Нові надходження

Фонди бібліотеки поповнилися новою медичною літературою.

Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, доктор медичних наук Віталій Цимбалюк подарував наступні видання.

 

 

 

 

Патоморфоз вогнепальних ран м’яких тканин / під заг. ред. В.І. Цимбалюка, І.П. Хоменка, І.А. Луріна, О.Ю. Усенка, В.В. Бойка. -Харків: Колегіум, 2018. – 176 с.

 «Патоморфоз вогнепальних ран м’яких тканин» – це перша книга із серії до якої має увійти 19 монографій. Вона присвячена хірургії ушкоджень при сучасних вогнепальних пораненнях. В основі монографії – власний досвід лікарів, набутий під час надання хірургічної  допомоги пораненим  бійцям Збройних сил України. Вона рекомендована не лише вузькопрофільним спеціалістам, але й лікарям-інтернам і студентам медичних вузів. Над її створенням працював авторський колектив у складі одинадцяти провідних українських вчених.

Національна академія медичних наук України. 25 років. Академічна наука – українському суспільству. 1993-2018 / гол ред. В.І. Цимболюк. – Київ : ВД «Авіцена», 2018. – 416 с.

В ювілейному виданні викладено історію Національної академії медичних наук України упродовж 25 років (1993-2018 рр.). Увагу зосереджено на становленні структури, наукових шкіл і напрямів Національної академії медичних наук України, наукових здобутках установ Відділення клінічної медицини і Відділення теоретичної та профілактичної медицини, їхньому впливі на практику охорони здоров’я.

 

Інноваційні розробки установ Національної академії медичних наук України / Національна академія медичних наук України; упоряд. В.І. Цимбалюк та ін. . – Київ: Моріон, 2018. – 144 с.

Включає описи інноваційних розробок державних науково-дослідних інститутів з різних напрямків медичної галузі.

Запрошуємо всіх для ознайомлення!