БУРДЕНКО МИКОЛА НІЛОВИЧ – 140 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

burdenkoМикола Нілович Бурденко – видатний хірург українського походження. Він увійшов в історію вітчизняної та світової науки як один із засновників радянської нейрохірургії, був блискучим клініцистом, організатором військово-польової хірургії. Микола Нілович протягом багатьох років створював справжню наукову вітчизняну медицину, розвивав її і забезпечив їй провідне місце у світовій науці.

Наукова діяльність М.Н. Бурденко почалась з перших кроків його лікарської діяльності. Талановитий молодий учений через 5 років після закінчення медичного факультету Юріївського університету займає кафедру оперативної хірургії.

До революції М.Н. Бурденко став справжнім ученим, проте його талант ученого і організатора громадянської і військової охорони здоров’я починається у період становлення Радянського Союзу. Він був новатором у медицині. Дві величні постаті мали на нього чималий вплив — М.І. Пирогов та І.П. Павлов. Вони визначили характер і напрямок його діяльності. Вони творчо розвивали його ідеї у радянських умовах і зіграли ключову роль у становленні військово-польової хірургії.

У своїх працях Микола Нілович розробляє питання профілактики, лікування шоку, ран і загальних інфекцій, нейрогенну етіологію виразкової хвороби, хірургічне лікування туберкульозу тощо. Заслугою М.Н. Бурденко є створення нейрохірургії як самостійної галузі медичної науки. Під його керівництвом радянські нейрохірурги досягли блискучих завоювань і зайняли провідне місце у світовій медичній науці. Бурденко розробив і увів у практику складні методи операцій на нервовій системі. Оригінальні праці цієї школи були відомі далеко за межами Радянського Союзу.

Бурденко був одним з найкращих організаторів військово-польової медицини. Він почав свою діяльність ще під час першої світової війни. Він широко використовував свій досвід і знання для підготовки лікарських кадрів до складної та відповідальної роботи в умовах бойових операцій. Під час другої світової війни Бурденко як головний хірург Радянської Армії керував організацією хірургічної допомоги пораненим бійцям. За самовіддану творчу роботу М.Н. Бурденко був відзначений високою державною нагородою — званням Героя Соціалістичної Праці.

Микола Нілович очолював радянську медичну науку. Був організатором і першим президентом Академії медичних наук СРСР. Як голова Вченої медичної ради Наркомздраву СРСР і член Вченої медичної ради Головного військово-медичного управління, Бурденко проявляв турботу про подальший прогрес радянської медицини, про підняття високого рівня охорони здоров’я трудящих, про виховання достойної заміни.

Учений-хірург М.Н. Бурденко був загальновизнаним державним діячем. Він був депутатом Верховної Ради СРСР, головою Всесоюзної асоціації хірургів, редактором багатьох хірургічних журналів, публіцистом і істориком. Як історик та публіцист, він досліджував праці М.І. Пирогова.

М.Н. Бурденко створив чудову школу хірургів і нейрохірургів. Із Нейрохірургічного інституту, яким він керував, вийшло понад 20 докторських та 20 кандидатських дисертацій. Десятки його учнів працювали у лікувальних та наукових закладах Радянського Союзу.

Микола Нілович Бурденко — гордість медичної науки, гідний представник блискучої плеяди учених радянської епохи.

Список використаних джерел з фонду нашої бібліотеки :

  1. Демецкая А. Николай Бурденко: мечом и скальпелем // Фармацевт – практик. – 2011. – №1. – С. 53-55.
  2. Хилько В. А. Николай Нилович Бурденко ( 1876 – 1946 ) // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 2010. – №3. – С. 9-11.