УРОЛОГІЯ

 1. Екстракорпоральна гемокорекція ускладнень програмного гемодіалізу / Семенюк Ю.С., Мартинюк В.М., Серветник О.В., Шевчук О.В., Димитращук В.Г., Барса М.Л., Струменський В.М. // Клінічна хірургія. — 2003. — №4/5. — С.101-102.
 2. Екстракорпоральні методи детоксикації в комплексному лікуванні ускладнень у хворих на програмному гемодіалізі / Маслій Я.О., Барса М.Л., Мартинюк В.М., Романишин О.В., Серветник О.Д., Шевчук О.В., Димитращук В.Г., Струменський В.М. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.150-153.
 3. Коробова Н. Гломерулонефрити: санаторно-курортне лікування // Медичний вісник. — 2007. — №3. — С. 5
 4. Лістік Т., Соколовська І. Урогенітальний хламідіоз // Медичний вісник. — 2006. — №25. — С. 5.
 5. Мороз М.А. Гемостаз при нефректомії // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. -С.154-156.
 6. Мороз М.А. Лікування міхурово-вагінальних нориць з використанням авторського інструментарію. — Рівне, 2007. – 79 с.
 7. Мороз М.А. Метод виготовлення катетерів // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. -С.187-189.
 8. Мороз М.А. Троакарна цистоектомія // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. -С.186-187.
 9. Мороз М.А. Хірургічне лікування водянки оболонок яєчка// Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. -С.156-157.
 10. Мороз М.А. Хірургічне лікування міхуровопіхвових нориць// Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002 . -С.153.
 11. Морз М.А. Хірургічне лікування фімозу в дорослих // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.157-158.
 12. Полянко А., Романишин О., Коробова Н. Гострий гломерулонефрит: етіопатогенез, клі­ні­ка, діагностика, сучасні підходи до патогенетичного лікування // Медичний вісник. — 2004. — №45. — С. 4.
 13. Проведення екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії хворим на сечоком’яну хворобу з використанням добового моніторингу артеріального тиску: Інформ. лист / Минзак В.В. — Вип. 1. — Рівне: ДЦНТЕІ, 2005. — 2 с.
 14. Романишин О. Нефрологія: сучасні аспекти лікування // Медичний вісник. — 2001. — 9 листоп.
 15. Степановський В.В., Степановський В.М. Уретероцеле // Медичний вісник. — 2004. — №23. — С. 3.
 16. Шустик Р.П. Перспективи застосування трансплантації стовбурових клітин при імунозапальних захворюваннях нирок // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 217-231.
 17. Ярчук Н., Коняко М. Захворювання сечовидільної системи у новонароджених // Медичний вісник. — 2002. — №6. — С.2.