ПЕДІАТРІЧНА ДОПОМОГА

 1. Грабоус І.О. Сучасні підходи до організації музичного виховання дітей раннього віку // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. – Рівне, 2006. – С.116-119.
 2. Дорош Н., Москвіна Г. Планування навчально-відновлювальної роботи // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. – Рівне, 2006. – С.120-136.
 3. Дорош Н.У. Діагностика нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. – Рівне, 2005. – 84 с.
 4. Кальченко О.О. Попередження виникнення затримок до мовленнєвого розвитку у дітей раннього віку // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. – Рівне, 2006. — С.4-5.
 5. Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку / Антоневич О.М., Антонюк Л.Г., Боровець А.Б., Грабоус І.О., Дорош Н.У., Кальченко О.О., Кобилянська В.Г., Москвіна Г.П., Назаревич В.В., Оришич Н.В., Романюк Л.В., Яновські Т.Д., Ярмолюк М.К. – Рівне, 2006. — 136 с.
 6. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 1: Вступ до програми / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 23 с.
 7. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 2: Програма вашої дитини / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 93 с.
 8. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 3: Навички спілкування / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 83 с.
 9. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 4: Навички загальної моторики / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 131 с.
 10. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 5: Навички тонкої моторики / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 131 с.
 11. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 6: Сприйняття мовлення / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 72 с.
 12. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 7: Самообслуговування та соціальні навички / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 67 с.
 13. Маленькі сходинки: програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку: У 8 кн.-  Кн. 8: Перелік вмінь розвитку дитини / Ред. Л. Євтушок, Т. Віговська.- Рівне, 2006.- 78 с.
 14. Михальчук В.І. Проблеми планування ревакцинації БЦЖ серед дітей і підлітків // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.264.
 15. Моніторинг вроджених вад розвитку за міжнародними стандартами в Україні / В. Вертелецький, І. Бариляк, Л. Євтушок, В. Єнікєєва та ін. // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 30-32
 16. Назаревич В. В., Тарасюк С. Схеми психолого-педагогічних характеристик. – Рівне, 2003. – 56 с.
 17. Назаревич В.В. Діагностика та корекція соціальної дезадаптації дітей в дошкільному віці: (на матеріалах роботи інтернатних установ). – Рівне, 2004. — 144 с.
 18. Назаревич В.В. Психологічна робота із дитячими конфліктами // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. – Рівне, 2006. – С.71-78.
 19. Назаревич В.В. Психологічний супровід дітей раннього віку // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. – Рівне, 2006. – С.53-70.
 20. Оришич Н.В. Медико-корекційна робота з дітьми-інвалідами на базі Рівненського будинку дитини // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. – Рівне, 2006. – С.79-83.
 21. Основи правового захисту дітей-інвалідів / Шумлянський І.В., Єфремов С.В., Євтушок Л.С., Михасюк О.О. – Рівне, 2002. – 170 с.
 22. Поляк-Грабоус І. Чарівний світ музики, казки та гри: Сценарії свят і розваг для дітей молодшого і середнього дошкільного віку. – Рівне, 2003. – 52 с.
 23. Романюк Л.В. З досвіду формування ігрової діяльності глибоко розумово відсталих дітей // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. – Рівне, 2006. — С.49-52.
 24. Яновські Т.Д. Виховання елементарних трудових навичок у дітей раннього віку // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. — Рівне, 2006. — С.45-48.
 25. Ярмолюк М.К. Розвиток мовлення у дітей раннього віку в процесі ознайомлення з навколишнім середовищем // Корекційно-відновлювальна робота з дітьми раннього віку. — Рівне, 2006. — С.35-44.