Про бiблiотеку

РОНМБ – є центром інформаційно-бібліографічного забезпечення фахівців у галузі охорони здоров’я та медичної науки, головне книгосховище медичної літератури в області, організаційно-методичний центр мережі медичних бібліотек регіону, яка складається з 24 бібліотек лікувально-профілактичних установ та 4 бібліотек медичних навчальних закладів.

Фонд медичної та біологічної літератури РОНМБ налічує більше 200 тисяч примірників, в тому числі більше 100 тисяч книг, 61 тисяча примірників журналів (185 назв), 39 тисяч описів до патентів та інших інформаційних видань. У фондах бібліотеки є майже 2 тисячі праць лікарів Рівненської області. Велику наукову цінність становлять енциклопедії, словники, довідники, атласи, монографії, краєзнавчі видання, збірники праць видатних вчених медичної науки та практики, автореферати дисертацій, інформаційні видання, журнали та газети медичної тематики, які видаються в Україні та в Білорусії та інших державах близького та далекого зарубіжжя. Щорічно передплачується більше 120 назв періодичних видань України та Білорусії.

Пошуковий апарат бібліотеки – це система традиційних бібліотечних каталогів (алфавітний, предметний, систематичний) та картотек з описами бібліотечного фонду.  У 2003 році в бібліотеці розпочато створення електронного каталогу.

Щороку бібліотека обслуговує понад 10 тисяч користувачів, яким видається понад 150 тисяч документів. Значна увага приділяється пріоритетному інформаційному забезпеченню державних і регіональних програм з проблем охорони здоров’я. РОНМБ одним із напрямків своєї роботи вбачає в широкому використанні значних ресурсів науково-популярної літератури для санітарно-просвітницької роботи з населенням міста Рівне та області.

Бібліотека видає бюлетень «Нова медична література»; інформаційно-бібліографічні листки з 10 актуальних  тем медицини, списки сигнальної інформації по 22 клінічних дисциплінах; бібліографічні покажчики «Наукові праці лікарів Рівненської області», «Охорона здоров’я Рівненської області» та інші видання.

Бібліотека приймає участь у проведенні днів інформації, днів спеціаліста, читацьких конференціях. Проводить семінари, організовує відкриті перегляди літератури, книжкові виставки, здійснює виїзди у лікувально-профілактичні заклади області з метою обслуговування медичних працівників на робочих місцях.

РОНМБ координує свою діяльність з Національною науковою медичною бібліотекою України, Управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою, медичними бібліотеками України та іншими.

Бібліотека упроваджує нові бібліотечні технології, має електронний зв’язок з бібліотеками України, користується послугами Інтернет,  має WI-FI, формує власні бази даних на основі автоматизованої бібліотечної системи ІРБІС.

Добавить комментарий