НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики — сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. — 2017. — N3 — С. 45-52
 2. Горин Н. Борьба за хорошую переносимость антигипертензивной терапии: S-амлодипин vs рацемический амлодипин / Н. Горин // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 43-47
 3. Зниження рівня систолічного артеріального тиску та ризик серцево-судинних захворювань і смерті / J. D. Bunde, al. et // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 55

Читати повністью »

НА ДОПОМГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017

 1. Алексеев В.Н. Особенности изображения структур глаза при томографических методах исследования [Электронный ресурс] / В.Н. Алексеев, Л.А. Запорожец, Ал-Майсам Ринджибал // Национальный журнал глаукома. — 2017. — Т. 16 № 1. — С. 47-54
 2. Бортный Н.А. Дифференциальная рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака: (лекция) / Н.А. Бортный // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 22-30
 3. Вивчення антимікробної активності розчину повідон-йоду під впливом лазерного опромінювання in vitro / Н.О. Жданова [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2- С. 206-209

Читати повністью »

Медико-соціальна реабілітація інвалідів

medyko-sicialna-reabilitacia-invalidivПроблеми інвалідизації населення, що пов’язані в значній мірі з індустріалізацією, автоматизацією та забрудненням навколишнього середовища, є одним з важливих напрямків діяльності будь-якої держави. В багатьох країнах світу інваліди складають приблизно 10 % населення. Частина інвалідів тимчасово непрацездатна, друга частина представлена особами, що довго не працювали внаслідок хронічних захворювань чи травм. Саме тому виникає життєва необхідність впровадження спеціальних програм, спрямованих на попередження інвалідності та здійснення медико-соціальної реабілітації хворих з тривалою втратою працездатності.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Андрух В.С. Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 125-126
 2. Марушко Ю.В. Використання молочних сумішей на основі козячого молока у вигодовуванні дітей першого року життя / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 76-82
 3. Марушко Ю.В. Вплив гострих респіраторних захворювань на функцію ендотелію та стан судинної стінки у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Марушко, Ю.Є. Голубовська // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 123-127

Читати повністью »

СНІД

snidСНІД забрав життя багатьох мільйонів людей у світі та ще понад 100 мільйонів є приреченими. Жодна людина, жодна країна не може почуватися у безпеці від цього лиха. Недивлячись на збройні конфлікти та війни, людство має змогу об’єднатися проти спільного ворога, яким ще у ХХ столітті став СНІД. З метою об’єднання потенціалів та ресурсів багатьох різних закладів системи ООН була створена UNAIDS – Об’єднана програма з ВІЛ/СНІДу. Це дало можливість змінити норми, систему цінностей і звичаї, які сприяють розвитку цій епідемії, при безпосередній участі членів суспільства.  Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

організатор

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Автономізація, або удосконалення системи охорони здоров’я // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 5. — С. 12-14
 2. Впровадження міжнародних клінічних протоколів // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 5. — С. 15-16
 3. Гончарова В. Встановлення посадових окладів та підпорядкування персоналу в недержавних медичних закладах / В. Гончарова // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N 1. — С. 61-62

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. FDA схвалено KEYTRUDA (пембролізумаб) як перший препарат для лікування пацієнтів із пухлинами будь-якої локалізації з наявним позитивним біомаркером високої мікросателітної нестабільності (MSI-H) // Клиническая онкология. — 2017. — N 2- С. 4-5
 2. Анализ бессобытийной выживаемости в зависимости от клеточного происхождения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, определенного по алгоритму Hans. Опыт Национального института рака / А.В. Мартынчик [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 171-173
 3. Андрияка А.А. Тактика при кровотечениях из злокачественных опухолей колоректальной области / А.А. Андрияка // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 146-147

Читати повністью »

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

 1. Базика Д.А. Зв’язок регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 123-134
 2. Бандажевский Ю.И. Генетические полиморфизмы и уровень гомоцистеина в крови у детей и их матерей из районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции / Ю.И. Бандажевский, Н.Ф. Дубовая // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, № 2. — С. 130-139
 3. Бондажевский Ю.И. Гипергомоцистеинемия и В12-фолиевый дефицит у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции / Ю.И. Бондажевский, Н.Ф. Дубовая // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, № 1. — С. 25-32

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2017 р.

 1. Воробьева О.В. Тревожные расстройства в неврологической практике / О.В. Воробьева, В.В. Русая // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 12-16
 2. Дзяк Л.А. Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2017. — N 2. — С. 5-10
 3. Донской Д.А. Влияние когнитивных реакций и функций внимания на эффективность и индивидуализацию выбора методов психотерапии при алкогольной зависимости / Д.А. Донской, А.В. Копытов, А.Ю. Зезина // Военная медицина. — 2017. — № 3. — С. 23-32

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

інфекціоніст

інформаційний список

Вип.6 2017 р

 1. Аналіз ефективності алокіну-альфа у складі комплексної терапії рецидивного оперізувального герпесу / М.О. Соколенко [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2017. — N 1- С. 22-27
 2. Андрущак М.О. Характеристика опортуністичних інфекцій, що виникають при III-IV стадії у ВІЛ-інфікованих / М.О. Андрущак // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2. — С. 217-220
 3. Артёмчик Т.А. Современный взгляд на диагностику и лечение врожденной цитомегаловирусной инфекции / Т.А. Артёмчик, И.М. Крастелёва, Г.А. Шишко // Военная медицина. — 2017. — № 1. — С. 110-112

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

медсестра

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Беркела І.О. Роль медичної сестри у навчанні хворих по догляду за діабетичними стопами / І.О. Беркела, Л.В. Наумова // Медсестринство. — 2017. — N 1- С. 60-61
 2. Литвинова О.Н. Етико-професійні аспекти формування соціально-психологічних характеристик особистості медсестри в умовах АТО / О.Н. Литвинова, О. Ю. Мезенцева // Медсестринство. — 2017. — N 1- С. 28-31
 3. Локай Б.А Отруєння дикорослими грибами: причини, діагностика, клінічні прояви та лікування. Сучасні аспекти / Б.А Локай, С.В. Циганкова // Медсестринство. — 2017. — N1 — С. 18-23

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

гематолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Байдурин С.А. К вопросу о выживаемости пациентов с ХМЛ на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназы / С.А. Байдурин, А.Э. Кабибулатова, А.Т. Накыш // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 147-148
 2. Бова А.А. Железодефицитная анемия: диагностика, лечение, профилактика / А.А. Бова, В.В. Валуевич, А.С. Рудой // Военная медицина. — 2017. — № 3. — С. 4-10
 3. Борисенко Д.А. Диагностика нарушений метаболизма железа у доноров крови / Д.А. Борисенко, Ю.Ю. Дерпак, С.В. Выдыборец // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 151-152

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

фтизіатр

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Актуальні питання щодо хіміорезистентного туберкульозу в Україні / В.М. Мельник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 51
 2. Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» та «проти» / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 5-10
 3. Барбова А.І. Застосування системи ВАСТЕС MGIT 960 для досліджень клінічного матеріалу хворих на туберкульоз легень / А.І. Барбова, Н.М. Алієва // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 44

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

дерматолог

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.4 2017 р.

 1. Андрашко Ю.В. Новый взгляд на возможности микронидлинга: микроигольчатая редермализация кожи различных участков тела / Ю.В. Андрашко, И.А. Андрашко, Р.Р. Яремкевич // Дерматологія та венерологія. — Харків, 2017. — N 1- С. 54-59
 2. Болотная Л.А. Недержание пигмента (Блоха — Сульцбергера синдром): случай из практики / Л.А. Болотная // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 1. — С. 70-74
 3. Бронова И.М. Проблемы общения с больными акне и пути их преодоления лечащим врачом / И.М. Бронова // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 1. — С. 65-68

Читати повністью »

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

первинна медицина

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

 1. Андріїшин Л. О. Практика організації паліативної допомоги сімейним лікарем / Л.О. Андріїшин // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 9-21
 2. Волинець О. Революція відбулася! Неочікувано, але прогнозовано [медична первинна допомога] / О. Волинець // Приватний лікар. — 2017. — N 1. — С. 12.
 3. Воронцов О. Організація допологового ведення вагітних жінок за участю сімейного лікаря. Ви володієте диспансерним методом/ О. Воронцов, Л. Бабінець // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 46-57

Читати повністью »

Ревматизм у дітей

revmatyzm-u-diteiРевматизм — системне запальне захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в серцево-судинній системі. Уражає дітей та осіб молодого віку (6-15 років ), що схильні до нього на фоні інфікування бета-гемолітичним стрептококом групи А. Проте, щоб захворіти на ревматизм, не досить тільки самої стрептококової інфекції. Недуга виникає тоді, коли організм виявляє відносно стрептококу підвищену чутливість. Найчастіше такими осередками інфекції є піднебінні мигдалики та слизова оболонка стінки глотки при повторних запаленнях, хворі зуби, запалення пазух носа(гайморит). Часто ревматизм спостерігається у дітей, які хворіють на хронічну ангіну або хронічний тонзиліт, скарлатину. Нерідко захворюванню дитини передувало переохолодження, перевтома, деякі перенесені незадовго до того хвороби дихальних шляхів, дитячі інфекції.

Читати повністью »

Чоловіче непліддя

choloviche-nepliddyaВідсутність дитини в родині вважалося великим нещастям ще у стародавніх народів. Згадку про бездітний шлюб можна зустріти у біблійних оповідках. Непліддя у шлюбі хворобливо сприймається як жінкою, так і чоловіком. Світова статистика доводить, що приблизно 20 % і більше подружніх пар стикаються з проблемою зачаття дитини. Непліддя у чоловіків — доволі розповсюджене явище. Воно часто є причиною руйнування родини, тяжкої психічної травми тощо.

Читати повністью »

Всесвітній день недоношених дітей

vsesvitnij-den-nedonoshenyh-diteyЗ 17 листопада 2009 року, в світі щороку відзначають Міжнародний день недоношених дітей, за ініціативи Європейського фонду турботи про новонароджених пацієнтів. Майже 15 мільйонів дітей кожного року народжуються недоношеними. Лікування та догляд за недоношеними дітьми потребують значних коштів, які не кожній родині під силу. Недоношеною вважається дитина, яка народилася до 37 тижня вагітності, таке визначення зробила Всесвітня Організація Охорони Здоров’я. Як правило, чим менший термін внутрішньоутробного розвитку плоду, тим менша маса тіла новонародженого. Вона може становити від 250 грамів до 500гр. Останніми роками, з відкриттям обласних перинатальних центрів виходжують недоношених немовлят, які народилися з вагою 500-700 гр.

Читати повністью »

Трансфузіологи в бібліотеці

transfuziolgy-v-biblioteci16 листопада в стінах бібліотеки відбулося заняття лікарів-трансфузіологів та відповідальних за службу крові. Заняття проводили заступник головного лікаря Комунального закладу «Рівненська обласна станція переливання крові» Рівненської обласної ради Симків Ніна Петрівна, а також фахівці цієї галузі медицини. Обласна наукова медична бібліотека підготувала виставку літератури для лікарів-трансфузіологів, на якій були представлені нові книги та журнали, де розглядалися організаційно-методичні питання та досвід роботи закладів служби крові; виробництво компонентів крові та заготівля донорської крові.

Наслідки тютюнової залежності

naslidky-tyutyunovoij-zalezhnostiВажливий показник добробуту та безпеки держави — здоров’я нації. Між тим вік життя в країнах, що розвиваються, з кожним роком знижується. Останнім часом багато робиться для того, щоб виправити невтішну ситуацію, що склалася. Один з найважливіших заходів з боротьби за здоров’я нації — боротьба з тютюнопалінням. Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла один фактор ризику захворювань — паління тютюну як глобальну загрозу для всього населення світу. За даними ВООЗ, кожні шість секунд помирає одна людина від захворювань, пов’язаних з курінням, а щороку з цієї причини ідуть з життя близько п’яти мільйонів людей. За прогнозами, до 2030 року паління тютюну стане найпотужнішим фактором, що сприятиме передчасній смерті.

Читати повністью »