РЕНТГЕНДІАГНОСТИКА

  1. Computer Tomography in Assessment for Kidney Cancer and Renal Cell Carcinoma Prevalence. Advances in clinical and experimental medicine. – Bimonthly. — 2003, Vol. 12, №o. 4, Suppl. — Р. 79.
  1. Брожик М., Ткач В., Циплінський Ю. Остеопороз: роль двофотонної рентгенівської денситометрії в профілактиці та лікуванні. Результати обстежень пацієнтів на денситометрі DEXASCAN DX-10. Прогнози // Медичний вісник. — 2002. — №34. — С.3.
  2. Семенюк П.П. Досвід проведення мамографічних обстежень у відділенні променгенвої діагностики РОКЛДЦ ім. Віктора Поліщука з метою ранньої діагностики раку молочної залози // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С.156-157.
  1. Швець Т., Люлька В., Приступа М. Диференційна рентгендіагностика дисемінованих процесів легень // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.55-61.
  2. Швець Т. Радіологія: методи й методики // Медичний вісник. — 2002. — 28 квіт.
  3. Шумлянський І.В. Високороздільна комп’ютерна томографія в діагностиці емфіземи легень // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Зб. наукових праць XLVI підсумкової (міжрегіональної) конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — С.99.
  4. Шумлянський І.В., Казырид С.Г., Яцык А.В. Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки (ОГК) в диагностике и контроле лечения диссеминированных заболеваний легких (ДЗЛ) // ХIII национальный конгресс по болезням органов дыхания (Санкт-Петербург, 10-14 ноября 2003): Сборник резюме. — Пульмонология.– 2003. – С.154.