ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 1. Мельник В.А. Застосування препаратів із групи фтрохінолонів у терапії пацієнтів із загостренням хронічних синуїтів // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 103-105.
 2. Мельник В.А. Методи діагностики синуїтів // Журнал вушних носових і горлових хвороб. — 2002. — №1. — С.46-51.
 3. Михайлик В. Сучасний підхід до лікування алергічних ринітів // Медичний вісник. — 2004. — №44. — С. 3.
 4. Невірковець А. Класифікація хронічних ларингітів // Медичний вісник. — 2005. — №48. — С. 5.
 5. Орбітальні ускладнення при одонтогенних синуситах / Н. Сливюк, Н. Данилюк, Н. Пархоменко, Ю. Семенюк // Медичний вісник. — 2002. — №49-50. — С.4.
 6. Семенюк Ю., Сливюк Н., Пархоменко Н. Хронічний тонзиліт у підлітків // Медичний вісник. — 2004. — №26. — С. 6.
 7. Сливюк Н. Мелодії тиші увага: хропіння // Медичний вісник. — 2006. — №32. — С. 4.
 8. Сливюк Н. Одонтогенний гайморит // Медичний вісник. — 2006. — №26. — С. 4-5.
 9. Сливюк Н., Монастирський М. Запоморочення в практиці невролога та ЛОР-лікаря// Медичний вісник. — 2005. — №27. — С. 6.
 10. Сливюк Н.Г., Пилипчук С.О., Капущак В.Д. Злоякісний зовнішній отит за матеріалами лор відділення Рівненської обласної лікарні // Актуальні питання оториноларингології: Зб. матеріалів конф. – Рівне, 2001. – С. 31-33.
 11. Сливюк Н.Г., Пилипчук С.О., Капущак В.Д. Злоякісний зовнішній отит // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002 . — С.190-191.
 12. Сливюк Н.Г., Федун Н.В. Поєднання ларингоцеле та склероми дихальних шляхів // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002 . — С.191-193.
 13. Сливюк Н.Г., Пилипчук С.О., Капущак В.Д. Хімічні опіки стравоходу по матеріалах ЛОР відділення Рівненської обласної лікарні // Актуальні питання оториноларингології: Зб. матеріалів конференції. – Рівне, 2001. – С. 16-17.
 14. Сливюк Н.Г., Капущак В.Д. Хімічні опіки стравоходу та їх лікування // Медичний вісник. — 2002. — №31. — С.3.
 15. Сливюк Н.Г., Пилипчук С.О., Капущак В.Д. Хімічні опіки стравоходу // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002 . — С.170-172.