ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 1. Аналіз комплексного обстеження дітей із північних районів області / Маслій Я.О., Шумлянський І.В., Семенюк Ю.С., Пасічник М.С., Гудима М.В. // Роль та місце діагностичних центрів в системі охорони здоров’я України на сучасному етапі: Матеріали Всеукр. наради-семінару (м. Житомир, 29-31 травня 2001 р.). – Житомир, 2001. – С.160-162.
 2. Бобров О.Е., Семенюк Ю.С. Этико-правовые аспекты эвтаназии // Хірургія України. — 2003. — №3. — С.154-160.
 3. Бобров О.Е., Семенюк Ю.С. Медицинское право или бесправие медицины? // Хірургія України. — 2004. — №3. – С.123-138.
 4. Боровий Є. Сільська медицина на Волині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Медичний вісник. — 2004. — №3. — С.6.
 5. Боровий Є.М., Семенюк Ю.С., Маслій Я.О. З історії організації хірургічної допомоги сільському населенню // Клінічна хірургія. — 2001. — №4. — С.58.
 6. Використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій в умовах ЛПЗ на прикладі РОКЛДЦ в Рівненській області: Метод. рекомендації / Я.О.Маслій, І.В.Шумлянський, М.С. Пасічник, Ф.М. Аннєнков, Ю.М. Сивий, М.В. Доценко. — Рівне, 2002. — 8 с.
 7. Горун П.Р. Рівненська обласна наукова медична бібліотека: Історичний нарис. — Рівне, 2003. — 45 с.
 8. Горун П.Р. Сторінками досвіду // Медичний вісник. – 2003. — №33. – С.1,6.
 9. Гудима М.В., Шумлянський І.В., Пасічник М.С. Радіаційний стан населення Рівненської області за даними кабінету спектрометрії РОКЛДЦ ім. Віктора Поліщука // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 60-62
 10. Денисюк Б.С. Ортопедо-травматологічне відділення обласної лікарні // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.32.
 11. Десятирічний досвід роботи обласного центру лікування гострого панкреатиту / Боровий С.М., Семенюк Ю.С., Денищук В.Ф., Борова О.Є., Борова-Галай О.Є., Денищук О.В. // Клінічна хірургія. — 2003. — №1. — С.10.
 12. Динаміка причин смерті в дитячому віці в Рівненській області до і після аварії на Чорнобильській атомній станції / Богословець Б.І., Вовк В.В., Самчук Е.О., Чайка А.В. // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії та сільського господарства. — Л., 2001. — С.20-22. — (Медицина і біологія).
 13. Дубенчук І. Мистецтво лікування // Медичний вісник. — 2003. — №51/52. — С.8.
 14. Дячкова З.Л. Методика розрахунку навантаженості лаборантів-паразитологів при проведенні паразитологічних досліджень в умовах Рівненської області // Матеріали наради-семінару з актуальних питань профілактики паразитологічних хвороб для завідувачів та ентомологів паразитологічних відділів (відділень) установ держсанепідслужби України (м. Рівне, 20-23 серпня 2007 р.). — Рівне, 2007. — С. 99-101
 15. Євтушенко О.В., Семенюк Ю.С, Бобяк І.Г. Вплив впровадження засад сімейної медицини на частоту та структуру викликів швидкої допомоги. // XI Конгрес світової федерації українських лікарських товариств. — Полтава-Київ-Чікаго. — 2006. — С. 76.
 16. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності працюючого населення та первинний вихід на інвалідність // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001).– Вип. V. — Рівне, 2002. — С.72-73.
 17. Захворюваність на щитоподібну залозу населення в радіаційно забруднених районах Рівненщини / Цимбала П.М., Баюн В.М., Гурський А.Й., Красько С.Г. // Вісник наукових досліджень. – 2001. — №4. –С.14-16.
 18. Збірник показників здоров’я населення та діяльності медичних закладів Рівненської області за 2000- 2003 рр./ Гол. ред.: Я.О. Маслій. — Рівне, 2004. — 280 с.
 19. Історичні нариси та віхи розвитку, сьогодення Рівненського базового медичного коледжу (присвячується 60-річчю навчального закладу) / Редкол.: М.М. Семанів, О.А. Ушкевич, Р.О. Сабадишин (гол.ред) та ін. — Рівне, 2005. — 132 с.
 20. Історія уро-нефрологічної допомоги / Раєвський М.С., Хіміч М.Г., Мороз М.А., Струменська Г.І., Семанів М.М., Кисіль В.М., Мигалатюк В.М., Сюдмак М.В., Романишин О.В. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001).– Вип. V. — Рівне, 2002. — С.81-83.
 21. Комп’ютеризація в обласній лікарні / Барса М.Л., Кушнірук Ю.С., Шпортько О.В., Колодяжна Н.М. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001).– Вип. V. — Рівне, 2002. — С.65-70.
 22. Кучерук Є. Ф., Мазуренко Є.Ф. Рівненська міська лікарня. — Рівне, 2004. — 232 с.
 23. Маслій Я. Досвід створення регіональної бази даних про новонароджених дітей // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, 3-4 червня 2004 р.). — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004. — С. 94-95.
 24. Медицина Рівненщини: Інформаційно-рекламне ілюстроване видання / Ред.кол.: Я.О. Маслій, М.П. Цимбала, О.А. Ушкевич. — Рівне, 2004. — 514 с.
 25. Оптимізація навчального процесу на кафедрі медичної діагностики і терапії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / І.В. Шумлянський, Л.А. Ільницька, М.С. Пасічник, Бондар Н.В., Сайкевич А.І., Колач Т.С. // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб.наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 212-215.
 26. Пасічник М.С, Сивий Ю.М., Ясен О.М. Статистична обробка медичної інформації на основі автоматизованої системи «Діагностичний центр» // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 118-120.
 27. Перспективи інтеграції діагностичних центрів у реформуванні системи охорони здоров’я / Пасічник М.С., Я.О. Маслій, В.М. Михальчук, І.В. Шумлянський, П.М. Цимбала, О.А. Ушкевич // Роль та місце діагностичних центрів в системі охорони здоров’я України на сучасному етапі : Матеріали Всеукраїнської наради-семінару. — Житомир, 2001. — С. 34-38.
 28. Поліщук О.В., Зіменковський А.Б. Опрацювання фармацевтичного формуляру на прикладі Львівського центру шлунково-кишкових кровотеч // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 125-130.
 29. Поширеність патології щитоподібної залози серед населення ендемічних і радіаційно-забруднених районів Рівненської області / Маслій Я.О., Гурський А.Й., Панасюк М.О., Баюн В.М. // Вісник наукових досліджень. — 2001. — №4. — С.12-14.
 30. Принципи формування та можливості використання обласного реєстру новонароджених дітей / В. Вертелецький, В. Ковальов, І. Шумлянський, Л. Євтушок, О. Шевчук, С. Шевченко // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 32-36.
 31. Раєвський М.С., Хіміч М.Г. З історії хірургічної допомоги // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001).– Вип. V. — Рівне, 2002. — С.76-81.
 32. Решота М.В., Сивий Ю.М., Дідух Н.Р. Мережевий комплекс програмного забезпечення як засіб підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Особливості програмних продуктів адміністративно-господарської мережі лікувально-діагностичного центру // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 130-134.
 33. Рожанський Р.А., Романенко М.М. Обласне територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» і його ефективність // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.337.
 34. Семенюк Ю.С. Слово про Вчителя // Шпитальна хірургія. – 2006. — №2. – С.95-96.
 35. Скорейко Н.Т. Російсько-український медичний словник. — Львів, 2003.
 36. Телемедичні технології: етапи становлення, досягнення та перспективи / І.В. Шумлянський, М.С. Пасічник, П.П. Семенюк, М.А. Сирочук, С.М. Пасічник // Український журнал телемедицини та медичної телематики. — 2004. — Т.2, №2. — С.224-225.
 37. Учні про Вчителя / Семенюк Ю.С., Пшеничний М.А., Нестеренко Л.М., Ковальчук І.П., Сидорук І.В. // Клінічна хірургія. — 2006. — № 9. — С. 63-64.
 38. Хіміч М., Романюк Д. Історичний музей в обласній лікарні// Медичний вісник. — 2002. — №24. — С. 2.
 39. Хіміч М.Г. Виїзна допомога обласних фахівців // Медичний вісник. — 2004. – №33. — С. 5.
 40. Хіміч М.Г. Особливості захворюваності з тимчасовою втратою працездатності медичними працівниками // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.95-97.
 41. Хіміч М., Савчук О. Найкраще в житті — здоров’я, чесність і працелюбність // Медичний вісник. — 2005. — №19. — С. 7.
 42. Хіміч М.Г., Бас В.М., Янович П.І. Раціоналізаторсько-винахідницька справа // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.94-95.
 43. Хіміч М.Г. Тимчасова непрацездатність від захворювань нирок та сечовивідних шляхів у медичних працівників // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.97-98.
 44. Хомич О., Шафранський В. Психосоматична медицина // Медичний вісник. — 2006. — №16. — С. 4.
 45. Цимбала П.М., Ничик О.М. Здоров’я підлітків області //Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.98-99.
 46. Чайковський В.К. Розвиток отоларингологічної допомоги // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.100-103.
 47. Шевченко Г. Реформувати — не означає ламати // СЕС. Профілактична медицина. — 2006. — №4. — С. 78-79.
 48. Шпізель Р. Академік Рейн та Острог // Медичний вісник. — 2004. — №26. — С. 7
 49. Шпізель Р. Віктор Вельський – заслужений хірург України // Медичний вісник. — 2005. — №4. — С.8.
 50. Шпізель Р.С., Гуцал Р.Р. Вклад в світову науку уродженців Волині, лікарів-поляків з Острога // Велика Волинь. — Т.30. — Житомир, 2003. — С.268.
 51. Шпизель Р.С. Еврейская больница в Остроге // Єврейське краєзнавство та колекціонування. — К., 2005. — С.274.
 52. Шпізель Р. Знаменитий швейцарський хірург Цезар Ру (до 70-річчя з дня смерті) // Медичний вісник. — 2005. — №7. — С. 7.
 53. Шпізель Р.С. Медики Острога: Історико-біографо-бібліографічне дослідження. — Острог, 2004. — 301 с.
 54. Шпізель Р. Методу Філончикова — 100 років // Медичний вісник. — 2004. — №37. — С. 5
 55. Шпізель Р. Микола Янчевський — перший санітарний лікар Острога // Медичний вісник. — 2005. — №17. — С. 7.
 56. Шпізель Р.С. Нариси з історії медицини Острога . — Острог, 2005. — 360 с.
 57. Шумлянський І.В., Ільницька Л.А., Бондар Н.В. Актуальні питання навчання лікарів комп’ютерним технологіям та медичній інформатиці: (Методичні рекомендації). — Рівне-Тернопіль, 2002. – 39с.
 58. Шумлянський І.В., Пасічник М.С., Маслій Я.О. Використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій в умовах ЛПЗ на прикладі РОКЛДЦ в Рівненській області: (Метод. рекомендації). — Рівне, 2002. -12 с.
 59. Шумлянський І.В., Гашинський І.В., Пасічник М.С. Методологічні аспекти медичної діагностики. – Рівне, 2007. — 127 с.
 60. Шумлянський І.В., Євтушок Л.С., Виговська Т. Методичні рекомендації для спостерігача в системі моніторингу вроджених вад розвитку. — Рівне, 2000. – 49 с .
 61. Шумлянський І.В. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. Віктора Поліщука — здобутки та перспективи // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — №1. — С. 3-11.
 62. Якимець В.М. Медико-організаційні аспекти підвищення трудової активності людей похилого віку // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2005. — №2. — С. 37-41.