Новинки в бібліотеці!

Фонди бібліотеки поповнилися новою медичною літературою з різних спеціальностей.

 

Запрошуємо всіх для ознайомлення!

 

 

 

 

 

Берсенев В.А. Фантомная боль с метамерных позиций / В.А. Берсенев. – Киев: Издатель Заславский А.Ю., 2015. – 120 с.

Біль-привид, тобто фантомний біль є наслідком ураження спеціальних полідендрітних чутливих нейронів. Як попередити появу фантомного болю і як від неї позбутися – розмірковує доктор В.А. Берсенєв в своїй новій монографії.

 

 

 

 

 

 

 

Вороненко Ю.В. Бізнес–планування в охороні здоров’я : навчально–методичний посібник / Ю.В. Вороненко, В.М. Пащенко. – Київ: Генеза, 2016. – 336 с.

Посібник призначений для викладачів вищих медичних навчальних закладів, керівників медичних закладів усіх форм власності, а також лікарів, що мають намір займатись приватною медичною практикою. Він має допомогти в підготовці бізнес-планів та сприяти формуванню в керівників органів та закладів охорони здоров’я різних форм власності сучасних підходів до організації бізнесу відповідно до умов ринкової економіки.

 

 

 

 

 

Рудень В.В. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику  / В.В. Рудень, Д.Є. Москвяк-Лесняк. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2017. – 129 с.

У монографії окреслюються шляхи вирішенню актуального наукового завдання – зменшення захворюваності та смертності раком молочної залози серед жінок в Україні, для чого згідно результатів комплексного соціально-гігієнічного дослідженням пропонується науково-обґрунтована ризик-орієнтована модель медичної профілактики даної патології [С.50] серед осіб жіночої статі на первинному рівні медичного обслуговування, де в основу покладені механізми виявлення та мінімізації негативного впливу на їх здоров’я керованих встановлених медико-соціальних факторів, ефективність чого засвідчують результати експертної оцінки.

Монографія буде корисною в практичній діяльності лікарів загальної практики/сімейних лікарів, лікарів акушер-гінекологів жіночих консультацій, а також для лікарів-мамологів та лікарів-онкологів і всіх тих хто цікавиться здоров’ям здорових.