциях / О. Haab; пер. с нем. А.А. Иванова. — С.-Пб: Издание журнала «Практическая медицина», 1906 (СПб: Типография журнала «Практическая медицина» (В.С.Эттингер)). – XI,255 с. : цв. ил.

 

Шпальтегольц В. Атлас по анатомии человекаАтлас по анатомии человека: в 3 частях / сост.: В. Гис, В. Шпальтегольц; пер. Н. А. Батуева. — 2-е изд. — М.: Тип-я Т-ва И.Н. Кушнерев и К.

Ч. 1. Кости, суставы, связки. — 1901. —

Ч. 2. Области, мускулы, фасции, сердце, кровеносные сосуды. — 1908. —

Ч. 3. Вып. 1. Внутренности.- 1909. — 626 с.

Ч. 3. Вып. 2. Внутренности. — 1907-1909. — С.627-899.

Шпальтегольц Вернер (1861-1940), німецький анатом, який вивчаючи взаємозв’язок між ембріональним розвитком розвитком органів і розгалуженням в них кровоносних судин, сформулював “основний ангіогенетичний закон”, завдяки якому органи, які мають трубчасту закладку і органи, які розвиваються із цілісної клітинної маси, мають різне кровопостачання. З допомогою розробленого ним методу просвічування препаратів він вивчав судини серця, скелетних м’язів, шкіри.

Шпальтегольц створив один з найкращих анатомічних атласів, в якому за модель для малюнків слугували виготовлені ним препарати. Атлас вперше був опублікований в 1896-1900 рр., неодноразово перевидавався та був перекладений на багато мов.

Познайомитись з рідкісними книгами з нашого фонду можна відвідуючи нашу бібліотеку. Адже бібліотека, з моменту свого заснування в 1945 році, зберегла унікальні медичні книги кінця XIX- початку XX ст., 20-30 рр. XXст. та видання періоду Великої Вітчизняної війни і післявоєнних років.