ЛІКАРЯМ-ТРАНСФУЗІОЛОГАМ

гематолог20 листопада 2014 р. в приміщенні РОНМБ будуть проходити  заняття з лікарями-трансфузіологами.

Пропонуємо рекомендаційний список літератури по темі занять.

Переглянути джерела можна в читальному залі бібліотеки.

 «ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ»

 1. Александріна Т. Отримання ліцензії Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань / Т. Александріна // Управління закладом охорони здоров’я. — 2013. — N 12. —  С. 50-58
 2. Буркова І.С. Частота виявлення маркерів гемотрансмісивних інфекцій у донорів плазмаферезу Вінницької області / І.С. Буркова, В.С. Маланіч // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – С.39-43.
 3. Бурма Н.М. Поширення носійства АНТИ-HCV серед донорів м. Києва // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.44-47
 4. Взаимосвязь маркеров инфекционных болезней с групповой принадлежностью, возрастом и полом доноров / П.Н. Малыш и др. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – Х. – Вип.34 (Додатковий). – 2009. — С.178-181
 5. Видиборець С.В. Сучасні проблеми посттрансфузійного сифілісу / С.В. Видиборець та ін. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.53-62
 6. Герасун Б.А. Сучасні підходи до попередження посттрансфузійного гепатиту В / Б. А. Герасун, Р. Ю. Грицко, Л. В. Мороз // Гепатологія. — 2009. — №  2. —  С. 60-65
 7. Гриза П.В. Методика оцінки вірусної безпеки гемотрансфузій / П.В. Гриза // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – Х. – Вип.34 (Додатковий). – 2009. — С.171-172
 8. Деякі аспекти скринінгу безпечних донорів крові / А.С. Тимченко // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – С.237-242
 9. Досвід впровадження карантинізації донорської плазми / І. А. Косогорова, І. М. Пелих, Л. Є. Березяк // Медицина транспорту України. — 2009. — N 3. —  С. 71-73
 10. Досвід роботи КЗ «Дніпропетровська обласна станція переливання крові» з питання забезпечення інфекційної безпеки донорської крові та її компонентів у 2005-2007 роках / А.А. Сердюк та ін. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.213-218
 11. Застосування сольвент-детергентного методу інактивації вірусів при одержанні препаратів з плазми крові / М.І. Вороняк та ін. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – Х. – Вип.34 (Додатковий). – 2009. — С.166-170
 12. Захаренко О.С. Вірусна безпека донорської крові – пріоритетне завдання лабораторної служби виробничої трансфузіології / О.С. Захаренко // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.120-127
 13. Інструкція з організації роботи лабораторій з застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення ВІЛ та інших гемотрансмісивних інфекцій станцій переливання крові (центрів крові) (проект) / В. С. Ярошевський [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2009. — N 3. —  С. 108-124
 14. Как снизить риск посттрансфузионного гепатита В / Мариевский В.Ф. и др. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – Х. – Вип.34 (Додатковий). – 2009. — С.185-190
 15. Карантинізація свіжозамороженої плазми / О.І. Малигон та ін. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – Х. – Вип.34 (Додатковий). – 2009. — С..182-185
 16. Любчак В. В. Ефективність кадрового донорства в забезпеченні інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів і препаратів / В.В. Любчак // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2012. — № 1. —  С. 86-89
 17. Малютина А.В. Служба крови – источник трансмиссивных инфекций / А.В. Малютина  // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.158-161
 18. Никитин И.К. Бактериальная контаминация компонентов крови / И.К. Никитин // Гематология и трансфузиология. — 2010. — № 5. —  С. 10-13
 19. Никитин И.К. Заготовка, тестирование и использование крови и её компонентов в странах Европы (по материалам Совета Европы) / И. К. Никитин, С. В. Тхай // Гематология и трансфузиология. — 2011. — № 6. —  С. 39-44
 20. Новак, В. Л. Вірусна безпека при виготовленні препаратів плазми крові: сучасні тенденції / В. Л. Новак, Т. В. Даниш // Журнал Академії Медичних Наук України. — 2009. — Том 15, N 1. —  С. 165-174
 21. Гл.4.9 «Новые» гемотрансмиссивные инфекции и их профилактика // Жибурт Е.Б. Правила переливания плазмы. – М., 2008. – С.181-188.
 22. Основі інфекційного контролю. Служба переливання крові // Головна медична сестра. — 2009. — N 10. —  С. 47-49
 23. Остроконечные гемолитические трансфузионные осложнения / И. А. Пашкова, М. П. Можейко, Е. Ю. Арсенова // Гематология и трансфузиология. — 2009. — № 2. —  С. 44-46
 24. Перехрестенко П.М. Моніторинг показників причин браку консервованої крові та її компонентів / П. М. Перехрестенко, Л. В. Назарчук // Український журнал гематології та трансфузіології. — 2009. — N 6. —  С. 13-18
 25. Полимеразная цепная реакция в диагностике гемотрансмиссивных инфекций / П. Н. Малыш, А. Е. Антонюк, Е. А. Ткачева // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2009. — № 3. —  С. 121-123
 26. Гл.7 Посттрансфузионные осложнения, их лечение и меры профилактики // Переливание крови (история, биологические аспекты, факторы совместимости) / П.М. Перехрестенко и др. – К.: Здоровя, 2008. – С.185. – [инфекционная опасность донорской крови]
 27. Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції: наказ МОЗ України від 19.02.2013 №134 // Практика управління медичним закладом. — 2013. — №  4. —  С. 107-110
 28. Проблема вирусного гепатита С в донорстве / Ю.П. Зайвый и др. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.117-120
 29. Распространенность маркеров гемотрансмиссивных инфекций среди различных категорий доноров / Б.Б. Баховадинов и др. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.27-29
 30. Связь ВИЧ-инфицированности с групповой, резус-принадлежностью крови доноров, их возрастом и полом / Ю.П. Зайвый и др. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.108-112
 31. Татарин Н.Н. К вопросу об инфекционной безопасности гемотрансфузий / Н. Н. Татарин // Гематология и трансфузиология. — 2010. — № 2. —  С. 45-4
 32. Гл.2 Технология инактивации вирусов в дозе плазмы для переливания // Жибурт Е.Б. Правила переливания плазмы. – М., 2008. – С.56-71
 33. Тимченко А.С. Нові технології у службі крові України: фотодинамічний метод вірусінактивації плазми крові / А.С. Тимченко // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.34 Т.ІІ. – 2008. — С.232-237
 34. Тимченко А.С. Комбінований фотодинамічний метод інактивації гемотрансмісивних вірусів у плазмі крові донорів // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – К.: Атіка-Н. – Вип.35. – 2010. — С.263-271
 35. Черняков В.Ю. Распространенность маркеров гемотрансмиссивных инфекций среди доноров г. Николаева и Николаевской области за 2006-2008 гг. / В.Ю. Чиняков и др. // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – Х. – Вип.34 (Додатковий). – 2009. — С.201-206.
 36. Яворський В.В. Препарати та компоненти крові. Аспекти виробництва та безпека застосування / В.В. Яворський, М.Д. Тонкошкур, В.в. Прохоров // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. – Х. – Вип.34 (Додатковий). – 2009. — С.224-228