Як звертатися до людини з інвалідністю?

Мабуть, кожен потрапляв в незручну ситуацію пов’язану з тим, як правильно звернутись до людини з інвалідністю. Так от, сьогодні ми детально розповімо, яку термінологію не слід використовувати та порадимо коректне звертання.

НЕ ДОРЕЧНО
Інвалід (у перек. з англ. — недієздатний)
Це своєрідний радянський пережиток, коли мислили в категорії працездатності, тому «інвалідом» вважалась людина неспроможна до праці. У 21 сторіччі цей термін несе в собі виключно негативний дискримінацій відтінок, цим самим конструюючи поділ на «нормальних» та «відхилених від норми» людей. В Україні на законодавчому рівні було заборонено використання терміну «інвалід» в офіційній мові ще з 2017 року.

Особа з обмеженими можливостями
Відповідно до зауважень Комітету ООН щодо використання коректної термінології є неприпустимим наголошувати на певних обмеженнях прав та свобод (ст. 4 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю), бо згідно з сучасною правовою моделлю інвалідності, обмеження у людини виникають внаслідок великої кількості бар’єрів в суспільстві, а не через її фізичний стан.

Особа з особливими потребами
Цей термін не є вичерпним, адже визначає значно більшу категорію людей, ніж мається на увазі. Зокрема, до людей з особливими потребами можуть відноситись як всі незахищені верстви населення — люди без постійного місця проживання, роми, батьки з дитячим колясками, люди похилого віку, так і всі інші.

Прикутий до візка
Це не є об‘єктивним твердженням, навіть, якщо людина самостійно не може сісти, її можна перемістити з чиєюсь допомогою, таким чином, вона не є «прикутою».

Людина з вадами/відхиленням зору/слуху
Ці терміни наголошують на неповноцінності людини.

Нездоровий, неповносправний, страждаючий
Це медичні штампи, які тільки підсилюють стереотипи про людей з інвалідністю, як «хворих».

ДОРЕЧНО

Наразі, універсальною порадою є використання «people first language». Це мова, у якій на першому місці завжди є людина:
– людина/особа з інвалідністю;
– людина, що пересувається за допомогою коляски/користувач крісла колісного;
– юдина з порушенням слуху/зору/опорно-рухового апарату.

А головне, пам’ятайте, що інвалідність не є основною характеристикою людини, а тому, не варто постійно на ній робити акцент.

Джерело: https://bit.ly/33jD0T7