РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ НАУКОВІЙ МЕДИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ – 70 РОКІВ!

РОНМБНести світло знань в ім’я здоров’я народу

В 1944 році, після звільнення Рівненщини від німецько-фашистських загарбників, розпочалось відновлення практично повністю зруйнованих лікувальних установ області. Але, навіть в такий тяжкий для держави повоєнний час, одночасно із становленням системи охорони здоров’я в області, створювалися медичні бібліотеки. Наказом по Рівненському обласному відділу охорони здоров’я від 14 липня 1945 року, № 256 з 16 липня 1945 року заснована Рівненська обласна наукова медична бібліотека. На посаду її директора цим же наказом був призначений Ярошевський Антон Васильович. Обласній медичній бібліотеці було надане приміщення по вулиці Сталіна, 30 (нині вулиця Соборна), а з 26 вересня 1946 року бібліотека була переведена в приміщення по вулиці Шопена, 4 .

Приміщення РОНМБ по вул. Шопена, 4
Приміщення РОНМБ по вул. Шопена, 4

Першими бібліотекарями були Фоміна О. Ю., Манусова Д. Г., Баланік О. Є. Якубовська О. А., Ніцкевич Л. І. Ці працівники бібліотеки створювали книжковий фонд з першого примірника. В основі фонду — література, подарована бібліотеці медичними працівниками м. Рівне та області.

В перші роки свого існування обласна медична бібліотека налагоджує зв’язки з Республіканською науковою медичною бібліотекою та іншими бібліотечними закладами.

В 1952 році в бібліотеці створюється читальний зал на 30 посадочних місць, для якого виділяється книжковий фонд. Наказом по ОНМБ від 20 березня 1955 р., № 2 в бібліотеці створюються каталоги. Обласна медична бібліотека набула великої популярності серед медичних працівників Рівненщини.

6 серпня 1957 року, після, виходу на пенсію першого директора Ярошевського А.В., директором РОНМБ призначений Луценко Іван Гаврилович, який працював на цій посаді 38 років. Під його керівництвом формувалась існуюча мережа медичних бібліотек області, розвивалась їх матеріальна база, відпрацьовувались і впроваджувались в практику їх діяльності найновіші форми і методи бібліотечної роботи. Луценко І.Г. за великий вклад в розвиток бібліотечної справи нагороджений орденом ”Знак пошани”, медаллю “За доблестный труд”, йому присвоєне звання “Заслужений працівник культури УРСР”.

наказ про створення медичної бібліотеки
Наказ про створення медичної бібліотеки

В колектив бібліотеки прийшли нові працівники: Чернозуб Галина Олександрівна, Романюк Валентина Іванівна, Ясинська Людмила Василівна,  Цинко Людмила Іванівна, Берестова Ніна Олександрівна, які працювали в РОНМБ більше 30 років. Невеликий колектив з ентузіазмом продовжував формування та впорядкування бібліотечних фондів, створення довідково-пошукового апарату, впровадження в практику новітніх досягнень бібліотечної справи та надання організаційно-методичної допомоги створеній мережі медичних бібліотек області.

В червні 1966 року у відповідності з наказом по облздороввідділу в усіх лікувально-профілактичних установах області були створені групи референтів лікарів та середніх медичних працівників із числа найбільш кваліфікованих спеціалістів для повідомлення медичним працівникам своїх установ про нові надходження наукової медичної інформації. На базі РОНМБ формувалась майбутня модель організації бібліотечної справи, яка отримала подальший розвиток на Україні. В 1971 році Міністерство охорони здоров’я СРСР на базі РОНМБ провело Союзну нараду по поширенню досвіду її роботи та організаційних форм розвитку бібліотечної справи в системі охорони здоров’я областей. Наказом по Міністерству охорони здоров’я УРСР від 30 серпня 1974 року  Рівненська обласна наукова медична бібліотека офіційно затверджена Республіканською школою передового досвіду.

В 1974 року розпочата централізація медичних бібліотек області, що в той час в значній мірі сприяло поліпшенню їх комплектування літературою та управлінню системою бібліотек.

В подальші роки дещо виріс штат бібліотечних працівників, за 1970 — 1980 роки в бібліотеку прийшли молоді бібліотекарі Борозинець Г.О., Добринь Т.Г., Кравчук Н.В., Рудник А.М., Фатєєва Л.В., в 1980- 1985 роках  — Приймак М.Є, Зарічнюк В.С., Терещеня З.М.

Серед постійних читачів бібліотеки були відомі вчені лікарі — доктора медичних наук Б.К. Квашенко, Є.М. Боровий, кандидати наук Антонюк-Кисіль В.М., Астраханов В.Х., Гормах С.Я., Котелянська К. Є., Семенюк Ю.С., Поліщук В.М., Хіміч М.Г., відомі лікарі Вельський В.М., Горбатенко М.В., Давидюк О.М., Клешкань Г.А., Мороз М.А., Нікольченко А.М., Чайковський К.Г. та інші.

Обласна наукова медична бібліотека за успіхи в розвитку бібліотечної справи, вклад в охорону здоров’я населення області неодноразово нагороджувалась Дипломами, Почесними Грамотами Міністерств охорони здоров’я СРСР та УРСР.

В січні 1993 року на посаду директора РОНМБ призначений Горун Петро Романович. Двадцять років поспіль очолював заклад. Завдяки його старанням бібліотека повністю забезпечена комп’ютерною технікою, робочі місця всіх працівників обладнані персональними комп’ютерами, принтерами та сканерами. Завдяки його глибокому розумінню стану і потреб бібліотеки бібліотечний колектив налаштований на інновації, конструктивні зміни.  Розпочато автоматизацію бібліотечних процесів: у 2004 році була придбана бібліотечна програма Ірбіс 32, а згодом Ірбіс 64. Завдяки його старанням багато років поспіль РОНМБ в трійці лідерів за поповненням бібліотечних фондів. За сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, Горун Петро Романович нагороджений Почесною грамотою МОЗ України.

З 1995 року в ОНМБ впроваджується адаптована російська версія світової біомедичної інформаційної сисиеми “Medlars” за тезаурусом MeSH, який розрахований на електронний каталог. Найбільший вклад в її створення зробила провідний бібліотекар Тетяна Григорівна Добринь.

В грудні 2004 року силами колективу відбулося переміщення бібліотеки в приміщення по вул. Котляревського, 2. Колектив і тисячі користувачів бібліотеки із вдячністю згадують директора ТзОВ компанія «Інвестжитлобуд» Пугайко В. В. та інших керівників, які  підготували приміщення та безоплатно передали приміщення в обласну комунальну власність для розміщення РОНМБ.

Сьогодні Рівненська обласна наукова медична бібліотека – це бібліотечно-інформаційний орган та головне книгосховище медичної літератури області. Тут накопичено великий фонд медико-біологічної літератури (біля 210 тисяч примірників), чітко організований картковий та електронний пошуковий апарат, впроваджені сучасні форми бібліотечного обслуговування.

Рівненська обласна наукова медична бібліотека рішенням сесії обласної ради в 2005 році отримала нову назву: Комунальний заклад «Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради.

З 2006 року бібліотека працює в міжрегіональній корпоративній системі з Вінницькою, Дніпропетровською, Житомирською, Чернігівською обласними науковими медичними бібліотеками та бібліотеками Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Одеського Національного медичного університету в питаннях каталогізації та опису періодичних видань, що дозволило значно економити робочі ресурси та скоротити термін надходження інформації до користувачів.

В обласній науковій медичній бібліотеці відпрацьована та діє чітка система інформаційного забезпечення лікувально-профілактичних установ та медичних працівників. Проводяться наукові дослідження з питань розвитку охорони здоров’я краю. Розпочато оцифрування наукових статей лікарів Рівненщини надрукованих в наукових медичних журналах.

У грудні 2013 року на посаду директора РОНМБ призначена Гетманчук Вікторія Олександрівна, яка до цього працювала заступником директора. За її керівництва та за підтримки медичної громадскості області вдалося зберегти бібліотеку від закриття.

З березня 2014 року створена нова web-сторінка РОНМБ. Сьогодні це є необхідністю, бо кількість віртуальних користувачів постійно зростає.

З червня 2015 року заклад очолює Зарічнюк Валентина Станіславівна. Вона є працівником, який пройшов трудовий шлях у всіх відділах медичної РОНМБ та досконало знає всі бібліотечні процеси, що допомагає їй у вирішенні повсякденних робочих питань.

Робота Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки й мережі медичних бібліотек області сприяє підвищенню інтелектуальної і духовної культури та фахового рівня спеціалістів медичної галузі Рівненщини.