Нормативно-правові акти

Зберігаються надбавки педагогічним працівникам та працівникам бібліотек

ЗАКОНИ

Конституція України

Про культуру

Про інформацію

Про бібліотеки і бібліотечну справу

Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” 

Про обов’язковий примірник документів

Концепція національної програми інформатизації

Про Національну програму інформатизації

Про авторське право і суміжні права

Про захист інформації в автоматизованих системах

Про обов’язковий примірник документів

НАКАЗИ

Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності

Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури

Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України

Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 N 274 

Про внесення змін до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

Про затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств,установ, організацій та закладів галузі культури

Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України /Про впорядкування умов оплати праці

Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки

Про затвердження типових правил користування бібліотеками в Україні

Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи міністерства культури і мистецтв України

ПОСТАНОВИ

Рекомендації парламентських слухань на тему: Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи  підтримки книгочитання в Україні

Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – XXI” (з програмою) 

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності 

Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек 

Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 

Про доповнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404

Про забезпечення своєчасної доставки друкованих засобів масової інформації за передплатою 

Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек

УКАЗИ

Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні

Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні

Про Положення про Міністерство культури України

Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження

Про сприяння благодійній діяльності в Україні

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року 

ІНСТРУКЦІЇ

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів

Інструкція про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України