Муковісцидоз: стан перспективи діагностики та лікування

mukoviscydozВідділ наукової медичної інформації пропонує Вам рекомендаційний список літератури до науково-практичної конференції «Муковісцидоз: стан перспективи  діагностики та лікування» ( 21-22.06.2016р., 21 червня — готель “Мир”, 22 червня — РОСДРЗН).

 

Книги

 1. Муковисцидоз // Педиатрия: национальное руководство: В 2-х т. Т II. — М., 2009. — Гл. 78. — С. 146-173.
 1. Муковисцидоз // Пульмонология: национальное руководство. – М., 2014. – Гл. 13. – С. 335-360.
 1. Муковисцидоз // Руководство по респираторной медицине / Н. Мэскел, Э. Миллиар. — М., 2014. — Гл. 11. — С. 301-333.
 1. Организация неонатального скрининга на муковисцидоз // Наследственные болезни. – М., 2012. – С. 872-878.
 1. Поражение легких при муковисцидозе // Детские болезни: [в 2-х т.] Т.1. – М.; СПб, 2010. – С. 502-503.

Статті

 1.  Агрегационная функция тромбоцитов у детей с муковисцидозом на фоне терапии / О. Гордеева [и др.] // Врач. — 2014. — № 2. — С. 62-64.
 2. Войтович, Т. Н. Состояние протеиназно-ингибиторной системы и уровень средних молекул у детей с муковисцидозом / Т. Н. Войтович, А. Г. Чистый, Г. Н. Бычко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — № 1. — С. 37-46. — ISSN 2307-4345.
 3. Гошовська, І. І. Муковісцидоз у дітей: патоморфологічні особливості / І. І. Гошовська, Ю. І. Кузик, Н. А. Гошовська // Вісник наукових досліджень. — 2015. — № 4. — С. 29-32.
 1. Исследование клинической эффективности отечественного препарата урсодезоксихолевой кислоты в терапии больных муковисцидозом / В. А. Клименко [и др.] // Современная педиатрия. — 2013. — № 2. — С. 114-117.
 1. Количественная ультразвуковая оценка фиброза печени у детей с муковисцидозом / Г. М. Дворяковская [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2014. — Т. 24, № 2. — С. 36-42.
 1. Леженко, Г. А. Маркеры развития сердечно-сосудистых нарушений у детей с муковисцидозом / Г. А. Леженко, Е. Е. Пашкова // Педиатрия. Восточная Европа. — 2013. — № 1. — С. 119-127. ISSN
 2. Леменко, Г. О. Профілактика виникнення та терапія кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на муковісцидоз / Г. О. Леменко, О. Є. Пашкова // Дитячий лікар. — 2016. — № 1. — С.34-40.
 3. Макух, Г. В. Муковісцидоз: прогрес у розумінні патогенезу, діагностики та лікування / Г. В. Макух, Л. Й. Бобер, О. З. Гнатейко // З турботою про дитину. — 2013. — № 3. — С. 32-35.
 4. Можливості корекції екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з муковісцидозом // Дитячий лікар. — 2014. — № 5. — С. 49-53.
 1. Муковісцидоз : сучасні погляди на скринінг, діагностику та лікування [Текст : Электронный ресурс] . — Электрон. журн. // Современная педиатрия. — 2014. — № 6. — С. 20-22.
 2. Муковісцидоз в Україні: проблема, що потребує негайних дій [Текст : Электронный ресурс] . — Электрон. журн. // Современная педиатрия. — 2014. — № 3. — С. 23-27.
 1. Муковісцидоз у дітей: помилки діагностики та їх аналіз / О. М. Охотнікова [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2013. — № 9/10. — С. 42-48.
 1. Муковісцидоз у дітей: помилки ранньої діагностики та їх аналіз / О. М. Охотнікова [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2013. — № 5. — С. 15-21. — Библиогр. в конце ст.
 2. Патогенетичне значення антимікробних пептидів у реалізації антибактеріального захисту у дітей, хворих на муковісцидоз / Г. О. Леженко [и др.] // Здоровье ребенка. — 2013. — № 3. — С. 44-49.
 3. Роговик, Н. В. Метаболізм вітаміну Е при муковісцидозі / Н. В. Роговик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2013. — Т. 76, № 3. — С. 25-30.
 1. Роговик, Н. В. Роль вітаміну А у хворих на муковісцидоз / Н. В. Роговик, Л. Й. Бобер // Здоровье ребенка. — 2013. — № 7. — С. 104-106.
 1. Типичные и атипичные формы муковисцидоза у детей / А. С. Сенаторова [и др.] // Дитячий лікар. — 2014. — № 2. — С. 10-18.
 2. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із муковісцидозом [Электронный ресурс] . — Электрон. журн. // Современная педиатрия. — 2014. — № 4. — С. 116-118.
 1. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із муковісцидозом // Дитячий лікар. — 2014. — № 1. — С. 60-62.
 1. Экспресс-диагностика микроорганизмов, поражающих дыхательные пути больных муковисцидозом / О. Л. Воронина [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. — 2013. — № 11. — С. 53-57.

Патенти

 1. Пат. 99733 Україна, МКИ МПК (2015.01) А61В17/00 Спосіб лікування і спостереження хворих на муковісцидоз / М.З. Згуровський [и д.р.]. — №20141195; Заявл. 04.11.2014, Бюл. «12, 2015 р. — 3 с.

Примітка: якщо ви бажаєте ознайомитись зі змістом вищевказаних джерел, бібліотека має можливість надіслати Вам електронним шляхом копії журнальних статей. Ви можете звернутись у відділ наукової методичної та інформаційної роботи за тел. 22-68-11 або шляхом email: nmi.ronmb@gmail.com