НОВА МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 nova-medychna-literatura

Інформаційний бюлетень

Вип.1 2018 р.

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.

610.6 А22 Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико–биологических данных / М.Ю. Антомонов. – 2-е изд. – К.: МИЦ “Мединформ”, 2017. – 579 с.

610 И73 Інтеграція медичної допомоги як технологія підвищення ефективності системи охорони здоров’я: (методичні рекомендації) / сост. В.М. Лехан [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 45 с.

614.885(091) І90 Історія Товариства Червоного Хреста на Рівненщині: рекомен­даційний бібліографічний покажчик до 100–річчя Товариства Червоного Хреста України / Уклад.: Л.С. Тивончук, Л.Ф. Трачук; відповід. за випуск В.С. Зарічнюк. – Рівне: [б. в.], 2018. – 62 с.

610.21 Е45 Експертні консультативно-діагностичні та лікувальні центри / ред. В.М. Коваленко. – К.: [б. и.], 2016. – 23 с.

610.210 М42 Медицинские осмотры: руководство для врачей / ред.: И.И. Березин, С.А. Бабанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 256 с.

610.251М 42Медичне право України: практикум / ред. І.Я. Сенюта. – Львів: Світ, 2014. – 296 с.

016:61 О-92 Охорона здоров’я Рівненської області: бібліографічний покажчик (2003–2013 рр.) / ред. Л.Ф. Трачук; уклад.: Л.С. Тивончук, І.П. Боришкевич; відповід. за випуск В.С. Зарічнюк. – Рівне: [б. и.], 2017. – 370 с.

612.014.4 Р68 Роль і місце інформаційно-хвильової терапії в охороні здоров’я XXI століття: (матеріали конференції 28.10.2017): 27 років безальтернативній медицині майбутнього / ред. М.Д. Колбун. – К.: [б. и.], 2017. – 149 с.

612.014.48 Ч-49 Чернобыль: уроки… и после: коллективная монография / ред. О.А. Панченко. – Киев: КВИЦ, 2016. – 406 с.

610.63 Щ92 Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно–епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / ред. О. М. Шумило [и др.]. – К.: [б. и.], 2017. – 516 с.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

618.39 Д45 Дикке Г.Б. Медикаментозный аборт: руководство для врачей / Г.Б. Дикке; ред. В.Е. Радзинский. – М.: МЕДпресс–информ, 2017. – 344 с.

618-08 К47 Клінічні протоколи надання медичної допомоги акушерство, гінекологія, неонатологія: збірник нормативних документів. Ч.І / Міністерство охорони здоров’я України, Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. – К.: МНІАЦ медичної статистики, МВЦ “Медінформ”, 2017. – 444 с.

618-08 К47 Клінічні протоколи надання медичної допомоги: Акушерство, гінекологія, неонатологія: збірник нормативних документів. ЧастинаII / Міністерство охорони здоров’я України, Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. – К.: МНІАЦ медичної статистики, МВЦ “Медінформ”, 2017. – 364 с.

618.2(02) Щ64 Щербина М.О. Основи перинатальної медицини: навчальний посібник / М.О. Щербина, О.О. Кузьміна. – К.: ВСВ “Медицина”, 2017. – 152 с.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.

616.12-073.1 А13 Абдуллаев Р.Я. Эхокардиография: Врожденные пороки сердца: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев. – Харьков: [б. и.], 2017. – 208 с.

616.001.28 А43 Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.

616.1-08 А43 Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 414 с.

616.002.5(02) А43 Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко [и др. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2016. – 168 с.

616.12-073 А65 Андрейчин С.М. Практична електрокардіографія: навчальний посібник / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – 156 с.

616.118 А86 Артеріальна гіпертензія: методичні рекомендації по впровадженню уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги та оновленої і адаптованої клінічної настанови / П.О. Колесник [и др.]. – Ужгород: [б. и.], 2017. – 44 с.

616.481 В58 Власенко М.В. Посібник для лікарів загальної ланки з ведення хворих на цукровий діабет / М.В. Власенко, Б.М. Маньковський, Л.К. Соколова. – К.: [б. и.], 2017. – 39 с.

616.002.79 Д24 Дворецкий Л.И. Лихорадка неясного генеза: Вечная клиническая интрига / Л.И. Дворецкий. – 2 изд.. – М.: МЕДпресс–информ, 2017. – 176 с. –

616.118-038 Д44 Діагностика пре–діабету у пацієнтів з гіпертонічною хворобою: методичні рекомендації / уклад. О.В. Ковальова. – К.: [б. и.], 2015. – 21 с.

616.124 Д33 Денесюк В.І. Аритмії та блокади серця: 30–річний науково–практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини / В.І. Денесюк, В.М. Мороз, О.В. Денесюк. – К.: Центр ДЗК, 2017. – 560 с.

616.13-073 Д68 Допплерография при атеросклерозе каротидных и церебральных артерий / Р.Я. Абдуллаев [и др.]. – Харьков: Факт, 2016. – 114 с.

616.12-038 З-91 Зубкова С.Т. Сердце при эндокринных заболеваниях / С.Т. Зубкова, Н.Д. Тронько. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Медкнига, 2017. – 284 с.

615.381 И55 Імунологічні критерії відбору донорів крові та її компонентів: (методичні рекомендації) / А.С. Тимченко [и др.]. – К.: [б. и.], 2016. – 16 с.

616.1 К 29 Катеренчук І.П. Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клінічні прояви, лікування й профілактика / І.П. Катеренчук, І.В. Циганенко. – К.: Медкнига, 2017. – 256 с.

616.127.4 К29 Катеренчук І.П. Інфаркт міокарда – не вирок!: (практичний порадник для лікарів, пацієнтів та їхніх родичів і тих, хто переніс інфаркт міокарда або хоче його уникнути) / І.П. Катеренчук. – К.: Видавничий дім Медкнига, 2016. – 120 с.

616.124 М64 Миронов Н.Ю. Желудочковые нарушения ритма сердца и внезапная сердечная смерть / Н.Ю. Миронов, Л.Ю. Лайович, С.П. Голицын. – М.: Медицинское информационное агентство МИА, 2018. – 112 с.

616.1-084 К 56 Коваленко, В. В. Как избежать сердечно–сосудистых катастроф / В. В. Коваленко. – К.: Медкнига, 2017. – 80 с.

615.387 О-62 Оптимізація методів заготівлі та умов зберігання плазми свіжозамороженої: (методичні рекомендації) / А. С. Тимченко [и др. – К.: [б. и.], 2016. – 17 с.

616.72 О-76 Остеоартроз крупных суставов нижних конечностей: руководство для врачей первичного звена / О.М. Лесняк [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 144 с.

616.092.1(02) Р85 Руководство по аутоиммунным заболеваниям для врачей общей практики / ред.: И. Шенфельд, П.Н. Мерони, Л.П. Чурилов; пер. с англ. Л.П. Чурилов. – С.–П.: Медкнига “ЭЛБИ”, 2017. – 416 с.

616.242 С17 Самсыгина Г.А. Пневмонии у детей / Г.А. Самсыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 176 с.

616.002.77 С24 Свінціцький А.С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань: видання приурочене до 175–річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Частина 1 / А.С. Свінціцький. – К.: Медкнига, 2017. – 372 с.

616.002.77 С24 Свінціцький А.С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань: видання приурочене до 175–річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Частина 2 / А.С. Свінціцький. – К.: Медкнига, 2017. – 371 с.

616.12-073 С42 Скибчик В.А. Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології / В.А. Скибчик, Я.В. Скибчик. – 2-е вид. доп. – Львів: Простір–М, 2016. – 164 с.

616.12-073 У59 Унифицированные заключения по электрокардиографии: учебное пособие / А.В. Барсуков [и др.]. – С.–П.: ЭЛБИ-СПб, 2017. – 224 с.

616.12-073.1 Ф69 Флакскампф Ф.А. Курс эхокардиографии / Ф.А. Флакскампф; пер. с нем. В.Ю. Халатов; ред. В.А. Сандриков. – М.: МЕДпресс–информ, 2016. – 328 с.

ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ

614.7(063) А43 Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: збірка тез доповідей науково–практичної конференції молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання). Випуск 17 (19–20 жовтня 2017 р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України. – К.: [б. и.], 2017. – 227 с.

613.84 Г54 Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну: звіт, Україна 2017. – К.: [б. и.], 2017. – 240 с.

613.955 М54 Методика гігієнічної оцінки організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах: (методичні рекомендації) сост. Н.С. Полька [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 36 с.

613.62 С91 Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики цереброваскулярних захворювань при вібраційній хворобі від дії загальної вібрації: (методичні рекомендації) / сост. Т. А. Ковальчук [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 39 с.

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЦИНА

610.8(02) Е45 Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі / В.О. Крилюк [и др.]. – К.: [б. и.], 2016. – 400 с.

610.8(02) Е45 Екстрена та невідкладна медична допомога: навчальний посібник / О.Ю. Бодулев [и др.].; заг. ред. Д.А. Шкурупія. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 240 с.

618.9(02) К49 Клиническое обследование ребенка: учебное пособие для студентов высших учебных учреждений / А.В. Катилов [и др.]. – Вінниця; К.: Нова Книга, 2016. – 560 с.

610.8Д Ш17 Шайтор В.М. Скорая и неотложная медицинская помощь детям: краткое руководство для врачей / В.М. Шайтор. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 с.

ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИКА. ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ.

КУРОРТОЛОГІЯ. ЛАБОРАТОРНА СПРАВА. ФІЗІОТЕРАПІЯ. ЛФК

611.018(02) Г94 Гунин А.Г. Гистология в схемах и таблицах / А.Г. Гунин. – М.: Практическая медицина, 2018. – 288 с.

616.074(02) Л12 Лабораторна діагностика / ред.: І.Г. Купновицька, А.М. Ерстенюк. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 320 с.

616.074 М48 Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация: справочник / А.А. Мельник. – К.: Книга плюс, 2017. – 308 с.

61:7А(02) Ф50 Фізична реабілітація, спортивна медицина: національний підручник / ред.: В.В. Абрамова, О.Л. Смирнова. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2014. – 456 с.

615.83(02) Ф50 Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / ред. Г.Н. Пономаренко. – крат. Изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 512с.

616.056(02) Х15 Хаитов Р.М. Иммуногеномика и генодиагностика человека: национальное руководство / Р.М. Хаитов, Л.П. Алексеев, Д.Ю. Трофимов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 256 с.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ФТИЗІАТРІЯ

616.092.12 П84 Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини: Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / координатор Т.І. Тарасова. – К.: Юнісеф, 2016. – 115 с.

616.24-002.5 С73 Спосіб покращення переносимості протитуберкульозної поліхіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень: методичні рекомендації / уклад.: Ю.І. Фещенко, О.М. Разнатовська, Н.А. Гріцова. – К.: [б. и.], 2016. – 14 с.

616.092.12 У58 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 83 с.

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ

616.8-000.1 А24 Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона: (методичні рекомендації) / сост.: І.М. Карабань, Н.В. Карасевич. – К.: [б. и.], 2015. – 36 с.

616.8-083 Г72 Гострі та невідкладні стани в неврології: навчальний посібник для студентів медичних навчальних закладів МОЗ України / О.В. Погорєлов [и др.]. – К.: Медкнига, 2017. – 140 с.

616.8-083 Г75 Грабовски А. Неотложная неврология: клиническое руководство / А. Грабовски, Л. Фабер [и др.]; под ред. Ю.В. Алексеенко; перевод с нем. В.П. Адаскевича. – М.: Издательство Панфилова, 2016. – 592 с.

616.8-07 Д44 Діагностичні алгоритми в неврології / В.А. Гриб [и др.]. – К.: Медкнига, 2017. – 48 с.

616.831-005 З-78 Зозуля І.С. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обтяженим перебігом першого триместру гестації та її корекція / І.С. Зозуля, Н.М. Чемер. – Вінниця: ТОВ “Меркьюрі Поділля”, 2015. – 110 с.

616.8 Л36 Левин О.С. Полиневропатии: клиническое руководство / О.С. Левин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МИА, 2016. – 480 с.

616.89-08 М42 Медицинская и психологическая реабилитация и абилитация: сборник научных работ: материалы научно–практической конференции с международным участием / ред. О.А. Панченко. – Киев: КИТ, 2014. – 260 с.

616.8Д Н52 Неотложная неврология новорожденных и детей раннего возраста / В.И. Гузева [и др.]. – С.–П.: СпецЛит, 2017. – 215 с.

615.85(02) П86 Психотерапевтическая клиника: хрестоматия. Том 2. Частная психотерапия / ред.: О.С. Чабан, В.П. Самохвалов. – Тернополь: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2015. – 452 с.

616.8 П86 Психиатрические аспекты неврологических заболеваний: Подходы к ведению больных / ред. Константин Г. Ликетсос [и др.]. – М.: МЕДпресс–информ, 2017. – 328 с.

613.81 Р65 Розуміння ФАСП та підтримка дітей з ФАСП: посібник для батьків, опікунів, вчителів, психологів та лікарів. – Львів: [б. и.], 2016. – 31 с.

612.821 С 45 Скрипніков А.М. Перинатальна психологія / А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков. – К.: Медкнига, 2017. – 168 с.

616.8-000.1Д Ф60 Финни Н.Р. Ребенок с церебральным параличом: Помощь, уход, развитие: книга для родителей / Н.Р. Финни; под ред. Е.В. Клочковой; перевод с английского: Ю.В. Липес, А.В. Снеговской. – 7-е изд. – М.: Теревинф, 2018. – 336 с.

618.911(02) Ш17 Шайтор В.М. Неотложная неонатология: краткое реководство для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 320 с.

 ОНКОЛОГІЯ

616.44-006 А45 Алгоритм діагностики рецидивів та метастазів диференційованого раку щитоподібної залози: методичні рекомендації / уклад. Г.І. Ткаченко. – К.: [б. и.], 2015. – 16 с. –

616.006.4-02 Б91 Бурлака А.П. Редокозависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса: проект “Наукова книга” / А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик. – К.: Наукова думка, 2014. – 255 с.

616.44-006 З-36 Застосування автотрансплантації прищитоподібної залози для попередження післяопераційного гіпопаратиреозу у хворих на рак щитоподібної залози та багатовузловий зоб: (методичні рекомендації) / сост. О.С. Ларін [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 16 с.

616.33-006.4 З-36 Застосування інгібіторів системи гемостазу з метою підвищення безпосередніх та віддалених результатів радикального лікування хворих на рак шлунка та ободової кишки: методичні рекомендації / сост. С.Д. Мясоєдов [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 26 с.

618.16-07 П20 Патогістологічна і імуногістохімічна діагностика атипової гіперплазії ендометрію та ендометріоїдної аденокарциноми тіла матки: (методичні рекомендації) / сост.: В.О. Туманський, О.О. Дядик. – К.: [б. и.], 2015. – 20 с.

616.006-07 Т80 Труфанов Г.Е. Ультразвуковая диагностика опухолей мягких тканей / Г.Е. Труфанов, И.Г. Пчелин, Е.А. Вецмадян. – С.–П.: ЭЛБИ-СПб, 2016. – 112 с.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

616.218.1 Н46 Нейросенсорная тугоухость: учебное пособие / А.В. Шахов [и др. – Нижний Новгород: НижГМА, 2016. – 48 с.

616.21-084 П34 Пискунов Г.З. Перфорация перегородки носа и ее лечение / Г.З. Пискунов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 72 с.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

617.742 З-36 Застосування аутосироватки крові в комплексному лікуванні торпідних уражень рогівки: (методичні рекомендації) /; сост.: Г.І. Дрожжина, Л.Ф. Тройченко. – К.: [б. и.], 2015. – 16 с.

617.7-001 Ч-49 Черныш В.Ф. Ожоги глаз: Состояние проблемы и новые подходы / В.Ф. Черныш, Э.В. Бойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 184 с.

ПЕДІАТРІЯ

616(02) А45 Алгоритм діагностики рівня здоров’я практично здорових підлітків: (методичні рекомендації) / сост. О.В. Бердник [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 23 с.

616.3Д Б44 Бельмер С.В. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей: Принципы диагностики и лечения (в свете Римских критериев IV) / С.В. Бельмер, А.И. Хавкин, Д.В. Печкуров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 160 с.

616.3Д Д38 Детская гастроэнтерология: практическое руководство / ред. И.Ю. Мельникова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 480 с.

616.39 Е78 Ерпулева Ю.В. Оценка статуса питания ребенка в практике врача–педиатра / Ю.В. Ерпулева, А.А. Корсунский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 80 с.

РЕАНІМАТОЛОГІЯ-АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ.

617.96(02) А66 Анестезиология: национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству; ред.: А.А. Бунятян, В.М. Мизиков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1104 с.

617.96(02) П51 Поллард Б.А. Анестезиологические манипуляции под контролем УЗИ / Б.А. Поллард; пер. с англ. П.А. Волков; ред. В.А. Гурьянов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 96 с.

616.074 С19 Сапичева Ю.Ю. Анализы глазами реаниматолога / Ю.Ю. Сапичева, В.Л. Кассиль; ред. А.М. Овезов. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс–информ, 2018. – 224 с.

618.1-089 С91 Сучасне анестезіологічне забезпечення виконання симультанних оперативних втручань у жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією: (методичні рекомендації) сост. В.Л. Дронова [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 15 с.

РЕНТГЕНОЛОГІЯ. РАДІОЛОГІЯ

618.19-07 А45 Алгоритм променевої діагностики та динамічного спостереження вузлових форм фіброаденоматозу грудної залози: (методичні рекомендації) / сост. Т.С. Головко [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 28 с.

618.19-073 Г61 Головко Т.С. Ультразвуковая и рентгеновская маммография в диагностике опухолевых заболеваний молочной железы / Т.С. Головко, Р.Я. Абдуллаев, А.С. Крахмалева. – Харьков: Факт, 2017. – 206 с. – 500 экз.

616.078 М99 Мягков О.П. Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких тканин / О.П. Мягков, С.О. Мягков. – Запоріжжя: “Шамрай Г.С.”, 2017. – 296 с.

616.078 К63 Компьютерная томография в неотложной медицине / ред.: С. Мирсадре, К. Мэнкад, Э. Чалмерс; пер. с англ. О.В. Ускова. – М.: Бином, 2017. – 239 с.

616.001.28(08) П78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: збірник наукових праць. Випуск 19 / гол. ред. Д.А. Базика; ред. В.О. Сушко [и др.]. – К.: “ДІА”, 2014. – 537 с.

616.001.28(08) П78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: збірник наукових праць. Випуск 20 / ред.: Д.А. Базика, В.О. Сушко. – К.: “ДІА”, 2015. – 599 с.

СТОМАТОЛОГІЯ

616.31-07 М54 Методи діагностики положення язика під час функцій ковтання та мовлення: методичні рекомендації / уклад.: Л.В. Смаглюк, М. В. Трофименко. – К.: [б. и.], 2016. – 30 с.

616.31 Н73 Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодулювальні середники: теорія, клінічна практика й перспективи препаратів класу “ЕРБІСОЛ” у стоматології / ред.: О.М. Ніколаєнко, А.В. Борисенко. – К.: Медкнига, 2017. – 250 с.

616.311 Ч-48 Черкашин С.І. Одонтогенна вогнищева інфекція порожнини рота: клініка, діагностика, лікування / С.І. Черкашин, Н.С. Гутор. – Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2017. – 104 с.

УРОЛОГІЯ

617.461 К36 Керована гіпотензія при резекції нирки: методичні рекомендації / І.І. Лісний [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 20 с.

616.61-008 М60 Милованов Ю.С. Нарушения нутритивного статуса при почечной недостаточности: руководство для врачей / Ю.С. Милованов, Н.И. Милованова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 168 с.

ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

615.5(02) Д75 Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: підручник–довідник / С.М. Дроговоз. – Харків: Тітул, 2017. – 480 с.

615.37 М54 Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метабіотичних препаратів: методичні рекомендації / уклад. Є.М. Бабич [и др.]. – К.: [б. и.], 2016. – 30 с.

ХІРУРГІЯ. ТРАВМАТОЛОГІЯ. ОРТОПЕДІЯ.

617.3-001.2 А92 Атлас термических поражений / В.А. Сизоненко [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 80 с.

617.31Д Д44 Діагностика і лікування вродженої плоско–вальгусної деформації стоп у дітей: (методичні рекомендації) / сост. О.В. Щокін. – К.: [б. и.], 2015. – 24 с.

617.482 Д44 Діагностика, лікування, реабілітація постраждалих з пошкодженням органів та структур позаочеревинного простору при політравмі: методичні рекомендації / Є.Д. Мороз [и др.]. – К.: [б. и.], 2016. – 23 с.

617.54 Д44 Діагностика та лікування травм грудної клітки: (методичний посібник для лікарів) / сост. В.М. Мельник. – К.: [б. и.], 2015. – 27 с.

617.3Д Ж72 Жила Н.Г. Детская травматология: учебник / Н.Г. Жила, И.А. Комиссаров, В.И. Зорин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 336 с.

617.434 К46 Кишечні стоми: види стом, методика їх формування; медико–соціальна реабілітація стомованих хворих. Ускладнення кишечних стом, їх лікування: (методичні рекомендації) / М.П. Захараш, Ю.М. – К.: [б. и.], 2015. – 43 с.

617 К89 Кузнецов Н.А. Прогнозирование в плановой хирургии / Н.А. Кузнецов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 336 с.

616.94 О-62 Оптимізація антибактеріальної терапії сепсису у хворих із гнійно–запальними процесами м’яких тканин: (методичні рекомендації) / С. Шаповал [и др.]. – К.: [б. и.], 2015. – 26 с.

617.434.3 О-62 Оптимізація хірургічного лікування хворих на обтураційну товстокишкову непрохідність: методичні рекомендації / уклад. М.М. Милиця [и др.]. – К.: [б. и.], 2016. – 26 с.

617.482 Р22 Рання діагностика гетеротопічної осифікації у пацієнтів з травмою хребта та спинного мозку: (методичні рекомендації) / сост.: В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька. – К.: [б. и.], 2015. – 25 с.

616.078 С31 Сенча, А.Н. Ультразвуковая диагностика: Тазобедренный сустав / А.Н. Сенча, Д.В. Беляев. – М.: Издательский дом Видар, 2016. – 152 с.

617.434 Ш18 Шальков, Ю.Л. Кишечные швы и анастомозы в хирургической практике / Ю.Л. Шальков. – М.: Бином, 2017. – 204 с.

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА

615.89.1 Б37 Бегом от стенокардии / ред. В. Кириллов. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 126 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 5, 2017 г.).

615.89.1 И72 Инсульт – не приговор / ред. В. Кириллов. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 126 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 8, 2017 г.).

615.89.1 К93 Курс на здоровье / ред. С. Андрусенко. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 128 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 1, 2017 г.).

615.89.1 М42 Медицина настоящего / ред. С. Андрусенко. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 128 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 4, 2017 г.).

615.89.1 М94 Мы – то, что мы едим / ред. В. Кириллов. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 126 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 7, 2017 г.).

615.89.1 П47 Пойдем ходить / ред. В. Кириллов. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 126 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 11, 2017 г.).

615.89.1 П69 Практикум здоровья / ред. С. Андрусенко. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 128 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 3, 2017 г.).

615.89.1 Р31 Ребенок должен закаляться / ред. В. Кириллов. – Киев: ООО “Издательский дом “Здоровый образ жизни”, 2017. – 126 с. – (Библиотечка “ЗОЖ”: Предупреждение плюс Украина, приложение к газете “ЗОЖ”, № 10, октябрь, 2017 г.).

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя: збірник наукових праць. Випуск 57 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2016. – 76 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 58 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2016. – 83 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 59 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 84 с.

613.4 Ф42Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 60 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 67 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя [Текст]. Випуск 61 /. – Львів: [б. и.], 2017. – 82 с.

613.4 Ф42Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 62 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 80 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 63 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 78 с.

613.4 Ф42Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 64 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 76 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 66 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 88 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 67 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 84 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 68 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 80 с.

613.4 Ф 42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 69 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 106 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 70 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2017. – 68 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 56 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2016. – 90 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 54 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2016. – 70 с.

613.4 Ф42 Феномен людини: здоровий спосіб життя . Випуск 55 / ред. Ю. М. Панишко. – Львів: [б. и.], 2016. – 64 с.