До 110 річчя Лева Івановича Медведя

Medved_L_IГігієніст і організатор охорони здоров’я, академік. Народився в селянський родині в с. Чорна Гребля, Гайсинського  повіту Кам’янець-Подільской губернії (теперішня Вінницька область). Закінчив церковно-приходську школу. В 1923-1924 рр. працював слюсарем цукрового заводу с. Красносілка. В 1924-1927 рр. – студент Вінницького фармацевтичного інституту. Після  закінчення інституту рекомендований на наукову працю і зарахований ст. лаборантом кафедри фармхімії. З березня 1930 р. по липень 1931 р. -директор міжрайвідділення головного аптечного управлення України. З липня 1931 р. по жовтень 1932 р. – завідувач Вінницького міськздороввідділу.

В 1934 р переїхав в Київ і вступив до медінституту. В 1939 закінчив Київський медичний інститут  з дипломом з відзнакою.

Під час навчання одночасно працював: травень 1934 р.-червень 1935 р. – начальником  Водздравідділу  Дніпровського басейну. Потім він працював зав. Київським обздороввідділом з 1935 р червня по квітень 1936 р.

Вища хіміко–фармацевтична освіта і робота  в Фармінституті зародили у  нього особистий інтерес до проблем токсикології. Будучи студентом 5  курсу він поступив в аспірантуру по токсикології в Київський інститут гігієни  праці і профзахворювання.

В 1941 р. закінчив курс  аспірантури і завершив дисертацію , став кандидатом медичних наук. Також в  травні цього року був  призначений директором 1-го Київського медінституту. В  цей період також був зав. кафедрою гігієни праці і проф. захворювань. В 1947-1952 рр. міністр охорони здоров’я УССР. В 1952-1964 рр. – директор Київського науково-дослідницького інституту гігієни праці і професійних захворювань.

В сферу наукових інтересів входили, поміж іншим, гігієна й токсикологія. В 1964 р. очолив створений по його ініціативі інститут еко-гігєни і токсикології та очолював його до самої смерті 1982 р.

Автор понад 200 наукових робіт (в тому числі 7 монографій та посібників),  присвячених гігієні села та сільського господарства, організації медицини.

Праці:

Л.І. Медвідь. Гігієна праці по застосуванню інсектофугніцидів у сільському господарстві(1958 р).

Л.І. Медвідь. Довідник по пестицидах (гігєна застосування в токсикології)(1961 р.).

Л.І. Медвідь. Гігієна праці в сільськогосподарському виробництві(1981 р.).

      Література (наявна у фондах РОНМБ):

Братусь В. Л.І. Медведь – визначна постать у вітчизняній охороні здоров’я і медичній галузі // Лікування та діагностика. – 2005. – № 2-3. – С. 53-55.

Бурый В.С., Спыну Е.М. Лев Иванович Медьведь: К 80-летию со дня рождения // Гигиена и санитария. – 1985. – №10 – С. 32-33.

Гончарук Е.И. Академик Лев Иванович Медведь (к 90-летию со дня рождения) // Гигиена и санитария. – 1996. – №2. – С. 51-52.

Медведь Л. Спогади сучасників / Під. заг. ред. Ю.І. Кундієва, І.М. Трахтенберга. – К.: Авіцена, 2005. – 272 с.

Левко Медведь // Доторк до полум’я. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в постатях ректорів / В. Ф. Москаленко, В. П. Ляхоцький, Ю. Г. Віленський. – Х. : ВПП «Контраст», 2009. – С. 111-125.

Павлов А.В., Антонович Е.А., Каган Ю.С. О научных иследрованиях академика Л.И Медведь / К 80-летию со дня рождения // Врачебное дело. – 1985.- №8. –  С. 124-126.

Трахтенберг И.Б. Воспаминания современников: К 100-летию со дня рождения акаднмика Л.И. Медведя // Здоров’я України.- 2005. – № 15/16  – с. 54-55