ПУЛЬМОНОЛОГІЯ, ФТИЗІАТРІЯ

 1. Аврамова Н. Раціональна антибіотикотерапія при лікуванні дихальних шляхів // Медичний вісник. — 2005. — №14. — С. 5
 2. Барса М., Джига О., Качан О. Системна склеродермія // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. – С.5-8.
 3. Букатевич О.В., Семенюк Ю.С. Закриті травми грудної клітки (ЗТГК) // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії, алергології: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2001. — С.25-27.
 4. Вервега В.М., Шевчук Є.І. Токсико-алергічний пневмосклероз //Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.13-14.
 5. Висовень Г.В., Рожанський Р.А. Гостра дихальна недостатність (ГДН) при хронічних неспецифічних захворювань легень (ХНЗЛ) // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології: Зб. матер. конф. — Рівне, 2001. — С.29-30.
 6. Висовень Г.В., Рожанський Р.А. Гістіоцитоз Х // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.14-17.
 7. Высовень Г.В. Серетид — новый этап комбинированной терапии астмы // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.137-138.
 8. Гаруч Л. Терапевтична стратегія лікування інфекцій дихальних шляхів // Медичний вісник. — 2006. — №3. — С. 5.
 9. Герасимчук С.В., Казирід С.Г., Шумлянський І.В. Досвід застосування комплексної методики ендоскопічних санацій хворих на бронхоектатичну хворобу // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.144.
 10. Григорчук Л. Туберкульоз: загальні підходи щодо профілактики // Медичний вісник. — 2006. — №39. — С. 4.
 11. Данилюк Л., Жидак М. Гострі пневмонії у дітей // Медичний вісник. — 2006. – №8. — С. 4-5.
 12. Деркач Р. Доставочні пристрої в пульмонології // Медичний вісник. — 2005. — №18. — С. 3.
 13. Деркач Р. Неантибактеріальні ефекти антибіотиків // Медичний вісник. — 2007. — №48/49. — С. 4.
 14. Деркач Р. Нозокоміальна пневмонія // Медичний вісник. — 2005. — №15. — С. 6.
 15. Деркач Р. Проблемні аспекти діагностики та лікування поєднаної патології хронічних обструктивних захворювань легень з ішемічною хворобою серця // Медичний вісник. — 2006. — №48. — С. 4.
 16. Деркач Р.І., Карпюк Л.О. Лімфогранулематоз // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. – Рівне, 2002. – С.19-22.
 17. Деркач Р.І., Семенюк Ю.С. Астматичний стан // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології: Зб.матер.конф. — Рівне, 2001. – С.11-13.
 18. Джига О. Антибіотики – панацея від усіх хвороб? // Медичний вісник. – 2002. – 12 квіт.
 19. Джига О.Д., Сливюк Н.Г., Семенюк Ю.С. Бронхіальна астма і поліпозний риносинусит // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. – С.161.
 20. Джига О. Глюкокортикостероїдна терапія: небажані ефекти // Медичний вісник. — 2004. — №40. — С. 4.
 21. Джига О.Д., Семенюк Ю.С. Гостра дихальна недостатність // Невідкладні стани в пульмонології, торокальній хірургії та алергології: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2001. — С.5-8.
 22. Джига О.Д., Семенюк Ю.С. Дисеміновані процеси легень — актуальна проблема сучасної пульмонології // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.1-5.
 23. Джига О.Д., Сливюк Н.Г. Лімфогранулематоз Вегенера // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.47-50.
 24. Джига О. Плевральний випіт: диференційна діагностика // Медичний вісник. — 2005. — №42. — С. 4.
 25. Джига О. Хронічне легеневе серце // Медичний вісник. — 2002. – 25 січ.
 26. Діагностика бронхіальної астми у хворих з обструктивними порушеннями функції зовнішнього дихання / С.Г. Казирід, В.А. Пшенична, Ю.В. Драчук, І.В. Шумлянський // Астма та алергія. — 2007. — №: 1-2. — С. 98.
 27. Діагностика обструктивних захворювань легень / С.Г. Казирід, В.А. Пшенична, Ю.В. Драчук, Шумлянський І.В. // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 82-83.
 28. Драчук Ю.В., Казирід С.Г., Шумлянський І. Діагностика обструктивних захворювань легень // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. – С.165-166.
 29. Жидак М., Данилюк Л. Гострі пневмонії у дітей // Медичний вісник. — 2006. — №8. — С. 4-5.
 30. Казирід С.Г. Ідіопатичний гемосидероз легень // Дисеміновані процеси легень: Зб.матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.22-24.
 31. Казирід С. Не госпітальні пневмонії // Медичний вісник. — 2003. — №28. — С.3.
 32. Казирід С.Г. Порівняльна ефективність різних схем фармакотерапії хворих бронхіальною астмою середньої важкості // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.194.
 33. Казирід С. Рекомендації з діагностики та лікування БА // Медичний вісник. — 2005. — №20. — С. 4, 5
 34. Казирід С.Г. Респіраторний дістрес-синдром дорослих // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології: Зб. матер. конф. — Рівне, 2001. — С.21-22.
 35. Казирід С. Респіраторні патогени і принципи антибіотикотерапії// Медичний вісник. — 2005. — №15. — С. 4.
 36. Казирід С. Сучасні стандарти антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів // Медичний вісник. — 2005. — №15. — С. 5.
 37. Казирід С. Хронічні обструктивні захворювання легень // Медичний вісник. — 2004. — №48. — С. 4-5.
 38. Казирід С.Г., Шумлянський І.В. Сучасні аспекти антибактеріальної терапії в клінічній практиці: Метод . рекомендації. — Рівне, 2004. -50 с.
 39. Карпинська Л. Бронхіальна астма: патогенез, сучасна фармакотерапія // Медичний вісник. — 2004. — №9. — С. 4.
 40. Каштан І., Чорноус Г. Антибактеріальна терапія пневмоній у дітей // Медичний вісник. — 2004. — №22. — С. 4-5.
 41. Каштан І. Гострий обструктивний бронхіт у дітей // Медичний вісник. — 2006. — №3. — С. 5.
 42. Каштан І. Сучасні аспекти пульмонології дитячого віку // Медичний вісник. — 2005. –№11. — С.2.
 43. Коваленко Т. Екзогенний алергічний альвеолі (ЕАА) // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. -С.29-32.
 44. Комп’ютерна томографія в діагностиці дисемінованих захворювань легень / Шумлянський І.В., Семенюк П.П., Люлька В.І., Казирід С.Г. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.412-413.
 45. Коршевнюк Ю.Г. Нереспіраторні функції легень // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології : Зб. матер. конф. — Рівне, 2001. — С.8-10.
 46. Мацюпа Л.Є. Дисемінований туберкульоз легень // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.37-41.
 47. Мельничук О.О. Алергічна пневмонія // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.35-37.
 48. Михайлов М.А., Ординський М.Л., Ющук Л.М. Вплив каптоприлу та верапамілу на гемодинаміку пацієнтів з дисемінованими формами туберкульозу // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.263.
 49. Ординський М., Слива Т. Туберкульоз: сучасний погляд на проблему // Медичний вісник. — 2005. — №12. — С. 6.
 50. Ординський М., Харкова О. Триєдина епідемія: туберкульоз та ВІЛ/СНІД // Медичний вісник. — 2004. — №11. — С. 4.
 51. Ординський М., Харкова О. Триєдина епідемія: туберкульоз та ВІЛ/СНІД // Медичний вісник. — 2004. — №13. — С. 4.
 52. Ординський М.Л., Мацюпа Л.Є. Дисемінований туберкульоз легень // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.37-41.
 53. Первинний амілоїдоз трахеї бронхів / Казирід С.Г., Герасимчук С.В., Якимів Ю.В., Шумлянський І.В., Драчук Ю.В. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.195.
 54. Положительное влияние молсидомина на профилактику скрытых коронарных синдромов у пациентов с инфильтративной формой туберкульоза / Михайлов М.А., Столярчук Я.К., Бойчук Я.Н., Тяпко В.А. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.263-264.
 55. Попович В.П., Семенюк Ю.С. Тотальна пневмонія // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології: Зб. матер. конф. — Рівне, 2001. — С.16-19.
 56. Попович В.П., Полянко А.Д. Бронхіоліт і пневмонія, як маски дисемінованих захворювань легень // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.41-44.
 57. Поріцький І. Диференційна діагностика туберкульозу легень в терапевтичній практиці // Медичний вісник. — 2001. — 21 груд.
 58. Ремовський В.М. Комплексні бронхологічні обстеження хворих похилого та старечого віку // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.333.
 59. Рожанський Р.А., Столярчук Я.К., Романченко М.М. Роль централізованого контролю в лікуванні вперше діагностованих хворих на деструктивний туберкульоз легень // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.337.
 60. Свєнтозельський І.С., Михальчук О.В., Семенюк Ю.С. Пневмоторакси // Невідкладні стани в пульмонології, торакальній хірургії та алергології: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2001. — С.19-21.
 61. Столярчук Я. Лікування туберкульозу – проблема NN simplex // Медичний вісник. — 2002. — 22 берез.
 62. Столярчук Я.К. Синдром Гудпасчера // Десиміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рвне, 2002. — С.50-52.
 63. Ушкевич З.А. Ідіоматичний фіброзуючий альвеоліт (ІФА) // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.52-55.
 64. Ушкевич З.А., Коршевнюк Ю.Г. Нереспіраторні функції легень // Невідкладні стани в пульмонології, тора кальній хірургії та алергології: Зб. матер. конф. — Рівне, 2001. — С.8-10.
 65. Чорноус Г. Муковісцидоз // Медичний вісник. — 2003. — №22. — С.3-4.
 66. Шмир В.Ю., Семенюк Ю.С. Дисеміновані процеси в легенях // Невідкладні стани в пульмонології, тора кальній хірургії та алергології: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2001. — С.31-35.
 67. Шумлянський І.В. Діагностика бронхіальної астми у хворих з обструктивними порушеннями функції зовнішнього дихання // Матеріали 1-го Національного Астма Конгресу України. — №1-2. — К.,2007. — С.98.
 68. Шумлянський І.В., Драчук Ю.В., Казирід С.Г. Діагностика обструктивних захворювань легень // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Зб. наукових праць XLVI підсумкової (міжрегіональної) конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — С.87.
 69.  Шумлянський І.В., Яцик О.В. Сучасні погляди на діагностику та лікування бронхіальної астми: Методичні рекомендації. — Рівне, 2000. – 20 с.
 70. Ющук Л.М., Рманченко М.М. Результати спостереження та відділені наслідки ревакцинації БЦЖ з порушенням методики // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.416.
 71. Ющук Л. Тубінфікування у дітей // Медичний вісник. — 2005. — №13. — С. 4.
 72. Яцик О.В., Надієвець В.С., Кректун О.В. Бронхіальна астма і IGE — клінічні паралелі // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 234-237.
 73. Яцик О.В. Диференційна діагностика дисемінованих захворювань легень непухлинної природи // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне. — 2002. — С.64-68.
 74. Яцик О.В., Надієвець В.С., Шумлянський І.В. До питання про визначення загального імуноглобуліну Е (lg E) у хворих бронхіальною астмою // Астма та алергія. — № 1-2. — 2007. — С. 82-83 .
 75. Яцик О.В. Медична географія бронхіальної астми в м. Рівне // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.419.
 76. Яцик О.В., Ільницька Л.А., Шумлянський І.В. Місце ереспалу в лікуванні загострень хронічних обструктивних захворювань легень і бронхіальної астми // Малоінвазивні технології в хірургії: Республіканська науково-практична конференція  (м. Тернопіль, 18-19 жовтня 2007 р.): Матеріали конференції. -Тернопіль, 2007. — С. 34-35.
 77. Яцик О.В., Шах Н.К. Пневмомікози // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.68-73.
 78. Яцик О.В. Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) в практиці терапевта // Невідкладні стани в пульмонології, тора кальній хірургії та алергології: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2001. — С.22-25.
 79. Яцик О. Фторхінолони в пульмонологічній практиці // Медичний вісник. — 2005. — №15. — С. 5.
 80. Яцик О., Казирід С. Хронічні обструктивні захворювання легень // Медичний вісник. — 2004. — №47. — С. 4-5.