Міжнародний день дарування книжок

 14 лютогоМіжнародний день дарування книжок. Торік, завдяки пожертвам, фонди Рівненської обласної наукової медичної біблотеки поповнилися майже чотирма сотнями книг. Більшість із них на  медичну тематику. Традицію дарувати книжки,  підтримують наші читачі, друзі та партнери: науково-дослідні інститути України, медичні академії, столичні інститут громадського здоров’я та офтальмологічна лікарня.

В 2019 році головний лікар Перинатального Центру Єнікеєва В.М. подарувала від імені автора примірник книги.

Медведь В. Небайдужі думки про медицину і медиків / В. Медведь.- Київ: ВД «Авіцена», 2018.- 216 с.

У книжці висвітлено різноманітні загально медичні проблеми, а саме: нормативна база діяльності лікаря, стандартизація та індивідуалізація процесів діагностики та лікування, витоки й небезпека поліпрагмазії, етика взаємин пацієнта та лікаря, деонтологічні аспекти медичної практики, юридичний захист лікарів, матеріальна зацікавленість медиків та інші.

Від Інститутуту громадського здоров’я та інших організацій ми отримали в 2019 році наступні книги:

Слєпов О.К. Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об’ємних утвореннях межистіння у дітей / О.К. Слєпов, О.В. Риженко, К.В. Латишов.- Київ: ТОВ «Видавництво «ЗАДРУГА», 2018.- 288 с.

Внутрішньогрудинна компресія дихальних шляхів у дітей є маловивченим розділом хірургії дитячого віку. Авторами наведено анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів у дітей, етіопатогенез, класифікацію, клінічні прояви, методи діагностики та лікування компресійних уражень дихальних шляхів, обумовлених патологією вилочкової залози, кістами та пухлинами межистіння. Описані клінічні спостереження та результати лікування компресійних уражень дихальних шляхів у дітей.

Слєпов О.К. Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку: збірник наукових праць ДУ «ІПАГ НАМН України» / О.К. Слєпов, І.Ю. Гордієнко, Т.В. Авраменко, О.П. Пономаренко.- Київ: ТОВ «Видавництво «ЗАДРУГА», 2018.-222 с.

Збірник наукових праць складено із власних патентів України на винахід або корисну модель, розроблених співробітниками відділень медицини плода, акушерської ендокринології та патології розвитку і  хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей ДУ «ІПАГ НАМН України».

Корзун В.Н. Екологія і захворювання щитоподібної залози / В.Н. Корзун, Т.О. Воронцова, І.Ю. Антонюк.-Київ:  «Медінформ», 2018.- 743  с.

Монографія присвячена проблемі профілактики та лікуванні йододефіцитних захворювань. Це перша спроба узагальнити результати власних досліджень та досвіду вітчизняних та зарубіжних вчених з проблемами впливу різних зоогенних факторів на розвиток йододефіцитних захворювань у населення, критичного аналізу методів та засобів профілактики та лікування.

Закликаємо усіх, чиє життя або діяльність пов’язані з книжками та просуванням читання (бібліотекам, авторам, видавцям, книжковим магазинам, громадським організаціям та ін.), долучитися  до святкування Міжнародного дня дарування книжок.