Для лікаря-практика

На виїзних переглядах, які були  відбулись в обласній клінічній лікарні та Рівненському військовому госпіталі, обласна наукова медична бібліотека зацікавила медичний персонал підбіркою нової наукової медичної літератури.

Гаврисюк В.К. Легочный альвеолярный протеиноз/ В.К. Гаврисюк. – Киев, 2018. – 52 с.

В цій книзі описано причини та клінічні прояви рідкого захворювання легень — легеневий альвеолярний протеїноз. Книга призначена для пульмонологів, фтизіатрів, фахівців з променевої діагностики.

Диференційна діагностика внутрішньогрудної лімфаденопатії: (методичний посібник для лікарів) / Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно–ліцензійної роботи. – Київ, 2015. – 28 с.

Останніми роками зростає кількість пацієнтів на вперше виявлену ВГЛАП неясного генезу, що обумовлено більшою поширеністю, доступністю та інформативністю нових рентгенологічних методів візуалізації. Однак жодна сучасна рентгенологічна методика не дозволяє точно встановити етіологію СВГЛ. У посібнику вперше представлено сучасний алгоритм послідовності застосування клініко-рентгенологічних та інвазивних методів діагностики при СВГЛ, що дозволяє встановити остаточний діагноз і призначити адекватне лікування в найкоротший термін у більшості пацієнтів.

Особливості клініко–функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції: (методичні рекомендації) / уклад. М.М. Островський. – Київ, 2016. – 18 с.

Дана робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб “ Клініко-патогенетичні особливості становлення, прогресування й лікування захворювань органівдихання при екзо- та ендогенних факторів”, термін виконання 2015-2020 рр. Застосовані і подані в даній роботі схеми лікування мають виражений вплив на ряд важливих патогенетичних ланок перебігу ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції, що чітко підтверджує потребу раннього виявлення патології та ранньогопочатку медикаментозної корекції.

Оцінка ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень: (методичні рекомендації) / уклад.: М.М. Островський, К.В. Швець. – Київ, 2016. – 14 с.

У всьому світі спостерігається невпинне зростання захворюваності та поширеності саркоїдозу. Дані методичні рекомендації дають оцінку лікування цієї хвороби та видаються в Україні вперше.

Очерки клинической пульмонологии / ред. В.К. Гаврисюк. – Киев, 2016. – 336 с.

Кожний розділ цієї книги включає сучасні свідчення про клінічні ознаки захворювання, принципи діагностики і терапії, ілюстрований описом клінічних спостережень. Особлива увага приділена характеристиці можливостей компютерної томографії а також описані принципи ведення пацієнтів з найбільшрозповсюдженими захворюваннями легень — саркоїдозом і ідіопатичним легеневим фіброзом.