110 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О.П. МАРКЕВИЧА.

Markevich19 березня виповнюється 110 років від дня народження видатного паразитолога, академіка Олександра Прокоповича Маркевича. Народився він в 1905 році в бідній селянській сім’ї на Київщині. Після закінчення школи, а потім технікуму Маркевич, щоб поглибити свої знання вступає до Київського університету. Там він багато уваги приділяє такому предмету, як зоологія. Закінчивши Київський університет і достроково аспірантуру в Ленінграді, Олександр Прокопович працював старшим науковим співробітником Всесоюзного наукового інституту озерного і річного господарства, а потім професором на кафедрі біології Ленінградського хіміко-технологічного інституту інженерів громадського харчування.

В 1932 році Маркевич керував паразитологічними дослідженнями у Всесоюзному науковому інституті озерного і річкового господарства при складанні кадастру озер Ленінградської області. Особливу увагу він звертав на паразитів, які мали ветеринарне і медичне значення. Після дослідження він написав книгу ” Паразитарні захворювання риб.”

В 1934 році Олександр Прокопович очолив біологічний загін Ленінградського обласного відділу охорони здоров’я, щоб виявити причини епідемії спалаху в селах, які розміщенні поблизу озера Юксово. Як потім з’ясувалося , що хижа риба була носієм нейротропного яду і це привело до масового захворювання риби та людей.

Олександра Прокоповича в 1935 році запросили в Київ на посаду завідуючого секцією морфології безхребетних, а з 1937 року він очолив відділ паразитології Інституту зоології АН УРСР, завідуючого кафедрою зоології безхребетних Київського університету. Тут він блискуче показав свої організаторські здібності при проведенні іхтіопаразитологічних досліджень. До наукових дослідів Маркевич залучав як співробітників, так і студентів.

Під час Великої вітчизняної війни Олександр Прокопович був евакуйований в Башкирію, в науково-дослідну станцію. Тут він набув досвід ветеринарного лікаря, який в подальшому допоміг йому в роботі. В післявоєнний період Маркевич зосередив увагу своїх колег на всебічне вивчення паразитологічної ситуації в різних природних зонах України. Це привело до комплексної системи боротьби з паразитами.

Окремі праці Олександра Прокоповича присв’ячені вивченню гельмінтів людини в Україні, джерелом яких є риба. Основні результати досліджень Маркевича та його колег і учнів викладені в фундаментальному посібнику ” Основи паразитології” та в книгах ”Паразитофауна прісноводних риб Української РСР”, ”Філогенія тваринного світу ” та інших. Маркевич є одним із засновників нового напрямку — гідропаразитології. В 1970 році він організував перший в світі комплексний відділ гідропаразитології, а в 1973 році — сектор паразитології з відділами геопаразитології і  гідропаразитології, який об’єднував 6 наукових лабораторій. Також видатний вчений запровадив новий термін в науці, який називається паразитоценологія.

За всі роки своєї педагогічної роботи Олександр Прокопович підготував сотні спеціалістів-зоологів та паразитологів. Багато його учнів стали видатними вченими. Він був учасником багатьох міжнародних конгресів, конференцій. Також Маркевич є членом Академії зоології Індії, почесним членом  паразитологічних товариств інших країн. Він нагороджений орденом Жовтневої Революції та іншими орденами та медалями. Професор є автором більш ніж 110 наукових робіт з паразитології, хвороб риб і зоології безхребетних, працював в галузі організації і планування зоологічних і паразитологічних досліджень в Україні, вів велику суспільну роботу.

Олександр Прокопович Маркевич помер у 1999 році після тяжкої хвороби.