ПЕДІАТРУ!

23 вересня 2014 р. в актовому залі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука відбудеться науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії».

Програма заходу:

 1. Принципи доказової медицини в лікуванні гострого бронхіту.
 2. Принципи лікування запальних захворювань рото глотки у дітей (тонзилофарингит).
 3. Принципи догляду та лікування гнійно-запальних захворювань шкіри.

Пропонуємо Вам рекомендаційний список літератури по темі конференції на основі власних фондів. Доводимо до відома фахівців, що бібліотека має можливість надати електронну  копію документа на Вашу е-mail.

«Актуальні питання педіатрії»

(рекомендаційний список літератури до науково-практичної конференції)

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ

 1. Абатуров О.Є. Оральна регідрація та лікувальне харчування дітей раннього віку, які хворіють на гострі бронхіти, на етапі стаціонарного лікування / О.Є. Абатуров, І.Л. Височина, Н.М. Токарєва // Перинатологія та педіатрія. — 2011. — №4. — С. 30-31
 2. Балясинская Г.Л. Опыт применения препарата Флюдитек при лечении острых обструктивных бронхитов у детей раннего возраста  / Г.Л. Балясинская, Е.Ю. Тимаков // Современная педиатрия. — 2010. — № 5. —  С. 98-102
 3. Бережной В.В. Использование фитопрепарата «Бронхипрет» в терапии острого бронхита у детей / В.В. Бережной, Н.П. Гляделова // Современная педиатрия. — 2010. — № 5. —  С. 85-90
 4. Бронхіти у дітей: терапія з точки зору доказової медицини / В. Г. Майданник [и др.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2011. — Т.73 № 6. —  С. 49-54
 5. Буряк В.Н. Особенности этиотропной терапии при лечении острых бронхитов у детей / В. Н. Буряк, Н. И. Шабан, Л. П. Скачкова // Перинатологія та педіатрія. — 2010. — №1. —  С. 66-68
 6. Використання препарату цефутил в комплексній терапії гострих бронхітів у дітей із супутньою патологією травного каналу / Г.Г. Шеф [и др.] // Современная педиатрия. — 2011. — №4. —  С. 102-106
 7. Гирина А. Бронхиты у детей: диагностика, лечение, профилактика / А. Гирина, Н. Короид, А. Заплатников // Врач. — 2014. — № 1. —  С. 74
 8. Гострі і хронічні бронхообструктивні захворювання у дітей віком до 5 років та муколітична фітотерапія / О.М. Охотнікова [и др.] // Современная педиатрия. — 2012. — № 1. —  С. 65-69
 9. Діагностична цінність змін лазерно-кореляційних спектрів у дітей при гострому обструктивному бронхіті / О. В. Зубаренко [и др.] // Буковинський медичний вісник. — 2012. — №1. —  С. 27-31
 10. Дорошенко С.В. Особенности антибактериальной терапии острых бронхитов у детей, инфицированных внутриклеточными возбудителями / С. В. Дорошенко // Український медичний альманах. — 2012. – Т. 15 N 2 (додаток). —  С. 87-88
 11. Дудник В.М. Нові можливості застосування секретолітиків у комплексній терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку / В.М. Дудник // Астма та алергія. — 2013. — N4. —  С. 82-87
 12. Жигунова А. К. Фитотерапия острого и хронического бронхита с применением препарата Бронхипрет® : доказанная эффективность / А.К. Жигунова // Український медичний часопис. — 2012. — № 4. —  С. 69-78
 13. Жукова О. В. Оценка экономической эффективности терапии острого и рецидивирующего обструктивного бронхита у детей / О.В. Жукова // Лечащий Врач. — 2013. — № 1. —  С. 6-11
 14. Ингаляционные формы амброксола в терапии секреторно-эвакуаторных нарушений респираторного тракта при острых бронхитах у детей / Л. С. Овчаренко [и др.] // Здоровье ребенка. — 2014. — № 3. —  С. 25-28
 15. Использование N-ацетилцистеина в комплексном лечении заболеваний нижних дыхательных путей у детей / Т. В. Косенкова [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2011. — Т.56 № 6. —  С. 58-62
 16. Комплексная терапия острого бронхита у детей / Н. Зрячкин [и др.] // Врач. — 2012. — № 8. —  С. 74-76
 17. Лысенюк В.П. Изучение влияния реабилитации с применением антигомотоксического препарата совместно с волновой энергостабилизирующей терапией на морфологические, биохимические и показатели системного иммунитета у детей с рецидивирующим бронхитом / В.П. Лысенюк, М.И. Наумова, В.Н. Шаповал // Лікарська справа. — 2012. — №7. — С.108-112
 18. Майданник В.Г. Ефективність застосування муколітика при гострому бронхіті у дітей / В.Г. Майданник, М.В. Макян // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2011. — Т. 73 № 5. —  С. 53-56
 19. Марушко Ю.В. Эффективность применения препарата Цетрин у детей с острой бронхолегочной патологией и неблагоприятным аллергическим фоном / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф // Дитячий лікар . — 2013. — №  6. — С. 59-62
 20. Нестеренко З.В. Рецидивирующий бронхит как фенотипический вариант острого бронхита у детей / З. В. Нестеренко // Український медичний альманах. — 2012. — Т.15 N6. —  С. 121-123
 21. Овчаренко Л. С. Нейроиммунные механизмы генеза частых повторных эпизодов острых бронхитов у детей / Л.С. Овчаренко, И.В. Шамрай, А.А. Вертегел // Перинатологія та педіатрія. — 2013. — № 3. —  С. 118-125
 22. Оптимизация лечения детей с острыми респираторными заболеваниями / Т.Р. Уманец [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2013. — № 2. —  С. 60-63
 23. Островський М.М. Вибір оптимальної схеми подолоння обструктивного синдрому при вірус-індукованих гострих бронхітах / М.М. Островський, О.І. Варунків // Астма та алергія. — 2014. — N1. —  С. 52-54
 24. Сенаторова А.С. Опыт применения препарата трайфед экспекторант у детей раннего возраста с острым обструктивным бронхитом / А.С. Сенаторова, О.Л. Логвинова, Д.А. Хоружевский // Современная педиатрия. — 2010. — № 2. —  С. 52-56
 25. Современные аспекты патогенетической терапии кашля у детей / О. В. Зайцева [и др.]  // Лечащий Врач. — 2010. — № 2. —  С. 60-68. – [проспан]
 26. Старець О. О. Ефективність та безпечність Ормаксу для лікування гострого простого бронхіту у детей раннього віку / О. О. Старець, І. М. Федчук, С. А. Стабецька // Современная педиатрия. — 2012. — № 3. —  С. 66-68
 27. Терапія гострих бронхітів та вогнищ інфекції у дітей із супутньою патологією травного каналу / Ю. В. Марушко [и др.] // Здоровье ребенка. — 2011. — №1. — С.47-50
 28. Шадрін О. Г. Ефективність та безпека інгаляційного методу лікування гострих бронхітів у дітей із використанням Евкабалу бальзаму / О.Г. Шадрін, Г.А. Гайдучик // Здоровье ребенка. — 2012. — № 7. —  С. 28-32
 29. Эффективность и безопасность ингаляционного метода лечения сухим экстрактом листьев плюща острых респираторных заболеваний у детей раннего возраста / Н. Д. Сорока [и др.]  // Лечащий Врач. — 2010. — № 6. —  С. 38-44. – [проспан]
 30. Эффективность и безопасность муколитических средств в терапии острых воспалительных заболеваний органов дыхания у детей / Е. И. Юлиш [и др.] // Современная педиатрия. — 2009. — № 6. — С. 52-56
 31. Эффективность использования «Биоарона С» в лечении острого и рецидивирующего бронхита у детей / Е. В. Прохоров [и др.] // Современная педиатрия. — 2011. — № 3. —  С. 81-84
 32. Пат. 68893 Украина, МКИ МПК А61К33/00 А61Р11/00. Спосіб лікування гострого бронхіту у дітей / І.О. Мітюряєва-Корнійко [и др.]. — № 201113197 ; Заявл. 09.11.2011 ; Опубл. 10.04.2012. — 3 с. — Б. ц.
 33. Пат. 48090 Украина, МКИ МПК (2009) А61Н39/00. Спосіб лікування дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт / О.В. Зубаренко, Л.Г. Кравченко, Н.Л. Весілик. — № 200908426 ; Заявл. 10.08.2009 ; Опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5, 2010 р. — 6 стлб. — Б. ц.
 34. Пат. 30861 Украина, МКИ МПК (2006) А61Н23/00. Спосіб фізіотерапевтичного лікування гострого бронхіту у дітей / О.М. Нечипуренко. — № 200713642 ; Заявл. 06.12.2007 ; Опубл. 11.03.2008. — 8 стлб. — Б. ц.

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ТОНЗИЛОФАРИНГИТА

 1. Бережной В.В. Золотой стандарт нового поколения макролидов сумамед  — оптимальное средство для адекватного лечения тонзиллофарингита у детей / В. В. Бережной // Современная педиатрия. — 2010. — № 2. —  С. 82-85
 2. Бережной В.В. Использование макролидов в терапии фаринготонзиллитов у детей / В. В. Бережной, Н. П. Гляделова // Современная педиатрия. — 2010. — № 1. —  С. 24-29
 3. Брандис Т. Опыт локальной профилактики и лечения воспалительных заболеваний ротоглотки у часто болеющих детей / Т. Брандис // Здоровье ребенка. — 2012. — № 5. —  С. 65-66
 4. Видуэцкая А.А. Этиопатогенетические подходы биологической терапии острого тонзиллита (ангины) у детей / А.А. Видуэцкая // Биологическая терапия. — 2010. — №  3. —  С. 37-38
 5. Возможности фитотерапии в лечении пациентов с риносинуситом и тонзиллофарингитом на фоне острой респираторной вирусной инфекции / А. Ю. Овчинников [и др.] // Лечащий Врач. — 2013. — № 9. —  С. 102-104
 6. Дифференцированный подход к антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов у детей / Е.И. Юлиш [и др.] // Здоровье ребенка. — 2014. — № 1. —  С. 121-126
 7. Досвід амбулаторної тактики лікування ускладнень гострих респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють / Т.З. Марченко [и др.] // Современная педиатрия. — 2011. — № 1. —  С. 62-66
 8. Етіологічна структура тонзилофарингіту у дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз / В. В. Кіщук [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2013. — № 2. —  С. 3135
 9. Использование цефалоспоринов 2-го поколения в терапии фаринготонзиллитов у детей / Н.П. Гляделова [и др.]  // Современная педиатрия. — 2012. — № 3. —  С. 60-65
 10. Катилов А.В. Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей / А. В. Катилов, С. Ю. Макаров, Д. В. Дмитриев // Дитячий лікар. — 2013. — №  2. —  С. 31-36
 11. Косенко И.М. Иммуномодулирующая терапия заболеваний ротоглотки у детей / И. М. Косенко // Детские инфекции. — 2010. — Т. 9 № 1. —  С. 56-61
 12. Крамарьов С. О. Досвід застосування препарату на основі гіпертонічного розчину морської води у практиці педіатра, сімейного лікаря : огляд літератури / С. О. Крамарьов, О. В. Виговська // Современная педиатрия. — 2014. — № 2. —  С. 15-19
 13. Краснова Е.И. Острая стрептококковая инфекция ротоглотки в педиатрической практике  — проблема и пути решения / Е. И. Краснова, С. О. Кретьен, А. В. Васюнин // Лечащий Врач. — 2011. — № 8. —  С. 68-74
 14. Крючко Т. А. Проблема тонзиллита в педиатрической практике / Т. А. Крючко, О. Я. Ткаченко, Т. В. Шпехт // Современная педиатрия. — 2012. — № 2. —  С. 41-44
 15. Леженко Г. О. Оцінка ефективності застосування місцевої терапії в комплексному лікуванні бактеріального тонзилофарингіту у дітей / Г. О. Леженко, О. Є. Пашкова, О. М. Гиря // Здоровье ребенка. — 2014. — №2. —  С. 21-24
 16. Локшина Э.Э. Оценка клинической эффективности и переносимости современного растительного препарата при терапии кашля у детей с острыми респираторными заболеваниями / Э. Э. Локшина, О. В. Зайцева, С. И. Барденикова // Лечащий Врач. — 2010. — № 11. —  С. 106-109
 17. Местная терапия воспалительной патологии гортаноглотки у детей / М. Р. Богомильский [и др.] // Вестник оториноларингологии. — 2010. — № 2. —  С. 63-65
 18. Опыт применения препарата Лексин (Цефалексин) в практике участкового педиатра / Н. И. Синчук [и др.] // Современная педиатрия. — 2011. — № 3. —  С. 38-40
 19. Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей: вопросы диагностики и терапии / Е.И. Юлиш [и др.] // Здоровье ребенка. — 2013. — № 4. —  С. 79-82
 20. Оценка клинико-патогенетической эффективности комбинации реамбирина и циклоферона у больных острым тонзиллитом тяжелого течения / В. М. Фролов [и др.] // Лікарська справа. — 2013. — № 2. —  С. 124-129
 21. Патогенетическая терапия при воспалительных заболеваниях глотки у детей / Е.И. Юлиш [и др.] // Здоровье ребенка. — 2013. — № 1. —  С. 97-101
 22. Применение антибиотиков у детей в амбулаторной практике. Практические рекомендации / А.А. Баранов [и др.] // Современная педиатрия. — 2012. — № 5. —  С. 25-33
 23. Савустьяненко А. В. Тонзиллит и перитонзиллярный абсцесс: что нужно знать практическому врачу / А.В. Савустьяненко // Здоровье ребенка. — 2013. — № 1. —  С. 75-78
 24. Солдатский Ю.Л. Возможности современных макролидов в лечении тонзиллита в детском возрасте / Ю. Л. Солдатский // Лечащий врач. — М., 2012. — N 8. —  С. 32-36
 25. Чернышева O. E. Противовоспалительная терапия при острых фарингитах у детей / O. E. Чернышева, Б. И. Кривущев // Здоровье ребенка. — 2012. — № 6. —  С. 131-134
 26. Щербак И.Б. Топическая терапия при острых воспалительных заболеваниях глотки / И. Б. Щербак // Український медичний часопис. — 2011. — № 6. —  С. 87
 27. Эффективность и переносимость препаратов местного действия Трахисан и Декатилен при острых воспалительных заболеваниях лор-органов у детей с хроническим тонзиллитом / Н. В. Нагорная [и др.]  // Здоровье ребенка. — 2012. — № 6. —  С. 55-61
 28. Пат. 64717 Украина, МКИ МПК (2011.01) А61К 33/00. Спосіб лікування гострих фарингітів у дітей / Ю.В. Марушко, О.С. Мовчан. — № 201107251 ; Заявл. 08.06.2011 ; Опубл. 10.11.2011. — 6 стлб. — Б. ц.
 29. Пат. 79653 Украина, МКИ МПК (2006) А61К31/00. Спосіб лікування компенсованого хронічного тонзиліту нестрептококової етіології у дітей / О.С. Мовчан, Ю.В. Марушко. — № 201213095 ; Заявл. 19.11.2012 ; Опубл. 25.04.2013. — 4 с. — Б. ц.

ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ

 1. Альбанова, В. И.      Атопический дерматит: учеб. пособ. для системы послевуз.  доп. проф. образования врачей / В.И.Альбанова, А.Н.Пампура. — М. : Изд. группа » ГЭОТАР-Медиа», 2014. — 128 с. — (Б-ка врача специалиста : Дерматовенерология).
 2. Атопический дерматит : школа для пациентов и их родственников / Авт.: А.Н.Львов и др. — М. : «Миклош», 2005. — 93 с.
 3. Нові підходи до терапії та контролю атопічного дерматиту: метод. рек. / Уклад.: Л.Д. Калюжна та ін. — К. : [б. и.], 2006. — 20 с.
 4. Сучасні аспекти зовнішньої терапії атопічної та проблемної шкіри у дітей та підлітків: метод. рек. / Уклад.: С.М.Недельська  та ін.  — К. : [б. и.], 2012. — 53 с.
 5. Агафонов А.С. Атопический дерматит у детей и инфекции, осложняющие течение болезни / А. С. Агафонов, В. А. Ревякина // Лечащий Врач. — 2011. — № 1. —  С. 8-12
 6. Атопический дерматит: уход за кожей и волосами / С.Н. Недельская [и др.] // Алергія у дитини. — 2012. — № 11/12. —  С. 8-10
 7. Беш Л.В. Зовнішня терапія атопічного дерматиту в дітей : сучасний погляд на проблему  / Л.В. Беш // Здоровье ребенка. — 2012. — № 8. —  С. 108-110
 8. Беш Л.В. Атопічний дерматит у дітей: аналіз діагностичних і тактичних помилок / Л. В. Беш, С. В. Єфімова // Алергія у дитини. — 2012. — № 11/12. —  С. 4-7
 9. Воронина В. Р. Применение 0,03% мази такролимуса при атопическом дерматите у детей / В. Р. Воронина, А. Н. Пампура // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2012. — Т. 57 № 6. —  С. 42-48
 10. Данилов О. А. Оцінка безпеки та ефективності застосування препарату «Тирозур» для місцевого лікування гнійно-запальних захворювань шкіри та ранової інфекції у дітей / О. А. Данилов, М. О. Талько, С. В. Стрельцов // Хірургія дитячого віку. — 2013. — N 4. —  С. 32-36
 11. Данилов О. А. Оцінка безпеки та ефективності застосування препарату «Тирозур» для місцевого лікування гнійно-запальних захворювань шкіри та ранової інфекції у дітей / О. А. Данилов, М. О. Талько, С. В. Стрельцов // Хірургія дитячого віку. — 2013. — N 4. —  С. 32-36
 12. Деласкин — новые возможности терапии атопического дерматита у детей в Украине / В. А. Клименко [и др.]  // Здоровье ребенка. — 2012. — № 5. —  С. 75-79
 13. Жданович О.І. Досвід амбулаторного лікування піодермій у дітей раннього віку / О.І. Жданович, Т.В. Коломійченко, І.В. Коханов // Здоровье ребенка. — 2013. — № 2. —  С. 63-65
 14. Клименко В.А. Пять «подводных камней» в терапии атопического дерматита / В. А. Клименко // З турботою про дитину. — 2010. — № 5. —  С. 5-7
 15. Клиническое значение урсодеоксихолевой кислоты в лечении атопического дерматита у детей / Н.Л. Аряев [и др.] // Современная педиатрия. — 2012. — № 5. —  С. 93-96
 16. Леженко Г.О. Використання зволожувального крему «aqualan L» у терапії атопічного дерматиту у дітей / Г.О. Леженко // Современная педиатрия. — 2010. — № 3. —  С. 135-136
 17. Маланичева Т. Г. Атопический дерматит у детей  — основные принципы терапии  / Т.Г. Маланичева, С.Н. Денисова, С.Н. Вахрамеева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2012. — Т.57 № 3. —  С. 81-89
 18. Нагорная Н.В. «Эдем» в лечении атопического дерматита у детей / Н. В. Нагорная, Е. В. Бордюгова, А. В. Лебедева // Современная педиатрия. — 2011. — № 1. —  С. 189-193
 19. Опыт оптимизации патогенетической терапии атопического дерматита в детском возрасте / В. Н. Буряк [и др.] // Современная педиатрия. — 2011. — № 2. —  С. 188-192
 20. Принципи лікування атопічного дерматиту у дітей (рекомендації для сімейних лікарів) / Л. Синчук [и др.] // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2012. — № 2. —  С. 12-15
 21. Ревякина В.А. Опыт применения энтеросорбентов в комплексном лечении атопического дерматита у детей / В. А. Ревякина // Лечащий Врач. — 2011. — № 4. —  С. 50-53
 22. Результаты терапии атопического дерматита у детей с использованием препарата левоцетиризина гидрохлорид [Текст] / Н. Л. Аряэва [и др.] // Здоровье ребенка. — 2012. — № 7. —  С. 41-44
 23. Хіміч С.Д. Місце препарату Тирозур при комплексному лікуванні гострих гнійних захворювань м’яких тканин / С.Д. Хіміч, І.В. Поліщук // Харківська хірургічна школа. — 2012. — №  1. —  С. 103-107
 24. Шамов Б.А. Эффективность энтеросорбции в коррекции синдрома эндотоксинемии при атопическом дерматите у детей / Б.А. Шамов, Т.Г. Маланичева // Лечащий Врач. — 2010. — № 8. —  С. 108-109
 25. Эффективность крема «Дермалекс» у детей с атопическим дерматитом / Т. В. Проценко [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2012. — N 1. —  С. 65-69
 26. Пат. 46400 Украина Гомеопатичний лікарський засіб у формі мазі для лікування алергічних дерматитів / О.І. Тихонов, Н.А. Чорна. — № 200905024 ; Заявл. 21.05.2009 ; Опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24, 2009 р. — 10 стлб. — Б. ц.
 27. Пат. 43597 Украина Засіб у формі мазі для лікування атопічного дерматиту / Т.Г. Ярних, О.А. Гаркавцева, Л.М. Малоштан. — № 200902474 ; Заявл. 19.03.2009 ; Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16, 2009 р. — 12 стлб. — Б. ц.
 28. Пат. 100739 Украина Пом’якшуюча композиція для превентивного впливу  при атопічному дерматиті / Дідьє Кусто, Елен Дюплан. — № 201015106 ; Заявл. 18.05.2009 ; Опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2, 2013 р. — 4 с. — Б. ц.
 29. Пат. 41302 Украина Спосіб комплексного лікування дітей, хворих на атопічний дерматит / К.Є. Іщейкін. — № 200900361 ; Заявл. 19.01.2009 ; Опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9, 2009 р. — 6 стлб. — Б. ц.
 30. Пат. 64752 Украина  Спосіб комплексного лікування хворих на атопічний дерматит / Д.С. Поліщук. — № 201111246 ; Заявл. 22.09.2011 ; Опубл. 10.11.2011. — 6 стлб. — Б. ц.
 31. Пат. 52512 Украина Спосіб лікування атопічного дерматиту / В.В. Бочарова, О.Д. Грицай, Г.М. Бондаренко. — № 201003110 ; Заявл. 18.03.2010 ; Опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16, 2010 р. — 4 стлб. — Б. ц.
 32. Пат. 83625 Украина Спосіб лікування атопічного дерматиту у дітей / С.М. Недельська, О.П. Пахольчук, Т.Г. Бессікало. — № 201301591 ; Заявл. 11.02.2013 ; Опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18, 2013 р. — 4 с. — Б. ц.