АКУШЕРАМ-ГІНЕКОЛОГАМ!!!

гінеколог4 грудня 2014 р. в актовому залі обласного перинатального центру – науково-практичні заняття з акушерами-гінекологами на тему «Акушерські кровотечі». Пропонуємо фахівцям рекомендаційний список літератури.

З джерелами можна ознайомитися в читальному залі бібліотеки або замовити копію по e-mail.

 

 «АКУШЕРСЬКІ КРОВОТЕЧІ»

 1. Ducloy-Bouthors A.S. Ведение послеродового кровотечения / A.S. Ducloy-Bouthors // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2010.- №9/10.-  С. 78-82
 2. Rath W. Применение карбетоцина для профилактики послеродовых кровотечений / W. Rath // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2011. — № 3. —  С. 70-73
 3. Алгоритм ведення післяпологової кровотечі // З турботою про жінку. — 2012. — №4. —  С. 23
 4. Асадов Д.А. Эффективность современных технологий в акушерской практике / Д. А. Асадов, А. В. Ан // Лікарська справа. — 2013. — №1. —  С.100-104. – [в т.ч. акушерські кровотечі]
 5. Биркун А. А. Венозный тромбоэмболизм в акушерской практике / А.А. Биркун // Здоровье женщины. — 2012. — № 9. —  С. 9-14
 6. Ващук Ф.С. Инфузионно-трансфузионная терапия для восполнения акушерских кровотечений / Ф.С. Ващук, А.А. Жежер, Д. А. Гончаренко // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 7. —  С. 160-162
 7. Венцковский Б.М. Основные принципы терапии массивных акушерських кровопотерь / Б.М. Венцковский // Здоровье женщины. — 2012. — N7. — С.69-70
 8. Гладчук І. Гострий живіт у гінекології  / І. Гладчук // З турботою про жінку. — 2014. — N 3. —  С. 26-30. -[в т.ч. акушерські кровотечі]
 9. Глумчер Ф. Инфузионно-трансфузионная терапия при послеродовых кровотечениях / Ф. Глумчер // З турботою про жінку. — 2010. — №  3. —  С. 6-9
 10. Голяновський О.В. Ефективність різних методів хірургічного гемостазу в разі розвитку масивних акушерських кровотеч / О. В. Голяновський // Здоровье женщины. — 2009. — N 1. —  С. 76-79
 11. Голяновський О.В. Масивні акушерські кровотечі: ультразвукові допплєрометричні показники після проведення хірургічного гемостазу за органозберігаючою методикою / О.В. Голяновський, Г.В. Ветох, О.М. Ярош // Здоровье женщины. — 2009. — N 2. —  С. 91-94
 12. Голяновський О.В. Прогнозування розвитку масивних акушерських кровотеч / О. В. Голяновський // Здоровье женщины. — 2010. — № 3. —  С. 102-104
 13. Голяновский О. Тяжелый геморрагический шок в акушерской практике: применение комбинированных гипертонических/коллоидных растворов [Текст] / О. Голяновский, А. Жежер // З турботою про жінку. — 2013. — №  6. —  С. 42-45
 14. Гончаренко Д. А. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в акушерстве / Д.А. Гончаренко, Г.Н. Жалоба, Т.Г.  Романенко // Здоровье женщины. — 2013. — № 10. —  С. 13-18
 15. Гончаренко Д. О. Об’ємне відновлення масивних акушерських кровотеч: теорія і практика / Д.О. Гончаренко, А.О. Жежер // Здоровье женщины. — 2013. — №2. —  С. 62-64
 16. «Гострий живіт» у гінекології та акушерстві / А. Г. Фесун [и др.] // З турботою про жінку. — 2012. — № 6. — С. 4-8
 17. Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза у беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты / В.Н. Запорожан [и др.] // Здоровье женщины. — 2013. — № 1. —  С. 99-102
 18. Дубоссарская З.М. Особенности инфузионной терапии при акушерских кровотечениях (обзор литературы) / З.М. Дубоссарская // Здоровье женщины. — 2013. — №1. —  С. 85-88
 19. «Золотий стандарт»: чи він дійсно золотий для оцінки величини післяпологової крововтрати під час вагінальних пологів / І. О. Могілевкіна [и др.] // Здоровье женщины. — 2011. — № 1. —  С. 142-144
 20. Камінський В.В. Масивні акушерські кровотечі: диференційований підхід до хірургічного гемостазу / В. В. Камінський, О. В. Голяновський // Здоровье женщины. — 2009. — N 3. —  С. 27-29
 21. Кароши М. Візуальна оцінка об’єму крововтрати / М. Кароши, А. Чернов // З турботою про жінку. — 2012. — №  4. —  С. 34-36
 22. Кароші М. Ведення десяти типових небезпечних для життя сценаріїв, пов’язаних із післяпологовою кровотечою / М. Кароші, Х. М. Паласіос-Харакемада, Л. Кіт // З турботою про жінку. — 2013. — №  7. —  С. 46-50
 23. Кароші М. Ведення десяти типових небезпечних для життя сценаріїв, пов’язаних із післяпологовою кровотечою (Частина 2) / М. Кароші, Х.М. Паласіос-Харакемада, Л. Кіт // З турботою про жінку. — 2013. — №  6. —  С. 39-41
 24. Клинический опыт применения баллонной тампонады матки при гипотонических маточных кровотечениях во время кесарева сечения / В. П. Лакатош [и др.] // Здоровье женщины. — 2013. — № 7. —  С. 58-60
 25. Кровотечі в акушерстві: від міфів до сучасної практики: Огляд конференції // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2012. — № 4. —  С. 24-28
 26. Кровотечения при беременности, в родах и раннем послеродовом периоде: учеб. пособ. / Авт.: Н.А. Егорова и др. — Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2004. — 82 с.
 27. Макаренко М. М. Эффективная методика при кровотечениях во время кесарева сечения (РЕНИС ІІ — ремоделирование нижнего сегмента матки) / М.М. Макаренко, Д.А. Говсеев, В.Б. Аксенов // Здоровье женщины. — 2013. — №4. —  С. 48-49
 28. Масивні кровотечі в акушерсько-гінекологічній практиці  / О.М. Дикий, Г.І. Шкодженко, С.В. Капустян // Медицина неотложных состояний. — 2010. — №5. —  С. 64-72
 29. Пирогова В. И. Гармония гормонов. Клинико-параклинические аспекты беременности, которая осложнилась ретрохориальной гематомой / В.И. Пирогова // З турботою про жінку. — 2014. — N 7. —  С. 56-57
 30. Пирогова В.І. До питання застосування гідроксіетильованого крохмалю в інфузійній терапії при акушерських кровотечах / В.І. Пирогова, В.М. Перцович, І.В. Прокопів // Здоровье женщины. — 2012. — N 7. —  С. 90-92
 31. Профілактика акушерської кровотечі в породілей групи ризику препаратом карбетоцин / О. В. Голяновський [и др.] // Здоровье женщины. — 2011. — № 2. —  С. 161-163
 32. Профілактика та лікування післяпологової кровотечі в умовах обмеженого ресурсного забезпечення: Клінічна настанова // З турботою про жінку. — 2012. — №  5. —  С. 22-31
 33. Работа службы трансфузиологии и эффективной терапии в акушерстве и гинекологии и пути ее оптимизации / М.В. Макаренко [и др.] // Здоровье женщины. — 2013. — № 9. —  С. 38-41
 34. Рудакова Е.Б. Кровотечения в последовом периоде: лечение и профилактика / Е.Б. Рудакова, О.А. Гребенюк, В.В. Ралко // Лечащий Врач. — 2009. — № 11. —  С. 20-23
 35. Салех Е.Н. Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты / Е.Н. Салех, И.А. Лёшенко, О.К. Николаев // Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. — 2013. — №1. —  С. 64-69
 36. Сидорова, И.С. Кровотечения во время беременности и в родах: учеб. пособие для системы послевузовского проф. образования врачей / И.С. Сидорова, И.О. Макаров. — М. : Медицинское информационное агентство, 2006. — 120 с.
 37. Современные методы терапии акушерских кровотечений / Ю. К. Памфамиров [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2014. — № 2. —  С. 5-19
 38. Ткаченко Р.А. Інтенсивна терапія масивної акушерської крововтрати / Р. А. Ткаченко // Жіночий лікар. — 2012. — № 5. —  С. 13-16
 39. Ткаченко Р.А. Комплексная интенсивная терапия массивной коагулопатической кровопотери в акушерстве / Р.А. Ткаченко // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2013. — № 8. —  С. 6-11
 40. Шадрин Р. В. Эффективность аппаратной реинфузии крови при массивной акушерской кровопотере / Р. В. Шадрин // Вестник интенсивной терапии. — 2013. — N 3. —  С. 56-58
 41. Шень Н. П. Острая массивная кровопотеря в акушерстве: есть ли перспективы сократить объем? / Н.П. Шень, И.И. Кукарская, М.В. Швечкова // Вестник интенсивной терапии. — 2013. — N 2. —  С. 43-49
 42. Шифман Е. М. Интенсивная терапия и анестезия при кровопотере в акушерстве / Е.М. Шифман, А.В. Куликов, С.Р. Беломестнов // Анестезиология и реаниматология. — 2014. — № 2. —  С. 76