Для лікаря-практика

Медична бібліотека продовжує знайомити  лікарів-практиків з джерелами інформації.

Пульмонологія: навчальний посібник / О.С. Хухліна, О.С. Воєвідка; Міністерство охорони здоров’я України, Буковинський державний медичний університет. – Чернівці, 2012. – 266 с.

У посібнику висвітлено сучасні уявлення щодо етіології , різних аспектів патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, принципів лікування захворювань органів дихання. Посібник рекомендується для студентів старших курсів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Спосіб покращення переносимості протитуберкульозної поліхіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень: методичні рекомендації / уклад.: Ю.І. Фещенко, О.М. Разнатовська. – Київ, 2016. – 14 с.

Однією  важливих причин низької ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень є формування побічних реакцій внаслідок дії протитуберкульозних препаратів II ряду, які складають режими протитуберкульозної поліхіотерапії даної категорії хворих. Тому запорукою ефективного лікування таких хворих є профілактика та усунення побічних ефектів, які виникають при тривалому застосуванні протитуберкульозних препаратів і можуть перешкоджати проведенню повноцінного курсу хіміотерапії шляхом погіршення її переносимості та, як наслідок, зниження прихильності до лікування. Саме про це йдеться в цих методичних рекомендаціях.

Фещенко Ю.І. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні /Ю.І. Фещенкоо. – Київ: Видавництво “Ліра–К”, 2015. – 172 с.

У монографії обгрунтована потреба у реорганізації, реструктуризації та реформуванню протитуберкульозної служби, викладені їх загальні засади. Висвітлена інфраструктура і функція протитуберкульозних диспансерів, лікарень, туберкульозних санаторіїв, намічені шляхи реструктурізації ліжкового фонду у протитуберкульозних закладах, в т.ч. Фтизіохірургічних відділень в них. Монографія буде корисна для організаторів фтизіатричної служби, фтизіатрів, фтизіохірургів, лікарів інших спеціальностей.

Фрайт В. Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія/В. Фрайт. – Дрогобич–Львів: Відродження, 2017. – 136 с.

Вперше обгрунтований і описаний спосіб корекції основних регіонарних функцій легень під час лікування хворих з вперше виявленим і рецидивним туберкульозом органів дихання, що гарантує не тільки повне видужання осіб з необтяженим анамнезом, але і запобігає формуванню легеневого серця і розвитку рецидивів у них. Книга буде корисною лікарям-інтернам, терапевтам, фтизіатрам, пульмонологвам, сімейним лікарям. Важливу для себе інформацію зможуть знайти в книзі і зацікавлені пацієнти.