Новинки в бібліотеці!

 

Фонди бібліотеки поповнилися новою медичною літературою з різних спеціальностей.

 

 

Запрошуємо всіх для ознайомлення!

 

 


Стандартизоване обстеження пацієнтів у практиці сімейного лікаря : практичне керівництво з найчастіших клінічних випадків / І.В. Чопей, П.О. Колесник ; уклад. М.Ю. Долгош [та ін.] . – вид. 3-є, перероб. та доп. – Ужгород, 2017.- 281 с.

У навчальному посібнику висвітлено алгоритм та загальні принципи обстеження пацієнтів різних вікових, статевих та нозологічних категорій, які найчастіше зустрічаються у практиці сімейного лікаря. У посібнику наведено клінічні розбори основних синдромів, диференційна діагностика у графіках, малюнках і таблицях.

 

 


Абдуллаев  Р. Я. Эхография в неврологии и вертебрологии / Р.Я. Абдуллаев, А.Н. Хвисюк, В.Г. Марченко. – Харьков : Факт, 2017.-196 с.

Видання присвячене використанню  ультразвукового дослідження в неврології і вертебрології. У ньому представлено понад 400 ехограм, що демонструють атеросклеротичне ураження каротидних артерій і магістральних судин мозку, дегенеративно-дистрофічні зміни в міжхребцевих дисках та ін.

Розраховано на лікарів ультразвукової діагностики, невропатологів, вертебрологів, інтернів-радіологів, студентів вищих медичних навчальних закладів.

 

 


Абдуллаев Р.Я. Комплексная электро– и эхокардиографическая диагностика заболеваний сердца  / Р.Я. Абдуллаев, А.А. Опарин, А.Г. Опарин, А.В. Бильченко . – Харьков: Факт, 2017.-184 с.

У монографії представлено комплексні відомості по ЕКГ і ЕХО-КГ-діагностиці захворювань серця.

Монографія може бути рекомендована для лікарів кардіологів, лікарів функціональної діагностики, лікарів-інтернів, лікарів-терапевтів загальної практики і для студентів медичних вузів.