Перша рання зелень

persha-vesnyana-zelen

Зелень — це не овочі, крім того, зелень — єдина харчова група, яка допомагає перетравлювати всі інші продукти. Зелень стимулює вироблення харчових ферментів і її можна поєднувати з будь-якою їжею.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційний список

Вип.2 2018р.

 1. Гаврильців С.Т. Вивчення оптичної щільності щелепових кісток у хворих із радикулярними кістками на тлі остеопорозу та без порушень мінерального обміну / С.Т. Гаврильців // Клінічна стоматологія. — 2017. — N3 — С. 30-36
 2. Матвійків Т.І. Оцінювання ефективності лікування генералізованого пародонтиту на основі вивчення патологічної рухомості зубів методикою періотестометрії. Клінічний зріз / Т.І. Матвійків // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 5. — С. 658-662
 3. Новак Н.В. Частота встречаемости оттенков депульпированных зубов с применением дополнительных эталонов к шкале VITA [Электронный ресурс] / Н.В. Новак, Н.А. Байтус // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 92-98

Читати повністью »

Шизофренія у дітей

shyzofrenia-u-ditei«Шизофренія – це особлива

форма існування особистості»

Читати повністью »

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

вроджені вади

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

 1. Вроджений гіповентиляційний синдром в неонатальній практиці / О.В. Воробйова [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7, № 1. — С. 81-85
 2. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики — сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. — 2017. — N 3. — С. 45-52.
 3. Дергачев А.В. Критические пороки сердца периода новорожденности [ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ] / А.В. Дергачев, В.И. Аверин, А.Н. Воронецкий // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6, № 2. — С. 235-247

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Анализ лекарственной терапии ОРВИ и гриппа и удовлетворенность ею пациентами: результаты когортного международного наблюдательного исследования FLU-EE / Е.В. Силина [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 57-64
 2. Клініко–демографічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією: результати дослідження СТАРТ / Є.П. Свіщенко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 6. — С. 14-23
 3. Лисенко Д.А. Анемія хронічного захворювання: «terra incognita» в терапевтичній практиці / Д.А. Лисенко // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 6- С. 18-21

Читати повністью »

Ніжна підшлункова

nizhna-pidshlunkovaПідшлункова залоза є відносно невеликим органом, але відіграє важливу роль у підтриманні життєдіяльності організму людини, бере активну участь у складних процесах травлення.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Бабій Л.М. Діастолічна функція лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця (за даними радіонуклідної вентрикулографії) / Л.М. Бабій, Н.П. Строганова, Ю.О. Хоменко // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 186-189
 2. Вінніков В.А. Радіологічні наслідки можливих сценаріїв контакту з радіаційним чинником у військовій практиці в Україні / В.А. Вінніков, Г.В. Кулініч, І.Ю. Чернявський // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 215-224
 3. Изготовление тонкопленочных радиационно-защитных материалов / М. И. Хворостенко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 225-230

Читати повністью »

АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

алкоголь

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Алгоритм надання медико-соціальної підтримки та консультування студентської молоді щодо проблеми споживання психоактивних речовин: інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина». Вып. 18.-Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с
 2. Алкогольний делірій / С.М. Недашківський [та ін.] // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2017. — № 3. — С. 22-26
 3. Бондар М.В. Делирий (лекция в стихах) / М.В. Бондар // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2017. — № 2. — С. 63-64.

Читати повністью »

Готуємося до пологів

gotuemos-do-pologiv

Під час вагітності в організмі жінки усі обмінні процеси відбуваються з посиленою інтенсивністю внаслідок збільшення розмірів матки і зростання плода.  Потреба організму в повноцінних продуктах підвищується. Вагітні повинні щодоби одержувати від 100 до 130 г білків, бажано у вигляді молочних продуктів, нежирні сорти м’яса — по 120-200 г, рибу — від 150 до 250 г на добу. М’ясо частково можна замінити стравами з сиру, білок якого має деякі переваги перед м’ясним протеїном.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків / М.М. Коренєв [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3- С. 70-73
 2. Білково-енергетичне забезпечення передчасно народжених дітей при парентеральному харчуванні / І. В. Сидоренко [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 56-60
 3. Булгакова В.А. Лечение острой респираторной инфекции у детей: выбор препарата этиопатогенетического действия как подход к предупреждению полипрагмазии / В.А. Булгакова // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 39-42

Читати повністью »

Гастрит весною

gastryt-vesnoyuНавесні відбувається загострення всіх хронічних хвороб. Насамперед це стосується шлунково-кишкових захворювань, зокрема гастриту. Хронічний гастрит — один із самих розповсюджених хвороб людини. Ця хвороба не носить епідемічного характеру, проте, з нею треба боротись. В перекладі з грецької мови “гастрит” означає запалення шлунку. Раніше, років сто тому, гастрит називався “катар шлунку”, що означало запальний процес. Проте з роками це визначення стало не зовсім точним.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Еременко Ю.Е. Особенности течения хронического полипозного риносинусита у пациентов с аспириновой триадой / Ю.Е. Еременко, А.Н. Котович // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 293-301
 2. Кузьмин Е.Н. Акустический анализ голоса у пациентов после ларингэктомии с трахеопищеводным шунтированием и протезированием / Е.Н. Кузьмин, И.В. Белоцерковский, Н.С. Конойко // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 330-342
 3. Куликов А.В. Кисты и свищи шеи / А.В. Куликов, В.С. Куницкий, С.А. Семенов // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 273-280

Читати повністью »

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

швидка

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

 1. Ведення пацієнтів із медикаментозною алергією (за матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію», адаптована версія зі скороченнями // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 4. — С. 36-40.
 2. Гострі отруєння алкоголем у дорослих, алкогольна кома: практичні рекомендації на догоспітальному етапі / І.С. Зозуля [и др.] // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 128-131
 3. Децик О.З. Сучасні підходи до організації надання ургентної і планової медичної допомоги при сечокам’яній хворобі / О.З. Децик, Д.Б. Соломчак // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 58-61

Читати повністью »

СНІД

снід

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Sanofi проводить випробування антитіл «три в одному» для лікування або профілактики ВІЛ-інфекції // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 5. — С. 34-35.
 2. Затолока П.А. Вторичный отогенный гнойный менингит у ВИЧ-инфицированного пациента / П.А. Затолока, А.В. Рожкова, Л.И. Семак // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7, N 3. — С. 352-356.
 3. Клинико-лабораторные особенности нейроинфекций у ВИЧ-инфицированных лиц / В.Н. Козько [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6, № 3. — С. 335-343

Читати повністью »

Посттравматичний стресовий розлад в учасників АТО

posttravmatychnyq-stresovyi-rozlad-v-uchasnykiv-atoПосттравматичний стресовий розлад — це тяжкий психічний стан, що виникає під час переживання людиною подій, які є небезпечними для життя та здоров’я і мають негативні наслідки. Сюди можна віднести військові дії, тероризм, насилля, техногенні катастрофи, дорожньо-транспортні пригоди та інше.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Акредитація медзакладу в питаннях та відповідях // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 11. — С. 46-47
 2. Алешко Д. Новая система закупок лекарств в Украине / Д. Алешко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 11. — С. 22-25
 3. Вивільнення працівників у разі скорочення штату // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 10. — С. 72-73

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Гулиев Ф.А. Оценка качества жизни больных раком предстательной железы после радикальной простатэктомии / Ф.А. Гулиев, Э.Ш. Хаилов, З.Ш. Везирова // Клінічна хірургія. — 2017. — N 8. — С. 70-73
 2. Комбинированое применение химио- и иммунотерапии при лечении онкологических больных: (обзор) / Н.Э. Прохач [и др.] // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 3. — С. 59-67
 3. Малишевская Н.П. Беспигментная меланома / Н.П. Малишевская, А.В. Соколова // Лечащий Врач. — 2017. — № 8. — С. 57-60

Читати повністью »

Дисметаболічна нефропатія в дітей

dysmetabolichna-nefropatiya-v-diteyЗахворювання нирок посідають значне місце в патології дитячого віку. В усьому світі спостерігається тенденція зростання кількості дітей із захворюваннями сечовидільної системи. Дисметаболічна нефропатія у дітей виникає через порушення обміну речовин в організмі, що веде до ураження ниркових структур. В дитячій урології ця патологія складає 27-64% всіх захворювань сечовидільної системи. Діти з такими недугами відносяться до групи високого ризику щодо розвитку пієлонефриту, сечокам’яної хвороби, інтерстиціального нефриту.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Бойко А.В. Нарушение сна при болезни Паркинсона: роль иммунных механизмов [Электронный ресурс] / А.В. Бойко, В.В. Пономарев, Т.В. Хомиченко // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 72-78
 2. Васильев А.П. Нейроциркуляторная дистония / А.П. Васильев, Н.Н. Стрельцова, Т.В. Дубова // Лечащий Врач. — 2017. — № 8. — С. 74-79
 3. Вревская Ю.Ю. Психологический инцест как вид современного рабства / Ю.Ю. Вревская // НейроNEWS. — 2017. — № 6. — С. 12-15

Читати повністью »

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

юрист

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

 1. Антонов С. Особливості правового статусу представників пацієнтів / С. Антонов // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 7. — С. 82-87.
 2. Антонов С. Чи мають право представники правоохоронних органів та суду оглядати та вилучати оригінали медичних документів пацієнтів, які оформлюються у закладах охорони здоров’я? Чи не є це порушенням медичної таємниці? / С. Антонов // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 7. — С. 88-89.
 3. Антонов С. Чи можлива видача зацікавленим сторонам медичних документів або їхніх копій за запитами суду, адвокатів або самих пацієнтів, чи краще надсилати їх поштою? Як повернути оригінал історії хвороби після закінчення судової справи? / С. Антонов // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 7. — С. 89-90.

Читати повністью »