Для лікаря-практика

 “У лікарському мистецтві немає лікаря котрий закінчив свою науку” – цей вислів є дуже слушним в зв’язку із розвитком сучасної медичної науки. Медицина є однією з галузей, що розвивається найшвидше і тому лікарю важливо постійно підвищувати свій професійний рівень.

Отримати наукову інформацію про нові методи діагностики, лікування та лікарські препарати лікарі можуть в обласній науковій медичній бібліотеці. Так, в минулому році бібліотека отримала і читачі цікавились насамперед такими книгами.

Скибчик В.А. Електоркардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології. – 2-ге доповнене видання. – Львів: Простір-М, 2016.-164с.

У виданні розглянуто найпоширеніші невідкладні стани в кардіології, які зустрічаються в лікарській практиці. Незважаючи на новітні досягнення технічного прогресу, електрокардіографія залишається найбільш відомим, простим та доступним методом функціональної діагностики в кардіології. Особливо цей метод є незамінним у діагностиці невідкладних станів, коли існує потреба у прийнятті миттєвих кваліфікованих рішень. Мета видання — навчити лікарів швидко і правильно оцінювати електрокардіограму, розрізняти безпечні, потенційно і смертельно небезпечні порушення ритму та провідності серця. Є надія, що запропонований навчальний посібник буде корисним як у повсякденній клінічній практиці, так і у складних діагностичних ситуаціях для лікарів терапевтичного профілю та медицини невідкладних станів.

Абдуллаев Р.Я., Опарин А.А., Опарин А.Г., Бильченко А.В. Комплексная электро- и эхокардиографическая диагностика заболеваний сердца. – Харьков: Факт, 2017. – 184 с.

Ціллю даної монографії є подати в руки практикуючим лікарям необхідні відомості про порівняльні можливості методів ЕхоКГ і ЕКГ  в діагностиці того чи іншого захворювання серця, ознайомлення з основними показниками роботи серця в нормі і при основній патології. Ця монографія являється однією з перших, в якій комплексно аналізуються ці два важливих методи діагностики захворювань серця і рекомендована лікарям-терапевтам, лікарям ультразвукової і функціональної діагностики, лікарям загальної практики-сімейної медицини, лікарям-інтернам.

Андрейчин С.М. Практична електрокардіогрфія: навч.посіб. – Тернопіль: ТДМУ, 2017.- 156 с.

У запропонованому авторами посібнику на доступному рівні стисло висвітлено базові основи електрокардіографії, які необхідно засвоїти студентам.  Він також може стати у нагоді інтернам та практичним лікарям. Текст оснащено великою кількістю ілюстрацій. В останньому розділі наведено набір електрокардіограм для самостійного опрацювання.

Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – Київ: Медкнига, 2015. – 152 с.

Ця монографія є керівництвом до дії у випадку підозри на розвиток інфаркту міокарда, у період розвитку інфаркту міокарда, у період розвитку некрозу серцевого м’яза та його ускладнень, а також на етапах реабілітації. Тобто, це сучасна інструкція з найефективнішихметодик у боротьбі з убивцею №1, а її особливістю та основним достоїнством є розділ “Загальні принципи реабілітації хворих на інфаркт міокарда”, в якому проаналізовано та наведено сучасні світові тенденції з проблем швидкої індивідуальної реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда. Автори намагалися заповнити цю інформаційну прогалину в знаннях та уміннях українських кардіореабілітологів: зібрано й опрацьовано найновіші досягнення сучасної світової кардіології та кардіореабілітації, проаналізовано й апробовано у вітчизняних клінічних умовах принципи та стратегії кардіовідновлення цих хворих. Адже застосування реабілітаційних програм призвело до достовірного зниження смертності від усіх причин на 20% та від серцево-судинних — на 26%.

 Обласна наукова медична бібліотека і надалі буде інформувати медичну спільноту про цікаву і таку необхідну лікарям літературу. Адже від їхніх знань вирішується доля хворої людини.