ОТРУЄННЯ РОСЛИНАМИ

otruini-roslynyЛюди давно почали використовувати лікарські трави. Наші пращури розуміли: яку рослину можна з’їсти, яка є лікувальною, та яку краще взагалі не чіпати. Здавна отруйну флору застосовували в різних цілях. Знахарі могли зробити з зілля отруту, або переробити це ж зілля в цілющий відвар. Доведено, що якщо взяти будь-яку рослину, яка б містила в собі отруту, але не в великій, а в малій дозі та правильно її вжити, тоді вона знімає біль, сприяє регенерації пошкоджених частин шкіри, допомагає при проблемах з серцем, печінкою, нирками та іншими органами людини. Отруйні речовини, що є в травах можуть знешкоджувати різні інфекції та позитивно впливати на нервову та імунну системи організму людини.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

організатор

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Клименко О. Типові помилки кадровиків у поточній роботі з працівниками / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 40-48
 2. Ковтонюк П. Електронна система охорони здоров’я E-Health / П. Ковтонюк // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 30-32
 3. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р // Практикуючий лікар. — 2017. — N 1- С. 79-93

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

лор

інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Карчинський О.О. Особливості аналізу термограм у хворих з гострими параназальними синуситами / О.О. Карчинський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 38-45
 2. Макарина-Кибак Л.Э. Гуморальные маркеры воспаления при хроническом гнойном среднем отите / Л.Э. Макарина-Кибак // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 12-15
 3. Міщанчук Н.С. Вестибулометрія у комплексній діагностиці, лікуванні та оцінці його функціональної ефективності у хворих на секреторний середній отит / Н.С. Міщанчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N1 — С. 16-27

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Алиева Шафаг Эльдар кызы Роль онкомаркеров в диагностике предраковых патологий шейки матки у женщин группы высокого риска в репродуктивный период / Шафаг Эльдар кызы Алиева, Адалят Бейбала оглу Гасанов, Натаван Эльдар кызы Ахундова // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 162-164
 2. Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози / В. М. Григоренко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 1- С. 54-57
 3. Бондарчук І. Нова ера лікування раку в Україні / І. Бондарчук // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 4-6

Читати повністью »

Вагітність у підлітків

vagitnist-u-pidlitkivОднією з важливих проблем, що виникла впродовж останніх років у багатьох країнах світу, є проблема вагітності в неповнолітніх. За різними даними, біля 30-50% підлітків віком від 13 до 17 років живуть статевим життям. Частота вагітності в них досягає понад 10% від загального числа вагітностей та має виразну тенденцію до зростання. Проблему вагітності в юних жінок не можна розглядати лише з суто медичних позицій, її необхідно вивчати і як соціальну категорію. Зростання частоти вагітності у дівчат-підлітків пов’язане з більш раннім соматичним дозріванням та подальшою лібералізацією сексуальних відносин. Очевидним є факт, що вагітність у віці, молодшому за 18 років, найчастіше буває у дівчат з соціально невлаштованих родин. Підлітковий вік характеризується як перехідний період від дитинства до дорослого стану. Підлітковий вік має свої проблеми. Останні декілька десятиліть спостерігається тенденція до раннього статевого життя. Однак недостатня соціальна зрілість підлітків-матерів призводить до їх відмови від виховання власних дітей. Цей же фактор сприяє збільшенню кількості абортів.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

офтальмолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017

 1. Бездетко П.А. Эффективность применения комбинированного препарата Визилотон в лечении патологии передней поверхности глазного яблока / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 1. — С. 49-53
 2. Диабетический отек макулы: потерю зрения можно предотвратить // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 12-15
 3. Ковтун М.И. Прогнозирование длительности стационарного лечения больных катарактой по ряду показателей их клинического и социального статуса / М.И. Ковтун, М.Л. Кочина // Офтальмологический журнал. — 2017. — N 1. — С. 9-14

Читати повністью »

НОВІ КНИГИ !

knygy

Нещодавно ми закупили нову медичну літературу у видавництвах України «Медицина», «Нова Книга», «Укрмедкнига», «Магнолія» тощо.
При замовленні нової наукової книги враховували, в першу чергу, інтереси практичного лікаря, а також студентів вищих медичних навчальних закладів. Придбали більше 80 примірників літератури з хірургії, кардіології, педіатрії, рефлексотерапії, невідкладних станів, атласи з анатомії і гістології, а також література для медичних сестер. Всі видання вже передані в читальний зал та абонемент.knygy3knygy2

              

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Бойко О.І. Синдром звивистих вінцевих артерій у дитячому віці / О.І. Бойко // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 100-104
 2. Колесник М. Современные проблемы педиатрии: взгляд молодых ученых / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 18-21
 3. Рябоконь Є.М. Особливості прорізування тимчасових зубів у дітей, народжених із синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку / Є. М. Рябоконь, В. М. Хижняк, О. В. Гармаш // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 1- С. 27-31

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Бачинська Н. Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 88-91
 2. Ботулинический нейротоксин в лечении цервикальной дистонии и спастичности у взрослых // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 54-57
 3. Бурчинский С.Г. Инсомнии в неврологической практике: возможности и критерии выбора лекарственного средства нового поколения / С.Г. Бурчинский // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 37-40

Читати повністью »

Сальмонельоз

salmonellezСальмонельоз — гостре інфекційне захворювання, яке характеризується переважним ураженням шлунково-кишкового тракту. Збудниками сальмонельозу є мікроорганізми, що належать до роду сальмонела. Відомо більш як 2000 серологічних варіантів сальмонел. Факторами передачі збудника можуть бути різні харчові продукти: м’ясо, м’ясні продукти, яйця, молоко та молочні продукти, риба та страви з неї. Можливе зараження від людини — хворого і носія сальмонел. Особливо небезпечні ті люди, які мають відношення до приготування, роздачі їжі або продажу харчових продуктів.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

хірург

інформаційно-бібліографічний список

 Вип.6 2017 р.

 1. Аналіз летальності за ускладненого синдрому діабетичної стопи та сепсису / О.В. Трибушний [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N1 — С. 58-60
 2. Ендовенозна електрозварювальна облітерація великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби / С.І. Саволюк [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N1 — С. 29-32
 3. Ендоскопічні методи лікування підгострих і хронічних запальних захворювань плеври / М.С. Опанасенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N1 — С. 39-42

Читати повністью »

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

швидка

Тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Ioskovich A. Неотложные состояния в акушерстве: опыт израильских специалистов. Обзор конференции / A. Ioskovich, A. Samueloff // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 1. — С. 25-31.
 2. Зовнішня кровотеча з тулуба та шиї. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги. МОЗ України (2016 р.) // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — № 6. — С. 26-40
 3. Капшитарь А.В. Обезболивание после неотложной холецистэктомии из мини-доступа / А.В. Капшитарь // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 178

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

фтизіатр

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Веселовський Л.В. Смертність від туберкульозу легень в Україні її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії / Л.В. Веселовський // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 97-103
 2. Деякі питання туберкульозу кісток в умовах епідемії / І.Д. Дужий [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 48-53
 3. Оптимальний скорочений режим антимікобактеріальної хіміотерапії для мультирезистентного туберкульозу за тривалістю та дозуванням протитуберкульозних препаратів: систематичний огляд / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 66-74

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ФІЗІОТЕРАПЕВТУ

фізіотерапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Гурова А. І. Вплив занять пілатесом на рухомість колінних суглобів у жінок похилого віку / А.І. Гурова // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25 № Приложение. — С. 59
 2. Клименко О. Посадова інструкція лікаря-рефлексотерапевта (код КП 2221.2) / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 76-83
 3. Магнитолазерная терапия в комплексном патогенетическом лечении пациентов с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань [и др.] // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25 № Приложение. — С. 70-71

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

гінеколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Donnez J. Безопасность лечения миомы матки улипристала ацетатом — селективным модулятором прогестероновых рецепторов / J. Donnez, O. Donnez, M.-M. Dolmans // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 59-67
 2. Басюга І.О. Комплексна терапія плацентарної дисфункції у вагітних з маловоддям / І.О. Басюга // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 50-53
 3. Бойко В.І. Затримка розвитку плода при недоношеній вагітності: діагностика та профілактика перинатальної патології / В.І. Бойко, О.І. Бутенко // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 124-126

Читати повністью »

Цілющі властивості картоплі

cilyuschi-vlastyvosti-kartopliБатьківщиною картоплі є Американський континент. Індійці гірських районів Південної Америки почали вирощувати його кілька тисячоліть назад. Для аборигенів ця рослина стала основним джерелом харчування. Європейцям картопля є відомою з XVI ст. під назвою ”трюфелі”. Спочатку цю рослину вирощували тільки в ботанічних садах та на аптекарських огородах. Як делікатес іноді подавали на стіл королям й знаті. І тільки в XVIII ст. картопля стала широко розповсюджуватись на полях селян країн Європи, а ще пізніше — Азії, Африки, Австралії та Північної Америки. Вже з перших років запровадження нової городньої культури в Європі її стали використовувати в боротьбі із цингою, яка була подолана на всьому континенті. Цей лікувальний ефект став несподіваним та пояснювався тим, що в раціоні європейців помітно зріс вміст вітаміну С, який є в картоплі. Адже картопля — це справжня вітамінна комора, в якій крім вітаміну С міститься великий резерв В1, В2, В6, В9, РР, Д, К, Е, фолієва кислота.

Читати повністью »

День пасічника

 den-pasichnyka19 серпня в Україні відзначають День пасічника. У цьому році минає 20 років відтоді, коли почали святкувати та вшановувати бджолярів. День пасічника співпадає з великим святом православних християн — Преображенням Господнім або як в народі називають, Яблучним Спасом. За традицією в цей день в церквах освячують яблука та мед. Україна являється одним із найбільших виробників та постачальників меду у світі.

До продуктів бджільництва як в науковій, так і в народній медицині відносять мед, пилок, маточне молочко, прополіс, віск, бджолину отруту. Майже всі ці продукти були відомі ще з глибокої давнини, приблизно 3 мільйони років тому. Це підтвердили такі відомі вчені, як Авіцена, Гіппократ, Піфагор та інші.

Читати повністью »

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Артамонова Н.О. 30 років Чорнобильської катастрофи: наукометричний аналіз наукових публікацій / Н.О. Артамонова, Ю.В. Павліченко, А.Г. Шепелєв // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24, N 2. — С. 14-18
 2. Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль / В.Є. Вертелецький [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 2. — С. 5-14.
 3. Інформаційна складова радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС / В. А. Прилипко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 4. — С. 30-34.

Читати повністью »

Пробіотики: від звичайного кефіру до пробіотиків сьогодення

probiotyky-vid-zvychainogo-kefiry-do-probiotykiv-sogodenniaПробіотики, за визначенням ВОЗ — це живі непатогенні та нетоксичні для людини мікроорганізми, які при застосуванні у відповідній кількості корисні для здоров’я людини, здатні відновлювати нормальну мікрофлору організму, а також згубно діяти на патогенні та умовно-патогенні бактерії. Слово «пробіотик» означає «для життя», а антибіотик «проти життя».

Пробіотики — це фармацевтичні препарати, спеціальні харчові продукти та біологічно-активні добавки, основою яких є живі клітини цілющої мікрофлори, які при природному засобі введення надають позитивні ефекти на фізіологічні, біохімічні, імунні реакції організму людини через оптимізацію та стабілізацію функції її нормальної мікрофлори. Ось чому пробіотичні препарати використовують не тільки для лікування вже сформованих дисбіозів, але й для профілактики їх розвитку у всіх вікових групах населення.

Читати повністью »

Небезпечний лишай

nebezpechnyj-lyshajЛишай — загальна назва дерматозів, основними проявами яких є поверхневі плями, що лущаться або папули. Причиною того чи іншого виду лишаю можуть стати віруси, гриби, алергени. Найбільш часто зустрічаються рожевий лишай, червоний плоский лишай, оперізуючий лишай тощо.

Рожевий лишай, або хвороба Жибера — інфекційно-алергічне захворювання шкіри, що характеризується плямистими висипаннями. Факторами ризику хвороби є бронхіти, ангіни, ГРВІ, синусити. Виникає найчастіше весною або восени раптово. Спочатку на шкірі з’являється пляма рожевого кольору діаметром біля 2-5 см овальної форми з лущенням на поверхні. Це так звана материнська бляшка. Через декілька днів з’являється висипка, яка локалізується переважно на шкірі тулуба та кінцівок. У перші 2-3 тижні відмічаються декілька спалахів нових висипань. В цей період можуть мати місце нездужання, підвищення температури тіла, збільшуватись лімфатичні вузли. Іноді відмічається свербіж. Одужання наступає самостійно через 6 тижнів.

Читати повністью »