НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2017 р.

 1. Валецька Р. Педагогіка здоров’я дитини / Р. Валецька // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 42-45
 2. Майданник В.Г. Иммуномоделирующие эффекты растительного препарата эсберитокс у детей с острыми респираторными инфекциями / В.Г. Майданник, Е.А. Емчинская // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 1. — С. 35-41
 3. Марушко Ю.В. Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 90-96

Читати повністью »

Неврози

nevrozyВ сучасному житті багато ситуацій (тяжкі переживання, невдачі, конфлікти, перевтоми), які сприяють появі стресів. Особливо на нервову систему людини впливає розчарування та невдоволення своєю діяльністю. Неврози також розвиваються при неправильному режимі праці й відпочинку, через поганий сон, нервово-психічну перенапругу. Поява хвороби залежить від самої людини, від особливостей вищої нервової діяльності та темпераменту.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

травматолог

інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Артроскопічно контрольоване лікування внутрішньосуглобових переломів тибіального плато / В.О. Литовченко [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N1 — С. 25-27
 2. Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на зрощення переломів кісток: (огляд літератури) / Г. І. Герцен [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N 1- С. 61-65
 3. Гайко Г.В. Хірургічне лікування хворих на гонартроз: (огляд літератури, II частина) / Г.В. Гайко, В.Б. Заєць, О.А. Галузинський // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N 1- С. 56-60

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2017 р.

 1. MALT-лимфома: причины возникновения, патогенез, классификация, клиническая картина / И.А. Крячок [и др.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 1. — С. 33-35
 2. Белошицкий М.Е. Современное состояние проблемы диагностики и хирургического лечения метастатических опухолей надпочечников: анализ двадцатилетнего опыта и данных литературы / М.Е. Белошицкий, Т.А. Бритвин // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N 1. — С. 87-96
 3. Бойко Е.В. Современное представление о хирургическом лечении злокачественных новообразований почек / Е.В. Бойко // Евразийский онкологический журнал. — 2017. — Том 5 № 1. — С. 87-95

Читати повністью »

НА ДОПОМГУ СТОМАТОЛОГУ

стоматолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017р.

 1. Алимова Д.М. Роль про- и противовоспалительных цитокинов в патогенезе рецидивирующих афт полости рта / Д.М. Алимова, Х.П. Калимов, О.Е. Бекжанова // Клиническая стоматология. — 2017. — № 1. — С. 20-24
 2. Влияние подготовки полости рта на стоматологическое здоровье и качество жизни пациентов с отсутствием зубов на фоне сахарного диабета II типа / И.М. Шабалина [и др.] // Клиническая стоматология. — 2017. — № 1. — С. 61-65
 3. Зорян Е.В. Критерии выбора местного обезболивания и седации для пациентов пожилого и старческого возраста в стоматологической практике / Е.В. Зорян, С.А. Рабинович // Клиническая стоматология. — 2017. — № 1. — С. 34-39

Читати повністью »

АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

алкоголь

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

 1. Falkstedt D. Канабіс, тютюн, алкоголь і ризик раннього інсульту / D. Falkstedt, V. Wolff, P. Allebeck // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 93.
 2. Животовська Л.В. Вплив геліогеофізичних чинників на динаміку показників стаціонарного лікування пацієнтів з алкогольною залежністю / Л.В. Животовська, Г.Т. Сонник, В.В. Борисенко // Медицинская психология. — 2016. — Т. 11, № 3. — С. 96-99.
 3. Зміни в системі «плацента-плід» при пасивному тютюнопалінні та обмеженому харчуванні вагітних / Л.Ю. Сергієнко [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N 1. — С. 71-78.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

лаборант

інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Батуревич Л.В. Выявление нарушений функции печени на основании морфологического исследования эякулята / Л.В. Батуревич, М.В. Ракевич // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6 N 1. — С. 130-132
 2. Камышников В.С. Инновации в клинико-лабораторной деятельности: научное обоснование новых и опыт использования традиционных технологий лабораторного исследования / В.С. Камышников, А.М. Чубуков // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6 N 1. — С. 134-147
 3. Молекулярно-генетическая диагностика индуцированных сальмонеллой изменений пристеночной микробиоты кишечника методом полимеразной цепной реакции в реальном времени / Ю.В. Букина [и др.] // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6 N 1. — С. 43-50

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

медсестра

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Верховський В. Алгоритми накладення пов’язок та перев’язування пацієнтів / В. Верховський // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N 4- С. 44-63
 2. Верховський В. Накладаємо асептичну пов’зку на рану: Алгоритм / В. Верховський // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N 5- С. 23-24
 3. Верховський В. Накладаємо еластичну пов’зку на лікоть: Алгоритм / В. Верховський // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N 5- С. 25

Читати повністью »

Міжнародний день лікаря

mizhnarodnyj-den-likarya«Медицина—це людинознавство. Хто ж, як

не лікар, бачить народження, життя і смерть,

здоров’я і хворобу, біль, страждання і радощі,

всю велич і всю ницість людської душі»

В.Л. Боголюбов.

Для кожної людини і для всього суспільства немає найбільшої цінності, ніж здоров’я. Охорона та зміцнення здоров’я людей є першочерговою справою держави.Проблеми здоров’я розглядаються з широких соціальних позицій. Воно визначається насамперед умовами праці й побуту, рівнем добробуту.

Читати повністью »

До Міжнародного дня людей похилого віку

mizhnarodnyj-den-kyudej-pohylogo-viku1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1990 року. За міжнародними стандартами особою похилого віку вважається людина, яка досягла 65 років. Старіння людини може бути визначено як складний процес, в якому біологічні чинники (розвиток нових якостей старіючого організму, нових механізмів пристосування, що визначають можливості його адаптації до впливу зовнішнього середовища) тісно пов’язані з соціальними факторами, які, в значній мірі, зумовлюють хід «біологічного годинника» — характер і темп старіння організму. Серед цих факторів, в тому числі психосоціальних, величезне значення набуває положення старіючої людини в сім’ї та суспільстві, національна політика держав з неналежного використання залишкової працездатності людей старшого віку, в організації медичної та соціальної допомоги літнім і старим людям.

Читати повністью »

СНІД

снід

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

 1. Андрущак М.О. Характеристика опортуністичних інфекцій, що виникають при III-IV стадії у ВІЛ-інфікованих / М.О. Андрущак // Запорожский мед. журн. — 2017. — Том 19, N 2. — С. 217-220
 2. Гойда Н.Г. Гендерні аспекти у державній політиці протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні / Н.Г. Гойда, О.Г. Єщенко // Український медичний часопис. — 2016. — № 4. — С. 29-32
 3. Дащук А.М. Клиническая характеристика грибковых поражений кожи у ВИЧ/СПИД-инфицированных пациентов / А.М. Дащук, Л.О. Куцевляк // Міжнародний медичний журнал. — 2016. — Том 22, N 4. — С. 83-86.

Читати повністью »

ГАЙМОРИТ

gaymoritГайморит — запалення слизової оболонки верхньощелепної пазухи. Захворювання може бути гострим і хронічним. Причин для розвитку гаймориту багато: нежить, грип, кір, скарлатина, проблеми з зубами. Запалення верхньощелепних пазух можливе при потовщенні слизової оболонки носа, викривленні носової перегородки, коли порушується відтік накопиченого слизу. Алергічний гайморит може з’явитися через мікроскопічні пилові кліщі, які мешкають в сирих, теплих квартирах. Основні місця їх проживання — подушки, ковдри, перини, килими, м’які меблі.

Читати повністью »

Сказ


skaz28 вересня відзначається Всесвітній день боротьби проти сказу. Адже сказ до даного часу є актуальною проблемою людства та займає серед усіх інфекційних хвороб займає п’яте місце у світі по захворюваності. Більш, як у 150 країнах світу реєструють сказ. 70% випадків захворюваності пов’язано із зараженням домашніх тварин — собак, котів. Щоб запобігти смертності від сказу, Всесвітня організація охорони здоров’я разом з Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин та Глобальним альянсом боротьби проти сказу ухвалили план дій для ліквідації сказу у світі. 
Сказ — це гостре вірусне зоонозне захворювання тварин і людини. Передається через укуси, обслинення хворих на сказ тварин.

Читати повністью »

Зустріч лікаря з молоддю

павлюк26 вересня, в переддень Всеукраїнського дня  бібліотек, в стінах обласної наукової медичної бібліотеки відбулася зустріч студентів РДГУ з лікарем обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД Павлюк С.М.

Світлана Михайлівна розповіла молодим людям про епідемічну ситуацію в Україні з  проблеми СНІДу та про шляхи передачі, засоби профілактики, вірусологічні та імунологічні особливості захворювання, про догляд та підтримку хворих ВІЛ/СНІДом.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Hachiya T. Генетична схильність до ішемічного інсульту / T. Hachiya, Y. Kamatani. et al. // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 93-94
 2. Авраменко О.М. Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів із хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної курації / О.М. Авраменко // НейроNEWS. — 2017. — № 3. — С. 49-52
 3. Антонюк Т.В. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології / Т.В. Антонюк // НейроNEWS. — 2017. — № 3. — С. 26-28

Читати повністью »

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦІЇ

vsesvitnij-den-kontracepciiБажана вагітність для жінки несе щастя, задоволення і здоров’я. Під час вагітності жіночий організм розквітає, всі органи та системи максимально розвивають свою діяльність, посилюються захисні реакції організму тощо. Здорова вагітність, своєчасні пологи та період лактації є чудовою профілактикою проти низки захворювань. Недарма лікарі іноді радять жінкам, які скаржаться на те чи інше захворювання, що їм варто народити дитину – це найкращі ліки від жіночих хвороб. Проте є чимало жінок, які з різних причин – за станом здоров’я, через вік чи складні соціальні умови – утримуються від вагітності або змушені вдатися до аборту.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

хірург

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Агенезія жовчного міхура (клінічний випадок) / І.В. Клюзко, В.П. Слободяник, Б.М. Коваль // Хірургія України. — 2017. — N 1- С. 94-97
 2. Бродовський С.П. Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою III-IV стадії / С.П. Бродовський, А.Г. Іфтодій, І.М. Козловська // Клінічна хірургія. — 2017. — N2 — С. 10-12
 3. Вакуум-терапия разлитого перитонита / А.Б. Кутовой [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 2. — С. 38-40

Читати повністью »

Міжнародний день глухих

mizhnarodnyj-den-gluhyhКожну останню неділю вересня відмічається Міжнародний день глухих. Він був заснований на честь створеної у 1951 році Міжнародної федерації глухих. Це свято для людей з вадами слуху в нашій країні та усьому світі надає можливість показати, що вони рівні серед рівних. Так, трапилось нещастя: травма, хвороба, вроджена вада призвела до часткової або повної втрати слуху. За статистикою на планеті порушенням слуху страждає кожна 9 людина. На щастя, більшість людей з порушеннями слуху відноситься до категорії слабочуючих. В цих випадках сучасні апарати взмозі значно полегшити спілкування. Тільки 0,1% всього населення страждає повною втратою слуху.

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

інфекціоніст

інформаційний список

Вип.5 2017 р

 1. Clostridium difficile-ассоциированная инфекция. Обзор и клинический случай / Е.В. Винницкая [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6 № 1. — С. 109-119
 2. Бодня Е.И. Особенности диагностики и лечения токсоплазмоза в современных условиях в Украине / Е.И. Бодня, О.В. Боброва // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6 № 1. — С. 87-98
 3. Голубовская О.А. Применение стандартных внутривенных иммуноглобулинов для лечения тяжелых форм гриппа / О.А. Голубовская // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6 № 1. — С. 38-44

Читати повністью »

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

гематолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Аюпова Р.Ф. Эффективность множественных переливаний тромбоцитов / Р.Ф. Аюпова, У.С. Султанбаев, Е.Б. Жибурт // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 1. — С. 30-37
 2. Влияние комплексного инфузионного препарата полифункционального действия на водно-электролитный обмен у больных после субтотальной резекции желудка / С.В. Примак [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 1. — С. 38-43
 3. Выдыборец С.В. Посттрансфузионные реакции и осложнения / С.В. Выдыборец, С.Н. Гайдукова // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 1. — С. 67-81

Читати повністью »