Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням

 

IMG_0922

Про те, що тютюнокуріння чинить шкідливий вплив на організм людини відомо давно, проте лише в другій половині XX сторіччя суспільство почало усвідомлювати всю масштабність людських та економічних втрат, що спричинені курінням.

Відповідно до визначення ВООЗ, курцем вважають людину, яка регулярно випалює принаймні 1 сигарету за день упродовж не менш як 12 місяців. Сьогодні у світі налічують 1,1 млрд курців. Це майже третина всього дорослого населення віком понад 15 років.

Україна, на жаль, належить до країн Європи з високим рівнем поширеності цієї шкідливої звички, особливо серед молодих чоловіків. В Україні курять більшість молодих чоловіків та кожна третя чи четверта жінка дітородного віку, що проживають у містах. Проблема загострюється тим, що поширення споживання тютюну серед чоловіків протягом останніх років не має тенденції до зниження, а серед жінок — невпинно зростає. Кількість молодих жінок, що курять, за останні два десятиліття зросла в 4 рази.

Тютюнопаління — це агресивний чинник ризику онкологічних, серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання, що є опосередкованою причиною близько 5 млн. випадків смерті щороку. Слід взяти також до уваги загальні соціально-економічні втрати від куріння, які, окрім передчасної смерті великої частини населення, пов’язані зі значними витратами на лікування та реабілітацію з приводу спричинених споживанням тютюну хвороб, втратами у виробництві, соціальній сфері, іншими аспектами.

Планетарне поширення цієї згубної звички та її наслідки для здоров’я людини стали загрозою для нормального існування людства. Це спонукає світову спільноту розробити та реалізувати міжнародні заходи задля зменшення рівня споживання тютюнових виробів серед населення планети.

На абонементі РОНМБ підготовлена виставка присвячена Всесвітньому дню боротьби з тютюнопалінням, де Ви можете ознайомитись з літературою з даної теми.

Список рекомендованої літератури:

 1. Воробієнко Ю. І. Значення показників оксиду азоту в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією залежно від активного тютюнопаління // Перинатологія та педіатрія. — 2013. — № 4. — С. 61-65
 2. Вплив тютюнопаління на перебіг хронічної гастродуоденальної патології в підлітків / В. І. Боброва [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2013. — № 3. — С. 62-65
 3. Ещенко К. Н. Сердечно-сосудистая система и курение / К. Н. Ещенко, А. В. Жадан, Н. Ф. Шустваль // Ліки України. — 2013. — N 4. — С. 12-17
 4. Завельская А. Табакокурение и рак шейки матки // Врач. — 2013. — № 11. — С. 64-67
 5. Исаева А. С. Курение и течение климактерического периода у женщин // Український терапевтичний журнал. — 2013. — № 4. — С. 38-42
 6. Курильщикам на заметку: пять аргументов в пользу Флюдитека // Фармацевт практик. — 2013. — № 9. — С. 21
 7. Максименко Ю.А. Проблема алкоголізації та тютюнопаління населення // Инфекционный контроль. — 2013. — № 3/4. — С. 29-31
 8. Освободитесь из плена никотина // Фармацевт практик. — 2013. — № 9. — С. 21
 9. Поширеність тютюнопаління серед підлітків України (за результатами глобального опитування підлітків 2011 р.) / Н. С. Полька [и др.] // Довкілля та здоров’я. — 2013. — № 3. — С. 57-61
 10. Рыткис И.С. К вопросу о личностных особенностях студентов с привычным курением и различными клиническими формами инициального этапа формирования табачной зависимости / И. С. Рыткис // Міжнародний неврологічний журнал. — 2013. — № 6. — С. 70-74
 11. Сперанская О. И. Первичная и вторичная терапевтическая резистентность к никотинзаместительной терапии у лиц с табачной зависимостью [] / О. И. Сперанская, В. К. Смирнов, К. А. Богданов // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С. Корсакова. — 2013. — Т.113 № 9. — С. 59-62
 12. Табак // Therapia (Український медичний вісник). — 2013. — N 9. — С. 88-89