ОНКОЛОГІЯ

 1. Барчук І.В., Свєнтозельський І.С. Бронхіолоальвеолярний рак // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.8-11.
 2. Вплив неоад’ювантної інтерферонотерапії на патоморфоз та імуногістохімічні особливості раку молочної залози / В.Є. Жильчук, А.Л. Воронцова, Ю.Й. Кудрявець, Т.Д. Задорожна, Аракова Т.М., Стойка Р.С. //Онкология. — 2005. — Т.7, №2. — С. 157-160.
 3. Джига О.Д., Столярчук Я.К., Приступа М.М. Міксома лівого передсердя // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип.V. — Рівне, 2001. — С.185-186.
 4. Джула І.Р. Саркоїдоз органів дихання // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. – С.61-64.
 5. Досвід проведення комбінованого та комплексного лікування хворих на колоректальний рак з використанням сучасних схем протипухлинної терапії / Г. Максим’як, В. Жильчук, Г. Смірнов, Чишкевич Ю. // Медичний вісник. — 2007. — №22. — С. 5
 6. Лечение болевого синдрома в онкологии: Учебно-метод. пособие / Бобров О.Е., Брындиков Л.Н., Кравченко А.В., Лесной И.И., Маслий Я.А., Мендель Н.А., Пилецкий А.М., Попович В.В., Семенюк Ю.С, Сусак Я.М., Хильгер И., Шлапак И.П., Ярош Е. — Ровно: Калиграф, 2003. — 196 с.
 7. Марчук І.К., Іванова М.А. Деякі особливості метастазування пухлин у легені // Дисеміновані процеси легень: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.33-35.
 8. Результати довготривалого спостереження за хворими на рак легень / Марчук І.К., Джига О.Д., Іванова М.А., Букатевич О.В. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип.V. — Рівне, 2001. — 148-150.
 9. Цупрук В.М., Хіміч С.А. Профілактика та лікування променевих ускладнень при хемопроменевій терапії рецидивів злоякісних лімфом // Український радіологічний журнал . — 2001. — №2. — С.211-212.
 10. Чишкевич Ю. Больовий синдром у онкохворих // Медичний вісник. — 2003. — №1. — С.3.
 11. Чишкевич Ю. Больовий синдром у онкологічних хворих: нейрофізіологія болю // Медичний вісник. — 2003. — №3. — С.4.
 12. Шмир В.Ю., Джула І.Р. Саркоїдоз органів дихання // Дисеміновані процеси леген: Зб. матеріалів конференції. — Рівне, 2002. — С.61-64