УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА

 1. Брик С., Левчук Л., Цимбалюк О. Сучасні ультразвукові методики в діагностиці патології вен нижніх кінцівок // Медичний вісник. — 2003. — №30. — С.4.
 2. Впровадження методики ультразвукової діагностики кульшових суглобів у новонароджених: Інформ. листок / Шевченко С.К. — Вип. 2. — Рівне: ДЦНТЕІ, 2006. — 2 с.
 3. Герасимчук С., Бур Ю. Діагностика холідохолітіазу // Медичний вісник. — 2004. — №8. — С. 4
 4. Гощинський В.Б., Чижишин Б.З. Про інформативність ультразвукового дослідження при хронічній венозній недостатності нижніх кінцівок // Вісник наукових досліджень. — 2001. — №2. — С.51.
 5. Динамічне ультразвукове дослідження в оцінці показань до оперативного лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом / Бобров О.С, Семенюк Ю.С, Мендель М.А., Зоргач В.Ю // Клінічна хірургія. — 2003. — №1. — С.6-7.
 6. Діагностика патології вен нижніх кінцівок з використанням ультразвукової доплерографії / Ю.В. Драчук, С.Д. Брик, Л.П. Левчук, О.В. Цимбалюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, 3-4 червня 2004 року). — Тернопіль, 2004. — С. 78-79.
 7. Євтушок Л.С., Сосинюк З.О. Аналіз ефективності пренатальної УЗД у Рівненській області // Педіатрія, акушерство, гінекологія. — 2001. — №6. — С.68.
 8. Застосування транскраніальної доплерографії з компресійними пробами в діагностиці цереброваскулярних захворювань: Інформ. листок / Драчук Ю.В., Брик С.Д., Левчук Л.П., Цимбалюк О.В. — Вип. 1. — Рівне: ДЦНТЕІ, 2006. — 2 с.
 9. Інтерваційні методи діагностики вогневищих утворів щитоподібної залози під контролем сонографії / Шумлянський І.В., Ярощук С.А., Коршак Н.В., Бур Ю.А., Залознєв І.П., Герасимчук Л.О. // Променева діагностика, променева терапія. — 2001. — №2. -С.135.
 10. Корсакова І. Ультразвукова діагностика новоутворень плевральних порожнин // Медичний вісник. — 2003. — №43/44. -С.5.
 11. Левчук Л. Сучасні ультразвукові методики в діагностиці патології вен нижніх кінцівок // Медичний вісник. — 2003. – №30. — С. 4.
 12. Метод дуплексного сканування артерій брахіоцефальної ділянки в діагностиці цереброваскулярної патології: Інформ. Листок / Цимбалюк О.В., Левчук Л.П., Брик С.Д. -Вип. 23. — Рівне: ДЦНТЕІ, 2001. — 3 с.
 13. Брикса Н.І., Онищук Н.В.Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних протоків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 2 червня 2006р.). — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2006. — С.76-77.
 14. Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток в Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі ім. В. Поліщука / І.В. Шумлянський, М.С. Пасічник, Н.І. Брикса, Н.В. Онищук, Созонюк М.А. // Шпитальна хірургія. — 2006. — №1. — С. 83-85.
 15. Наумець Л. Нейросонографія: метод обстеження головного мозку у новонароджених та дітей першого року життя // Медичний вісник. — 2005. — №37. — С. 5.
 16. Наумець Л. Тімомегалії: результати обстежень // Медичний вісник. — 2007. — №34/35. — С. 7.
 17. Онищук Н. Роль ультразвукового дослідження у діагностиці хронічних гепатитів // Медичний вісник. — 2007. — №23. — С. 6.
 18. Особливості сонографії та допплерографії в диференціальній діагностиці захворювань м’яких тканин тулуба та кінцівок: Інформ. Листок / Садовська Н.І. — Вип.3. — Рівне: ДЦНТЕІ, 2006. — 2 с.
 19. Оцінка пренатальних ультразвукових маркерів алкогольного ураження плода / Бариляк І., Вертелецький В., Євтушок Л., Єнікеєва В., Жарко В., Марченко Н., Оніщенко С., Сосинюк З., Шевченко С., Шумлянський І. та ін. // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 17-18.
 20. Помилки ультразвукової діагностики захворювань печінки, жовчовивідної системи / Семенюк Ю.С., Федорук В.А., Потійко О.В., Сидорук І.В. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.161-164.
 21. Сороцька Т. Ультразвукова діагностика // Вроджені вади розвитку: Книга для батьків. — Луцьк, 2002. — С.187-190.
 22. Сусак Я.М., Семенюк Ю.С., Зоргач В.Ю. Ультразвуковая диагностика после­опе­ра­ци­о­н­ных внутрибрюшных осложнений: Учебно-методическое пособие. – К.: Наукова думка, 2005. — 25 с.
 23. Сучасні ультразвукові методи діагностики цереброваскулярних захворювань/ Ю. Драчук, С. Брик, Л. Левчук, О. Цимбалюк // Медичний вісник. — 2006. — №31.
 24. Тимощук М., Кучерук Є. Транскраніальна доплерографія та доплерографія екстракраніальних судин брахіоцефальної системи у діагностиці ранньої патології судин головного мозку // Медичний вісник. — 2005. — №29. — С. 5.
 25. Тонкогольчата пункційно-аспіраційна біопсія під контролем сонографії в діагностиці та лікуванні вогнищевих утворів щитоподібної залози та ефективність кольорового доплерівського картування / С.А. Ярощук, Ю.А. Бур, І.П. Залознєв, Л.О. Герасимчук // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — №1. — С. 231-232.
 26. Ультразвукова діагностика при плевральних синдромах / Казирід С.Г., Коршак Н.В., Ковпак О.С., Шумлянський І.В. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.195.
 27. Ультразвукова діагностика захворювань молочних залоз / Шумлянський І.В., Пасічник М.С., Ільницька Л.А., Люлька В.В., Ярощук С.А., Кудря Г.В. – Рівне, 2006.- 25 с.
 28. Ультразвукова і рентгенологічна мамографія в комплексній діагностиці онкопатології молочної залози / Ю.А. Бур, В.С. Качан, В.В. Шандалюк, Семенюк П.П., Береська О.Р. // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 21-24.
 29. Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы: Учебно-методическое пособие / Сусак Я.М., Семенюк Ю.С, Зоргач В.Ю. и др. — К., 2002. — 19 с.
 30. Ультразвуковая диагностика хирургических заболеваний печени: Учебно-методическое пособие / Авт.: А.П. Радзиховский, О.Е. Бобров, Ю.С. Семенюк и др. — К. — Ровно, 2001. — 30 с.
 31. Ультразвукова діагностика при плевральних синдромах / Казирід С.Г., Коршак Н.В,, Ковпак О.С., Шумлянський І.В. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. ­- С.195.
 32. Ультразвукові методи діагностики при синдромі хребетної артерії / С.Д. Брик, Ю.В. Драчук, Л.П. Левчук, О.В. Цимбалюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 2 червня 2006 р.). -Тернопіль: «Укмедкнига», 2006. — С. 9-11.
 33. Цимбалюк О.В., Брик С.Д., Левчук Л.П. Ультразвукові методи діагностики екстра- та інтракраніальних артерій при дисциркуляторній енцефалопатії в осіб працездатного віку // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 177-178.
 34. Циплюк І. Нові ультразвукові технології в загальній та кардіоваскулярній діагностиці // Медичний вісник. — 2006. — №27. — С. 4.
 35. Циплюк І. Ультразвукова діагностика об’ємних утворів плаценти // Медичний вісник. — 2006. — №35. — С. 6.
 36. Циплюк І. Ультразвукова плацентографія в нормі та при патології // Медичний вісник. — 2006. — №14. — С. 4-5.
 37. Циплюк І. Ультразвукове дослідження вагітності: методики, протоколи, стандарти // Медичний вісник. — 2006. — №21.
 38. Шевченко С. Трансректальна ультрасонографія простати // Медичний вісник. — 2007. — №31. — С. 4.
 39. Шевченко С. Ультрасонографія в діагностиці дисплазії кульшових суглобів // Медичний вісник. — 2006. — №29. — С. 4-5.
 40. Шевченко С.К., Коробко С.Р. Методика раннього виявлення вродженого вивиху та дисплазії кульшових суглобів у дітей першого року життя за допомогою ультразвукового обстеження // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 198-205.
 41. Шумлянський І.В. Випадок пренатальної ультразвукової діагностики інфікування плода // ІІІ з’їзд медичних генетиків України: Матеріали з’їзду ( м. Львів, 2-4 жовтня 2002). – Львів, 2002. — С.109.
 42. Ярощук С., Залознєв І. Ультразвукова діагностика доброякісної гіперплазії передміхурової залози // Медичний вісник. — 2006. — №13. — С. 4.
 43. Ярощук С. Ультразвукова діагностика захворювань м’яких тканин / Ярощук С., Садовська Н. // Медичний вісник. — 2005. — №24. — С. 5.