ТЕРАПЕВТИЧНА ДОПОМОГА

  1. Астма-школа для лікарів загального профілю / І.В. Шумлянський, С.Г. Казирід, П.М. Цимбала, О.В. Качан // Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України: Матеріали І з’їзду алергологів України (м. Київ, 3-5 квітня 2001 р.) – К., 2002. — С.193.
  2. Досвід організації астма-школи індивідуального навчання на базі денного стаціонару / Шумлянський І.В., Маслій Я.О., Цимбала П.М, Яцик О.В., Дячук О.С. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.413.
  3. Досвід проведення телемедичних консультацій у відділенні променевої діагностики РОКЛДЦ ім. Віктора Поліщука / І.В. Шумлянський, М.С. Пасічник, Ю.В. Якимів, П.П. Семенюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 3 червня 2005 р.). — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2005. — С.90-91.
  4. Семенюк Ю.С., Джига О.Д., Яцик О.В. Важка бронхіальна астма — економічний тягар для бюджету охорони здоров’я // І з’їзд алергологів України (м. Київ, 3-5 квітня 2002 р.): Матеріали наукових праць. – К., 2002. – С.159.
  5. Семенюк Ю.С. Спеціалізована допомога хворим із захворюваннями органів дихання // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології: Зб. матеріалів конференції — Рівне. — 2001. – С.4-5.
  6. Черняк А. Скринінгове обстеження — реальний шлях раннього виявлення цукрового діабету // Медичний вісник. — 2006. — №38. — С. 4.
  7. Шумлянський І.В. Післядипломне навчання лікарів-інтерністів проблемам діагностики і лікування бронхіальної астми у Рівненській області // Медична освіта. – 2003. — №3. — С. 45-47.
  1. Досвід проведення астма-школи для лікарів-інтерністів у Рівненській області / Шумлянський І.В., Цимбала П.М., Качан О.В., Покоївчук В.М., Казирід С.Г. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.413.
  2. Опыт проведения астма-школы для больных и врачей-интернистов в Ровенской области / Шумлянский И.В., Покоевчук В.Н., Казырид С.Г., Яцык А.В. // ХII российский национальный конгресс по болезням органов дыхания (Москва, 11-15 ноября, 2002 г.): Сборник резюме. – М., 2002. — С.187.
  1. Яцик О.В., Шумлянський І.В. Досвід проведення „Астма-школи” для пацієнтів // Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України: Матеріали І з’їзду алергологів України (м. Київ, 3-5 квітня 2001 р.). – 2002. — С.193.