НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. Fiscaletti M. Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива / M. Fiscaletti, P. Stewart, C.F. Munns // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 109-117
 2. Аутоиммунный полигландулярный синдром 3А типа у детей: обзор литературы и собственное наблюдение / А.В. Солнцева [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6 N 1. — С. 133-144
 3. Бекетова Г.В. Функциональные гастроинтестинальные расстройства у детей и подростков: патогенетическая сущность, инновационные подходы к терапии. Взгляд педиатра, психолога и клинического фармаколога (клиническая лекция) / Г.В. Бекетова, Г.П. Мозговая, Н.В. Бездетко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6 N 1. — С. 94-108

Читати повністью »

Типові помилки надання першої допомоги

typovi-pomylky-nadannya-pershoyi-dopomogyПерша допомога – комплекс термінових дій, які направлені на спасіння життя людини. Нещасний випадок, раптовий напад хвороби, отруєння, поранення, алергічні реакції – в цих та інших нетипових ситуаціях необхідна грамотна перша допомога. Вона передбачає швидке визначення фізичного стану людини та правильні дії при наданні допомоги. Згідно закону, перша допомога не є медичною – вона надається до прибуття медиків або доставки потерпілого в лікарню. Першу допомогу може надати будь-яка людина, яка знаходиться в критичний момент поряд з потерпілим.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018р.

 1. Аналіз методів оцінки та впливу полірованості композитних матеріалів на функціональний прогноз реставрацій / С.Б. Костенко [и др.] // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1. — С. 13-22
 2. Видойник О.Я. Результати стоматологічного обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1. — С. 45-49
 3. Гевкалюк Н.О. Фітопрепарат «Ресверазин» у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту / Н.О. Гевкалюк // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 4-8

Читати повністью »

Подагра. Хвороба аристократів

podagra-hvoroba-arystokrativПодагра відома з глибокої давнини. Окремі симптоми цієї хвороби описані ще в 2600 році до н.е. в Стародавньому Єгипті. Цілитель і лікар Гіппократ в 5ст. до н.е. в «Афоризмах» описав клінічні симптоми подагричного артриту. Римський філософ та лікар Авл Корнелий Цель, пов’язував розвиток цієї хвороби із вживанням алкоголю та порушенням роботи нирок. Англійський лікар-клініцист Томас Сиденгам в кінці 17ст., який 30 років страждав подагрою, виділив її, як окрему хворобу, і описав клінічну картину гострого приступу в своїй праці «Трактат о подагре».

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. Бойко І.В. Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його реалізацією / І.В. Бойко // Медичне право. — 2018. — N 1. — С. 11-21
 2. Медична реформа: відповідаємо на запитання. Випуск 3-4 // Мистецтво лікування. — 2018. — № 1/2. — С. 39-43
 3. Медичне право в документах: національні акти // Медичне право. — 2018. — N 1. — С. 137

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. HIFU–гемиаблация у пациентов с локализованными формами рака предстательной железы [Электронный ресурс] / И.А. Абоян [и др.] // Экспериментальная и клиническая урология. — 2018. — N 1. — С. 42-47
 2. Бухтаревич С.П. Комбинированное этапное лечение ворсинчатых опухолей прямой и ободочной кишки / С.П. Бухтаревич, В.Л. Денисенко, Ю.М. Гаин // Хирургия. Восточная Европа. -2018. — Том 7 N 1. — С. 24-32
 3. Замотаєва Г.А. Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії / Г.А. Замотаєва, Т.Ф. Захарченко, С.В. Гулеватий // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 53-59

Читати повністью »

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2018 р.

 1. Вінарська Н. Лікар із сертифікатом терапевта на посаді завамбулаторією сімейної медицини / Н. Вінарська, Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 12. — С. 90-91.
 2. Документи, що підтверджують тимчасову непрацездатність. Тест // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 2. — С. 74-76
 3. Зав’ялова О. Право бабусі на декретну відпустку / О. Зав’ялова // Журнал головної медичної сестри. — 2018. — N 1. — С. 66

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Fisher V.L. Вегетативная кардиальная нейропатия у пациентов с сахарным диабетом: текущие перспективы (часть 2) / V.L. Fisher, Abd. A. Tahrani // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 78-86
 2. Актуальні питання етіопатогенезу гострих порушень мозкового кровообігу та диференційованого лікування пацієнтів у найгостріший період ішемічного інсульту / О.Є. Коваленко [та ін.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 44-46
 3. Андреєва Я.О. Оцінка денної сонливості в скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні в пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями / Я.О. Андреєва // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 24-27

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Вирус Эпштейна — Барр: клиническая и лабораторная диагностика / А.А. Ключарева [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 59-75
 2. Впровадження системи якості згідно з державним стандартом ISO 15189:2015 у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету: прикладні аспекти / С.В. Місюрьова [та ін.] // Клінічна фармація. — 2018. — Том 22 № 1. — С. 28-33
 3. Жуковская Д.А. Возможности экспресс-диагностики преждевременного разрыва плодных оболочек и прогнозирования самопроизвольного аборта с использованием методов сухой химии на основе иммунохроматографического анализа / Д.А. Жуковская // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 135-140

Читати повністью »

Синдром Кушинга

hvoroba-kushingaДва лікаря майже одночасно — невролог Микола Михайлович Іценко (1889-1954) у 1924 році та Гарві Вільямс Кушинг (1869-1939) у 1932 році описали синдром, найбільш характерними проявами якого були: збільшення маси тіла, переважно за рахунок верхньої частини тулуба; «місяцеподібне» обличчя, його багрово-ціанотичний колір; «мармуровий» судинний малюнок шкіри; у жінок надлишковий ріст волосся за чоловічим типом, на обличчі, тулубі, стегнах, плечах; підвищений артеріальний тиск (гіпертонія); підвищений рівень глюкози в крові (цукровий діабет); потоншення кісток (остеопороз); депресія та складність ясно мислити.

Читати повністью »

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2018 р.

 1. Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу: тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 травня 2018 р., м. Київ ) // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 74-90
 2. Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз / Є.П. Гелюх [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 69-74
 3. Епідеміологічні аспекти мультирезистентного і з розширеною резистентністю туберкульозу у дорослих / М.І. Сахелашвілі [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 4- С. 13-16

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р

 1. D-лактат, C-реактивный белок, прокальцитонин в дифференциальной диагностике инфекционных поражений центральной нервной системы / В.М. Семенов [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 27-38
 2. Вирус Эпштейна — Барр: клиническая и лабораторная диагностика / А.А. Ключарева [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 59-75
 3. Волянский А.Ю. Элиминация кори неизбежна? / А.Ю. Волянский // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 8-13

Читати повністью »

 

Профілактика інфаркту міокарда

profilaktyka-infarktu-miokardaІнфаркт міокарда — захворювання, зумовлене розвитком одного або кількох вогнищ ішемічного некрозу в міокарді. До основних негативних факторів розвитку інфаркту міокарда належать підвищений артеріальний тиск, паління, ожиріння, низька фізична активність, підвищений вміст холестирину в крові, цукровий діабет та інші супутні захворювання, сильний стрес.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Ефективність застосування внутрішньовенного ізоніазиду та етамбутолу у хворих на туберкульозний менінгоенцефаліт / Д.О. Бутов [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 26-32
 2. Ефективність лікування хворих за результатами виконання «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» / В. М. Мельник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 19-22
 3. Корнага С.І. Успіхи та недоліки в боротьбі з туберкульозом / С.І. Корнага, І.І. П’ятночка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 44-49

Читати повністью »

І СТАРІСТЬ В РАДІСТЬ: ЗДОРОВ’Я ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

старість в радість

«Найдовше живуть люди веселі, ті що не сумують,

            які ідуть по життю з піснею»

Ян Ларрі, чеський письменник

Старість – найпрекрасніша пора життя. Це золота пора осені, час збирання плодів – підсумок трудових та творчих досягнень цілого покоління. Це початок нового життя, причому цікавого і різноманітного. Похилий вік – це своєрідний обов’язок, який слід виконати: варто прожити кілька десятиліть з користю для себе і для оточуючих.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.3 2018 р.

 1. FDA затвердив Сілік (Siliq) для лікування псоріазу // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 1. — С. 15
 2. Безвершенко К.І. Топічна терапія оніхомікозів: сучасні можливості / К.І. Безвершенко // Дерматологія та венерологія. — 2018. — N1 — С. 80-82
 3. Болотная Л.А. Роль кателицидина LL-37 у больных себорейным дерматитом / Л.А. Болотная, М.В. Нарожная // Дерматологія та венерологія. — 2018. — N1 — С. 16-20

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Fiscaletti M. Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива / M. Fiscaletti, P. Stewart, C.F. Munns // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 109-117
 2. Вовк І.Б. Клінічні аспекти ускладненого перебігу вагітності та ранніх репродуктивних втрат / І.Б. Вовк, О.В. Трохимович // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 2. — С. 28-32
 3. Возможности комплексного подхода к диагностике и лечению неспецифического вагинита / Н.С. Луценко [и др.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 85-88

Читати повністью »

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2018 р.

 1. Васкес Абанто Х.Э. Стандартизація української медичної допомоги: погляд лікарів [НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА] / Абанто Х. Э. Васкес, В.П. Печиборщ // Екстрена медицина. — 2017. — № 5/6. — С. 13-31.
 2. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі / В.О. Крилюк [и др.]. — Київ: [б. и.], 2016. — 400 с.
 3. Екстрена та невідкладна медична допомога: навчальний посібник / О.Ю. Бодулев [и др.]. — Вінниця: Нова Книга, 2017. — 240 с.

Читати повністью »

Головний біль у дітей

golovnyi-bil-diteiГоловний біль — частий симптом багатьох захворювань, і мабуть не має людини у світі, яка б не відчувала його. Головний біль у дітей зустрічається рідше ніж у дорослих. Це пояснюється особливостями дитячого організму. Так, наприклад, у малюків не буває головних болей, пов’язаних з професійними захворюваннями, а також відсутні вони в зв’язку з атеросклерозом, гіпертонічною хворобою. Головний біль у дітей займає друге місце після болей у животі та є найбільш поширеною скаргою у практиці педіатра.

Читати повністью »