На допомогу практикуючому лікарю

У фонд бібліотеки надійшла партія нових інформаційних листів.

Зі змістом видань можете ознайомитися в читальному залі РОНМБ, або скориставшись послугами електронної доставки документів

Соціальна гігієна і організація охорони здоров’я

 1. Алгоритм вивчення природних територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення щодо можливості створення центрів санаторного лікування та реорганізації існуючої лікувально-оздоровчої інфраструктури: інформ. лист з проблеми «Курортологія і фізіотерапія». Вып. 150. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — Б. ц.
 2. Методологія формування регіональних і місцевих програм розвитку охорони здоров’я з урахуванням основ нової європейської політики і стратегії «Здоров’я-2020»: інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я». Вып.26. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 3. Методика індивідуального прогнозування ризику виникнення порушень зору у дітей шкільного віку: інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина». Вып.19. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 4. Планування, організація та проведення наукових медичних форумів : інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина». Вып. 14. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2014. — 8 с. — Б. ц.
 5. Удосконалення взаємодії акушерсько-гінекологічної і наркологічної служб в роботі з по­передження негативних наслідків вживання психоактивних речовин вагітним : інформ. лист з проблеми «Акушерство та гінекологія». Вып. 302. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013.- 4 с. — Б. ц.

 Акушерство і гінекологія

 1. Диференційовані підходи до лікування жінок з ранніми втратами вагітності: інформ. лист з проблеми «Акушерство та гінекологія». Вып. 192. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013.- 4 с. — Б. ц.
 2. Діагностика ускладненого перебігу вагітності ранніх термінів: інформ. лист з проблеми «Акушерство та гінекологія». Вып. 191. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.

 Внутрішні хвороби. Гематологія. Ендокринологія.

 1. Алгоритм діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з депресією: інформ. лист проблеми «Фтизіатрія та пульмонологія». — [Б. м.] : Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 2. Діагностика та лікування екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей [Текст] : інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып. 197. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 3. Корекція гіперурікемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності й смертності: інформ. лист з проблеми «Терапія». Вып. 199. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. —  8 с. — Б. ц.
 4. Корекція мікробіоценозу товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит: інформ. лист з проблеми «Вірусологія та мікробіологія». Вып. 4. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 5. Корекція патогенетичної терапії при лікуванні тяжкої пневмонії у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып. 254. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 6. Критерії прогнозування інфекційно-запальних ускладнень у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію: інформ. лист з проблеми «Гематологія та трансфузіологія». Вып. 283. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 7. Оптимізація обстеження хворих на гіпотиреоз: інформ. лист з проблеми «Ендокринологія». Вып. 201. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 8. Рання діагностика порушень екзокринної функції підшлункової залози у дітей з функціональними та органічними захворюваннями кишечнику: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып. 81. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 9. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом: інформ. лист з проблеми «Терапія». Вып. 343. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 10. Спосіб лікування виразкової хвороби у дітей: інформ. лист з проблеми «Гастроентерологія». Вып. 249. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 11. Спосіб оптимізації лікування гіпотиреозу в умовах йодної недостатності шляхом впливу на інсулінорезистентність та дисліпідемію: інформ. лист з проблеми «Ендокринологія». Вып. 103. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 12. Спосіб оцінки активності запального процесу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып. 95. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 13. Спосіб прогнозування перебігу виразкової хвороби у дітей: інформ. лист з проблеми «Гастроентерологія». Вып. 215. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 14. Спосіб профілактики прогресування патологічних змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — [Б. м.] : Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 15. Спосіб реабілітації дітей, хворих на хронічну ревматичну хворобу серця: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып. 93. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 16. Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку церебральних інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію : інформ. лист з проблеми «Терапія». Вып.200. – К.: Укрмед­патентінформ, 2013. — 8 с. — Б. ц.

 Гігієна і санітарія

 1. Ендогенно синтезовані нітрозаміни: канцерогенний ризик для населення: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып. 224. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 2. Зниження серед медичних працівників стигми і дискримінації людей, що живуть з ВІЛ (на основі Рекомендації МОП № 200): інформ. лист з проблеми «Гігієна праці та профзахворювань». Вып. 117. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 3. Комбіноване застосування діоксиду хлору та хлору для знезараження питної води: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып. 220. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 4. Методологія визначення медико-соціальних та економічних втрат від професійної захворювання: інформ. лист з проблеми «Гігієна праці та профзахворювань». Вып. 170. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 5. Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі загострення при поєднанні з ішемічною хворобою серця: інформ. лист з проблеми «Терапія». Вып. 72. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 6. Профілактика професійного інфікування ВІЛ на робочому місці в галузі охорони здоров’я: інформ. лист з проблеми «Гігієна праці та профзахворювань». Вып. 116. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 8 с. — Б. ц.
 7. Санаторно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств з видобування та переробки гранітів: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып.60.– К.: Укрмед­патентінформ, 2013. — 8 с. — Б. ц.
 8. Формування позитивної мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займається фізичною культурою з використанням соціально-просвітницького тренінгу: інформ. лист з проблеми «Гігієна харчування». Вып. 39. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 9. Харчова та біологічна цінність міцелію вищих їстівних та лікарських грибів, культивованих на рідкому поживному середовищі з додаванням цитратів біометалів, отриманих за інноваційною аквананотехнологією : інформ. лист з проблеми «Гігієна харчування». Вып. 90. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 10. Цитологічні зміни в системі кровотворення за умов комплексної дії факторів довкілля: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып.55. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 11. Удосконалення експертизи професійного ґенезу туберкульозу у працівників галузі охорони здоров’я: інформ. лист з проблеми «Гігієна праці та профзахворювань». Вып. 118. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 8 с. — Б. ц.

 Дерматологія. Венерологія

 1. Схеми комплексної терапії хворих на класичні та атипові форми псоріазу: інформ. лист з проблеми «Дерматологія та венерологія». Вып.38. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с.- Б. ц.

 Загальна діагностика. Загальна терапія.

Лабораторна справа. Курортологія. ЛФК

 1. Вдосконалення діагностичного комплексу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з артеріальною гіпертензією, із використанням клініко-генетичних показ­ників: інформ. лист з проблеми «Терапія». Вып. 73. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013.- 4с. — Б.ц.
 2. Застосування лікувальної дозованої нордичної ходьби у хворих на серцево-судинну патологію на санаторно-курортному етапі лікування: інформ. лист з проблеми «Курортологія і Фізіотерапія». Вып. 215. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 3. Методичні підходи до виявлення та ідентифікації атипових форм стафілококів — збудників хронічних гнійно-запальних процесів у людини: інформ. лист з проблеми «Мікробіологія та вірусологія». Вып. 444. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 4. Оцінка рівня фізичної працездатності на серцево-судинну патологію: інформ. лист з проблеми «Терапія». Вып. 136. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 8 с. — Б. ц.
 5. Спосіб модифікації радіаційно-індукованого цитогенетичного ефекту в соматичних клітинах людини з використанням антиоксидантних вітамінних препаратів in vitro: інформ. лист з проблеми «Медична генетика». Вып. 142. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.

 Інфекційні захворювання. Фтизіатрія

 1. Використання моксифлоксацину для лікування хворих на КО-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із виразним імунодефіцитом: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — [Б. м.] : Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 2. Метод діагностики реактивації Епштейн-Барр вірусної інфекції у хворих з Т-клітинним імунодефіцитом (ВІЛ-інфекцією): інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби». Вып. 259. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 3. Метод застосування продуктів бджільництва у хворих діагностованим інфільтративним туберкульозом легень: інформ. лист з проблеми «Пульмонологія та фтизіатрія». Вып. 88. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 4. Модифікована схема інтенсивної фази протитуберкульозної терапії із комплексним парентеральним введенням препаратів у хворих на поширені форми вперше діагностованого туберкульозу легень з бактеріовиділенням: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — [Б. м.] : Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2013. —  4 с. — Б. ц.

 Неврологія. Психіатрія

 1. Оптимізована система діагностики геморагічного інсульту: інформ. лист з проблеми «Медицина невідкладних станів». Вып. 139. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 2. Принципи ботулінотерапії в лікуванні спастичності м’язів у дітей з дитячим церебральним паралічем: інформ. лист з проблеми «Неврологія». Вып. 2. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4с. — Б. ц.
 3. Рання діагностика коморбідних клінічних проявів гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії та гіпотиреозу: інформ. лист з проблеми «Неврологія». Вып.247. – К. : Укрмед­патентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.

 

Онкологія

 1. Комплекс санаторно-курортної реабілітації з використанням процедур електросну в дітей у період ремісії онкологічних захворювань при наявності психовегетативного синдрому: інформ. лист з проблеми «Онкологія». Вып. 137. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц
 2. Методика застосування інфузійної терапії в онкологічних хворих на рак стравоходу в ранньому післяопераційному періоді: інформ. лист з проблеми «Гематологія та трансфузіологія». Вып. 32. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.

 Оториноларингологія

 1. Лікування гострого фарингіту у дітей: інформ. лист з проблеми «Отоларингологія». Вып. 207. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.

 Педіатрія

 1. Антенатальна профілактика йододефіцитних захворювань у дітей: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып. 16. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 2. Застосування емульсії Симетикону в лікуванні кишкових кольок у дітей раннього віку: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып. 198. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 3. Спосіб визначення груп ризику щодо формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вып.94. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013 -4с.- Б.ц.

 Стоматологія

 1. Ефективність сучасних підходів до лікування кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет на основі розрахунку економічної ефективності: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 210. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 2. Застосування скловолоконного штифта в якості парапульпарного штифта: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 133. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 3. Лікування хворих на хронічний виразковий стоматит у поєднанні з виразкою дванадцятипалої кишки: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып.45. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013.- 4с. — Б. ц.
 4. Методика комплексної оцінки якості зубних протезів: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 134. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 5. Спосіб виготовлення протетичної конструкції на імплантатах: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 274. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 6. Спосіб корекції психоемоційного стану пацієнтів перед стоматологічним втручання з використанням ароматичних масел релаксуючої дії: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 67. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 7. Спосіб місцевого лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота, тканин пародонта та періімплантатних тканин: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 129. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 8. Спосіб прогнозування карієсу постійних молярів у дітей: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып.111. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 9. Спрощена експрес-діагностика надлишку іонів фтору в емалі постійних зубів, обумовленого додатковим фторнавантаженням : інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 46. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4с. — Б. ц.
 10. Стоматологічна пов’язка для лікування і профілактики захворювань тканин пародонта: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вып. 157. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.

 Урологія. Нефрологія

 1. Визначення «індивідуальної варіабельності гемоглобіну» у пацієнтів на гемодіалізі: інформ. лист з проблеми «Нефрологія». Вып. 152. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 2. Визначення індексу резистентності до еритропоезстимулюючих засобів: інформ. лист з проблеми «Нефрологія». Вып. 148. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.

 Фармакологія. Фармація

 1. Алгоритм загального оцінювання критичних факторів на підставі управління ризиками для якості результатів випробувань методом тонкошарової хроматографії: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 244. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  8 с. — Б. ц.
 2. Алгоритм загального оцінювання критичних факторів на підставі управління ризиками для якості результатів випробувань методом втрати в масі при висушуванні: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 245. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. —  8 с. — Б. ц.
 3. Антидіарейні засоби з вмістом цинку : інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 7. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 4. Використання лікарської рослинної сировини при розробці складів зборів із протимікробними властивостями: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 49. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 5. Вплив інгібітора тирозинкінази EGFR на пухлинний ріст сумісно з цитостатиком: інформ. лист з проблеми «Фармакологія». Вып. 107. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 6. Кількісне визначення кадмію з використанням очистки Н-клиноптилолітом: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 64. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 7. Кількісне визначення меркурію з використання очистки Н-клиноптилолітом: інформац. лист з проблеми «Фармація». Вып. 70. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 8. Контроль якості аптечної лікарської форми на основі кислоти саліцилової та резорцину: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 10. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 9. Контроль якості збору для лікування алергійних захворювань та алергійно-запальних хвороб ротової порожнини в умовах аптек [Текст] : інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 51. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 10. Методика кількісного визначення хлорофіліпту екстракту густого в екстемпоральному лікарському засобі спектрофотометричним методом: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 50. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 11. Можливість стимуляції пухлинного росту при використанні протимігренозного препарату: інформ. лист з проблеми «Фармакологія». Вып.106. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4с.- Б. ц
 12. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави вовкогону європейського: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып.177. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 8 с. — Б. ц.
 13. Обґрунтування клініко-економічних переваг комплексної нейропротекторної терапії з використанням цитиколіну та актовегіну у порівнянні з базисною та терапією цитиколіном за результатами фармакоекономічного аналізу: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып.368. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 14. Похідні хінолін-2-карбонової кислоти як потенційні антигіпертензивні засоби з діуретичною дією: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып.295. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013.-8с
 15. Склад та технологія приготування супозиторіїв з простатопротекторною дією в умовах аптек: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 15. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 16. Технологія виготовлення гранул «АПІ-Андроган» в умовах аптек: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 48. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с . — Б. ц.
 17. Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 145. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 8 с. — Б. ц.

 Хірургія. Анестезіологія і реаніматологія.

Травматологія. Ортопедія.

 1. Алгоритм прогнозування розвитку гострого панкреатит-асоційованого легеневого пошкодження на основі кількісного визначення цитокінів (IL-8, IL-10, TNF-A) крові: інформ. лист з проблеми «Хірургія». Вып. 101. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 2. Алгоритм хірургічної тактики у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією на основі клініко-інструментальних і морфологічних даних: інформ. лист з проблеми «Хірургія». Вып. 102. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 3. Комбінований спосіб вибору рівня ампутації при ускладненому синдромі діабетичної стопи: інформ. лист з проблеми «Хірургія». Вып. 131. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц
 4. Протокол переведення пацієнтів при проходженні лікування чи профілактики реакції відторгнення алотрансплантатів печінки, нирок і серця: інформ. лист з проблеми «Хірургія». Вып. 115. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.
 5. Спосіб діагностики та корекції розладів фібринолітичної системи гемокоагуляції у хворих на міому матки: інформ. лист з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Вып. 83. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. —  4 с. — Б. ц.
 6. Спосіб лікування гемангіом у дітей: інформ. лист з проблеми «Хірургія». Вып. 298. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. — 4 с. — Б. ц.

 

Мітки: