Філатов Володимир Петрович (до 140-річчя від дня народження)

філатовВолодимир Петрович Філатов народився 12 лютого 1875 року в селі Михайлівка колишньої Пензенської губернії в сім’ї земського лікаря.

Вчився Філатов у місті Симбірську. У приміщенні колишньої гімназії, де тепер міститься середня школа, у вітрині з фотографіями видатних людей, які там навчались, є і фото Володимира Петровича Філатова.

1892 року він став студентом медичного факультету Московського університету.

Його вчителями були такі корифеї вітчизняної науки як І.М. Сєченов, О.О. Бернадський, Ф.Ф Ерісман, Г.О. Захар’їн, С.С. Корсаков, Н.Ф. Філатов і багато інших.

Ще будучи студентом, Володимир Петрович вирішив стати офтальмологом, можливо, через те що приїжджаючи на канікули додому, він бачив як багато є сліпих і людей із слабким зором і яка велика кількість хворих з різними ураженнями очей звертається до його батька.

Володимир Петрович закінчив університет у 1897 році. Він залишився  працювати ординатором клініки очних хвороб медичного факультету Московського університету, звідки потім перейшов на роботу до Московської очної лікарні. У 1903 році за пропозицією професора С.С. Головіна Філатов став ординатором клініки очних хвороб Медичного факультету  Новоросійського університету, яка щойно відкрилась у Одесі.

Невдовзі після переїзду до Одеси Володимир Петрович став асистентом клініки, в 1908 році захистив дисертацію і одержав науковий ступінь доктора медицини.  В 1911 році професор С.С Головін  переїхав до Москви, а молодий професор В.П. Філатов став завідувати кафедрою і клінікою очних хвороб Новоросійського університету в Одесі.

Розквіт його наукової діяльності почався тільки після революції. В.П. Філатов був новатором у науці, він не боявся ламати старі традиції, загальновизнані погляди і положення. Талановитий і цілеспрямований, він блискуче розв’язував ряд актуальних проблем, які до цього вважались нерозв’язними. Такі його наукові відкриття, як метод пластики з круглим (філатовським) стеблом і новий оригінальний метод неспецифічної терапії – тканинна терапія, вийшли далеко за межі офтальмології і є вагомим внеском у хірургію та інші галузі медицини, а також у загальнобіологічну науку. Величезне значення мали його праці в царині пересадження рогівки.

На початку 30-х років праці Володимира Петровича з пересадження рогової оболонки, а також з інших проблем були вже широко відомі і в 1936 році для розвитку його наукових досліджень створено було в Одесі Науково-дослідний експериментальний інститут офтальмології, що тепер має назву Одеського наукового дослідного інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова.

Організація інституту відкрила великі можливості для досліджень, і до останнього дня свого життя Володимир Петрович очолював цей інститут і керував роботою своїх учнів.

Під його керівництвом інститут став справді “Інститутом світла” як  його назвали хворі, що лікувались там; адже в інституті розроблялись нові методи лікування  найтяжчих захворювань і пошкоджень очей та їхніх наслідків.

Будівництво інституту завершилось у 1939 році. Тут займались пересадкою рогової оболонки очей, та лікуванням глаукоми, трахоми, тканинною терапією.

Але це тривало не довго. Все обірвалось одного безхмарного дня, 22 червня 1941 року, коли почалась війна з фашистами.

Володимир Петрович з невеликою групою співробітників виїхав у Середню Азію, до Ташкента. Там було організовано спеціалізований очний госпіталь для поранених, і він став його головним консультантом.

У ці сурові дні в Ташкенті на базі очного госпіталю і Ташкентського інституту  ветеринарії відновив свою роботу Одеський інститут офтальмології. Вже наприкінці 1944 року В.П. Філатов був у Одесі.

Володимир Петрович був академіком , а у 1941 році за визначні успіхи в розробці проблеми пересадки рогової оболонки і тканинної терапії йому було присуджено Державну  премію 1 ступеня.

У 1951 році за видатні досягнення в галузі біології і медицини йому було присуджено велику золоту медаль імені І.І. Мечникова.

Помер Володимир Петрович у 81 рік, 30 жовтня 1956 року.

 

Література:

Логай І.  Ніколи не кажіть “ніколи” / І. Логай // Мистецтво лікування. – 2004. – №1. –  С. 90-91.

Пучковская Н. Академик Владимир Петрович Филатов //Лікування та діагностика.-2009.-№3.-С.55-57

Сабадаш, Э.  Даже безнадёжным больным В.П. Филатов никогда не отказывал: к 130-летию академика В.П. Филатова / Э. Сабадаш // Здоров’я України : Медична газета. – 2005. – N13/14. –  С. 32-33.