Для лікаря-практика

Медична бібліотека продовжує знайомити  лікарів-практиків з джерелами інформації.

Острый коронарный синдром / под ред. И.С. Явелова, С.М. Хохлунова, Д.В. Дуплякова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 384 с.

Автори даної книги мали на меті цілісно показати проблему гострого коронарного синдрому, включаючи патофізіологічні, медикаментозні і хірургічні  аспекти,  лабораторну діагностику, нюанси ведення тяжких груп пацієнтів, організацію медичної допомоги і оцінку її якості.

Книга призначена не тільки для кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики, а також буде корисна рентгенхірургам, серцево-судинним хірургам, лікарям функціональної діагностики, організаторам охорони здоров’я.

 Катеренчук І.П., Циганенко І.В. Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клінічні прояви, лікування і профілактика. – Київ: Видавничий дім Медкнига. – 2017. – 256 с.

У монографії обгрунтовано роль немедикаментозних заходів і медикаментозної терапії під час ведення пацієнтів із ендотеліальною дисфункцією та кардіоваскулярним ризиком й проаналізовані методи й засоби профілактики цих захворювань. Монографія буде корисною не лише лікарям- кардіологам, науковим працівникам вищих медичних навчальних закладів, але й терапевтам, сімейним лікарям, а також аспірантам, клінічним ординаторам і студентам старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Обласна наукова медична бібліотека і надалі буде інформувати медичну спільноту про цікаву і таку необхідну лікарям літературу. Адже від їхніх знань вирішується доля хворої людини.