Правила користування

(Витяг)

 

1. Права користувачів

1.1. Користувачами медичних бібліотек є: юридичні і фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження та майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування; пріоритетне бібліотечне обслуговування мають працівники системи обласного управління охорони здоров’я.

1.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА), а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки тощо).

1.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовно інформацію про склад бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі документи) з бібліотечного фонду; користувачі бібліотек мають право брати участь у заходах, що проводить бібліотека та входити до читацької ради.

1.4. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою — до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає вити й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

1.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формуляр або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

1.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

1.7. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, здійснюється під грошову заставу за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів. Розмір застави встановлюється бібліотекою. Якщо одержані під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спец рахунок бібліотеки й використовується на придбання чи відновлення бібліотечних документів.

1.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або їх копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

1.9. Особи, які не працюють в системі охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації, мають право користуватися тільки читальним залом.

2. Обов’язки користувачів

2.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, для запису на абонементі — довідку з місця роботи; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляру. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

2.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документі відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за пошкодження документу несе користувач.

2.3. За кожен документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. В читальному залі — на книжковому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

2.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньо системний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

2.5. Користувач зобов’язаний кожен рік проходити перереєстрацію у встановлений бібліотекою термін. Користувач, який не пройшов перереєстрацію — бібліотекою не обслуговується.

2.6. Користувач у випадку припинення користування бібліотекою, повинен оповістити про це бібліотеку та повернути взяті ним документи.

2.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

2.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

Добавить комментарий