ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ

 1. Антонюк-Кисіль В., Тарасюк Ю. Тромбоз легеневих артерій: діагностика, лікування, профілактика // Медичний вісник. — 2003. — №4. — С.4-5.
 2. Букатевич О.В., Михальчук О.В. Шокова легеня // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. -С.11-13.
 3. Відеоторакоскопічне оперативне лікування травми грудної клітки / Кузьмич В.М., Семенюк Ю.С, Марчук І.К., Барчук І.В., Свєнтозельський І.С. // Політравма — сучасна концепція надання медичної допомоги: Збірник тез науково-практичної конф. (16-17 трав. 2002 р.) — К., 2002. – С.75-76.
 4. Діагностика та лікування легеневих кровотеч при неспецифічних захворюваннях / Марчук І.К., Іванова М.А., Карпюк С.Й., Шмир В.Ю. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.146-148.
 5. Карпюк С.Й. Ендоскопічна картина при дисемінованих процесах легень // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.24-26.
 6. Кузьмич В.М., Барчук І.В., Свєнтозельський І.С. Малоінвазивні ендоскопічні втручання в торакальній хірургії // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.32-33.
 7. Кузьмич В.М., Барчук І.В., Семенюк Ю.С. Торакоскопічна ендоскопія в невідкладній торакальній хірургії // Невідкладні стани в пульмонології, тора кальній хірургії та алергології: (Зб. матеріалів конференції). — Рівне, 2001. — С. 27-29.
 8. Лівобічний хілоторакс внаслідок пошкодження навколоаортальних гілок грудної лімфатичної протоки / І.К. Марчук, О.В. Букатевич, І.В. Либак, М.М. Приступа // Шпитальна хірургія. — 2006. — №1. — С. 116-117.
 9. Марчук І.К., Семенюк Ю.С. Діагностика та лікування легеневих кровотеч при неспецифічних захворюваннях // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології : Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2001. — С.14-16.
 10. Марчук І.К., Іванова М.А., Карпюк С.Й. Діагностика та лікування легеневих кровотеч при неспецифічних захворюваннях // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.146-148.
 11. Марчук І.К., Кузьмич В.М., Барчук І.В. Особливості діагностики та хірургічної тактики при ізольованих, поєднаних та множинних пораненнях серця // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.144-146.
 12. Площанський В.В., Сумко О.Я., Красько В.Г. Успішне лікування поранення серця в центральній районній лікарні // Клінічна хірургія. — 2003. — №6. — С.62.