НОВА МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

бюлетень

Інформаційний бюлетень

Вип. 2 2017 р.

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

61(09) Г-63 Голяченко О. Історія медицини: посібник / О. Голяченко, Я. Ганіткевич. — 2-ге вид., доп. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 326 с.

610.212 О-62 Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально–медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ: (методичні рекомендації) / Л.Ф. Матюха [и др.]. — Київ: [б.и.], 2017. — 40 с.

610.251 О-92 Охорона праці в медичній галузі: навчально–методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.П. Яворовський [и др.]. — 2-ге вид, випр. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 208 с.

610.8(02) Х-17 Халмурадов Б.Д. Медицина надзвичайних ситуацій: підручник / Б.Д. Халмурадов, П.Б. Волянський. – Київ: «Центр учбової літератури», 2016. — 208 с.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

618.101 К-47 Клініко–патогенетичні варіанти вторинної аменореї функціонального характеру та алгоритм їх діагностики і лікування у жінок репродуктивного віку: (методичні рекомендації). — Київ: [б. и.], 2017. — 39 с.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

616(02) В-60 Вибрані питання з внутрішніх хвороб: презентації лекцій / М.В. Гребеник [и др.]. — 2-ге вид., переробл. і доп. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — 284 с.

 616(02) К-64 Кондратюк В.Є. Внутрішня медицина: Ревматологія: навчальний посібник. Змістовий модуль 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково–м’язової системи та сполучної тканини» / В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 272 с.

616(02) О-75 Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія) : посібник для студентів 5-го курсу / Р.Р. Коморовський, У.С. Слаба; за ред. С.І. Сміян. — 2-ге вид., випр. і доп. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 398 с

616(02) О-75 Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, гематологія, пульмонологія): посібник для студентів 4-курсу / Р.Р. Коморовський, А.А. Лепявко; за ред. С.І. Сміян. — 2-ге вид., випр. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. — 474 с.

616.118-08 О-75 Особливості ведення хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутніми захворюваннями в амбулаторних умовах: (методичні рекомендації) / уклад. О.Є. Коваленко [и др.]. — Київ  [б.и.], 2017. — 20 с.

616.24-057 С-91 Сучасні підходи до діагностики та лікування пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної промисловості: (методичні рекомендації) / Р.В. Рубцов [и др.]. — Київ: [б.и.], 2017. — 34 с.

616.2(02) Х-32 Хвороби органів дихання: навчальний посібник / Я.-Р.М. Федорів [и др.]. — Львів: Магнолія 2006, 2016. — 480 с.

 ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ

614.7 З-57 Зербино Д.Д. Экологическая патология: проблема превентивной медицины. Концепция первичной профилактики / Д.Д. Зербино. — Киев: ООО МЕДИКС ГРУПП, 2016. — 176 с.

612.39 М-59 Мікробіологія та фізіологія харчування: навчальний посібник / В.Д. Малигіна, О.А. Ракша-Слюсарева. — Київ : Кондор, 2016. — 242 с.

613.2(02) М-69 Міхеєнко О.І. Основи раціонального та оздоровчого харчування: навчальний посібник / О.І. Міхеєнко. – Суми: Університетська книга, 2017. — 189 с.

ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ

616.5(02) Д-36 Дерматологія і венерологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації / В.І. Степаненко [и др.]. — Київ: ВСВ «Медицина», 2015. — 336 с.

ЕКСТРЕННА МЕДИЦИНА

610.8(02) Е-45 Екстренна та невідкладна медична допомога: підручник / А.А. Гудима [и др.]; за ред. М.І. Шведа. — Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — 448.00 с.

610.8(02) М-42 Медицина невідкладних станів: підручник для лікарів–слухачів післядипломної освіти, лікарів–інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В.І. Боброва [и др.]; ред. І.С. Зозуля. — 3-е видання, перероблене та доповнене. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 960

610.8Д Н-40 Невідкладні стани в педіатричній практиці: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Ю.В. Марушко [и др.]. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 400 с.

ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИКА. ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ.

КУРОРТОЛОГІЯ. ЛАБОРАТОРНА СПРАВА. ФІЗІОТЕРАПІЯ. ЛФК

610.230 Д-26 Дегтяренко Т.М. Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги: монографія / Т.М. Дегтяренко. — Суми: Університетська книга, 2017. — 206 с.

616.242 Д-50 Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію: (методичні рекомендації) / уклад. О.І. Лемко [и др.]. — Київ: [б.и.], 2016. — 18 с.

616.24-08 З-36 Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: методичні рекомендації / ред. Е.О. Асанов [и др.]. — Київ: [б.и.], 2017. — 25 с.

615.82(02) К-59 Козак Д.В. Лікувальна фізична культура: посібник / Д.В. Козак, Н.О. Давибіда. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 108 с.

: монографія / Д.В. Мальцев. — Київ: «Центр учбової літератури», 2015. — 460 с.

613.71 О-75 Основи фізичного виховання людей різного віку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О. Литовченко [и др.]. — Київ: Кондор, 2016. — 224 с.

616.091(084) П-20 Патоморфологія та гістологія: атлас [гістологія, патоморфологіця, цитоморфологія] / Д.Д. Зербіно [и др.]. — Вінниця: Нова книга, 2016. — 800 с.

616(02) С-42 Сімейна медицина: у 3 книгах: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації. Книга 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / ред.:О. М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с.

616.07 Ф-94 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача : учебное пособие для студентов и врачей–интернов высших медицинских учебных заведений / Н.Я. Доценко [и др.]. — Киев: ВСИ «Медицина», 2016. — 176 с.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ФТИЗІАТРІЯ

616.002.5(02) В-26 Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко–інфекцію (туберкульоз–ВІЛ–інфекція/СНІД): (методичний посібник для лікарів) / уклад. Ю.І. Фещенко [и др.]. — Київ: [б.и.], 2016. — 93 с.

616.9Д(02) І-74 Інфекційні хвороби в дітей: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / ред.: С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 392 с.

616.9Д(02) І-74 Інфекційні хвороби у дітей: підручник для лікарів–інтернів, слухачів післядипломної медичної освіти, дитячих інфекціоністів, педіатрів, а також студентів вищих медичних навчальних закладів / ред. Л.І. Чернишова. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 1015 с.

616.902 М-21 Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції людини: монографія / Д.В. Мальцев. — Київ: «Центр учбової літератури», 2016. — 468 с.

616.002.5 Р-68 Роль закладів медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров’я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів: (методичний посібник) / уклад. В.М. Мельник [и др.]. — Київ: [б.и.], 2017. — 44 с.

616.24-002.5-038 Ф-94 Функціональні особливості дихальної системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним бронхітом, у процесі лікування : (методичні рекомендації) / уклад.: М.М. Островський, М.П. Стовбан, О. П. Мельник. — Київ: [б.и.], 2016. — 18 с.

МЕДСЕСТРИНСТВО

616(023) А-72 Антропова Т.О. Медсестринство в сімейній медицині: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації / Т.О. Антропова. — 4-е вид., випр. — Київ: ВСВ «Медицина», 2015. — 488 с.

617(02) К-45 Кіт О.М. Медсестринство в хірургії: підручник / О.М. Кіт, А.О. Боб, С.О. Коноваленко; рец.: М.Д. Василюк, В.О. Шідловський, Л.С. Білик. — 2-ге вид., переробл. і доп. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — 624 с.

610.8Д К-49 Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей: посібник / В.Ф. Лобода [и др.]. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 208 с.

616.08(02) М-42 Медичні маніпуляції в алгоритмах: посібник / за ред. Л.С. Білика. — 3-тє вид. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 324 с.

616.31(02) М-42 Медсестринство в стоматології: навчальний посібник для медичних сестер зі стоматології / ред. І.П. Мазур. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 160 с.

616(023) М-42 Медсестринство в терапії: підручник / М.О. Лемке [и др.]; за заг. ред. М.І. Шведа; ред. Н.В. Пасєчко. — 2-ге вид. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 546 с.

610.8Д Н-40 Невідкладні стани в педіатрії: навчальний посібник для студентів медичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства / Р.І. Поцюрко [и др.]; ред. Р.І. Поцюрко. — 6-е вид., переробл. і доп. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 200 с.

616.08(02) П-19 Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи: підручник / Н.В. Пасєчко, М.О. Лемке, П.Є. Мазур; рец.: В.Є. Нейко, О.Г. Яворський, Р.О. Сабадишин. — 2-ге вид. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 544 с.

617(02) П-69 Практикум з медсестринства в хірургії: практикум для підготовки студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства / Р.О. Сабадишин [и др.]. — Вінниця: Нова книга, 2017. — 360 с.

616.08(02) С-33 Сестринська справа: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації / ред.: В.І. Литвиненко, Н.М. Касевич. — 3-е вид. випр. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 816 с.

616.5(02) Ш-38 Шегедин М.Б. Медсестринство в дерматології і венерології: навчальний посібник для студентів спеціальності «Медсестринство» вищих медичних навчальних закладів / М.Б. Шегедин, М.М. Зайченко, Я.О. Зайченко. – Вінниця: Нова книга, 2017. — 200 с.

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ

616.89Д М-21 Мальцев Д.В. Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла: монография / Д.В. Мальцев. — Киев: Издательство «Центр учебной литературы», 2016. — 136 с.

616.8(02) Н-40 Неврологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / ред.: І.А. Григорова, Л.І. Соколова. — 2-е вид., випр. — Київ: ВСВ «Медицина», 2015. — 640 с.

617.48 Н-46 Нейрохірургія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / В.І. Цимбалюк [и др.]. — Вінниця: Нова книга, 2011. — 304 с.

ОНКОЛОГІЯ

616.074(075) С-91 Сучасна цитоморфологічна діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію: (методичні рекомендації) / уклад. Л.С. Болгова [и др.]. — Київ: КІМ, 2017. — 23 с.

616.37-006 Ц-74 Цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки аденокарциноми підшлункової залози (квантитативні дослідження): (методичні рекомендації) / уклад. Л.С. Болгова [и др.]. — Київ: КІМ, 2017. — 24 с.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

616.21-081 Н-40 Невідкладна допомога в оториноларингології: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів–слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / О.М. Науменко [и др.]. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 144 с.

 ПЕДІАТРІЯ

618.9(02) К-49 Клиническое обследование ребенка: учебное пособие для студентов высших учебных учреждений / А.В. Катилов [и др.]. — Винница: Нова книга, 2016. — 560 с.

 РАДІОЛОГІЯ ТА РАДІОТЕРАПІЯ

615.84(02) К-56 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / О.В. Ковальський, Д.С. Мечев, В.П. Данилевич. — Вінниця: Нова книга, 2017. — 512 с.

 СУДОВА МЕДИЦИНА

61:342 С-91 Сучасний алгоритм судово–медичної діагностики давності настання смерті у ранній постмортальний період: (методичні рекомендації) / уклад. О.М. Гуров [и др.]. — Київ: [б.и.], 2017. — 36 с.

СТОМАТОЛОГІЯ

616.31 К-43 Кириленко І.І. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів–слухачів закладів (факультетів післядипломної освіти) / І.І. Кириленко, І.В. Палійчук, М.М. Рожко. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 352 с.

616.314-089.2(02) П-81 Пропедевтика ортопедичної стоматології: підручник / С.О. Росоловська [и др.]; за ред. С.І. Черкашина. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 300 с.

616.314 П-84 Профілактика стоматологічних захворювань: навчальний посібник / Т.П. Кравець [и др.]; ред.: Н.І. Смоляр, О.М. Гуменюк. — Львів: Магнолія 2006, 2016. — 368 с

616.31-089 Р-83 Рузин Г.П. Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии учебное пособие / Г.П. Рузин, М.П. Бурых, Е.Н. Вакуленко. — Винница: Нова книга, 2016. — 408 с.

 УРОЛОГІЯ

616.61 С-89 Судинна патологія нирок: монографія / Д.Д. Зербіно, М.М. Багрій, О.О. Дядик. — Вінниця: Нова книга, 2015. — 456 с.

ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

615.1 Б-90 Булах І.Є. Комп’ютерне моделювання у фармації: навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, І.П. Кривенко. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 208 с.

615.2 П-83 Протиінфекційні лікарські засоби: навчальний посібник для студентів медичних факультетів, інтернів, лікарів, провізорів / О.В. Крайдашенко [и др.]. — Вінниця: Нова книга, 2015. — 424 с.

ХІРУРГІЯ. ТРАВМАТОЛОГІЯ. ОРТОПЕДІЯ.

617.51 В-61 Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа: навчальний посібник / А.О. Данчин [и др.]. — Київ: [б.и.], 2017. — 116 с.

616.346 О-75 Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу: (методичні рекомендації) / уклад. І.М. Шевчук. — Київ: [б.и.], 2017. — 30 с.

617.1 Н-40 Невідкладні стани в хірургії: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації / К.М. Бобак [и др.]; ред. Л.М. Ковальчук. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 560 с.

617(02) С-37 Симптоми і синдроми у хірургії: навчальний посібник для студентів, лікарів–інтернів, курсантів вищих навчальних закладів / ред.: І.Д. Герич, С.Д. Хіміч. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 304 с.

617.3-07 С-43 Скляренко Е.Т. Клиническая дифференциальная диагностика в травматологии и ортопедии / Е.Т. Скляренко. — Киев: ВСИ «Медицина», 2014. — 112 с

617.72 С-91 Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон’юнктивальної порожнини при анофтальмі: (методичні рекомендації) / уклад.: С.А. Якименко, П.О. Костенко. — Київ: [б.и.], 2016. — 16 с.

617(02) Х-50 Хірургічні хвороби: підручник для студентів, лікарів–інтернів і лікарів–слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / ред.: П.Д. Фомін, Я.С. Березницький. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 408 с.

616.74-002 Ч-45 Чонка І.І. Амбулаторне лікування венозних трофічних виразок / І.І. Чонка, Н.І. Ярема, А.І. Балабан, О.І. Коцюба. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. — 112 с.

617.5 Ш-39 Шейко В.Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени: учебное пособие / В.Д. Шейко; рец.: С.Е. Гурьев, Я.Л. Заруцкий, П.Н. Замятин. — Полтава: ООО «АСМИ», 2015. — 557 с.

ПІДРУЧНИКИ

61:57 Б-26 Барціховський В.В. Медична біологія: підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I–III рівнів акредитації / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 312 с.

613(02) Б-35 Бебешко П.С. Основи профілактичної медицини: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів акредитації / П.С. Бебешко, Ю.С. Скоробреха, О.П. Коріняк. — 4-е вид., випр. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 248 с.

611.018(02) Г-151 Гістологія. Короткий курс: навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять підсумкових модулів та іспиту «Крок-1» / Г.І. Козак [и др.]; ред. Ю.Б. Чайковський. — Вінниця: Нова книга, 2016. — 336 с.

616.08(02) Д-59Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації / Л.С. Савка, Л.І. Разінкова, О.І. Коцар; ред.: Л.М. Ковальчук, О.В. Кононов. — 3-е вид., перероб. і доп. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 600 с.

88я73 З-36 Засєкіна Л.В. Основи психології та міжособове спілкування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Засєкіна, Т.В. Пастрик. — Київ: ВСВ «Медицина», 2015. — 216 с.

575 К-19 Кандиба Н.М. Генетика: курс лекці: навчальний посібник / Н.М. Кандиба. — Суми: Університетська книга, 2017. — 397 с.

81.2(Лат) Л-27 Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / ред. Л.Ю. Смольська. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 352 с.

616.093(02) Л-96 Люта В.А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації / В.А. Люта, О.В. Кононов. — Київ : ВСВ «Медицина», 2017. — 574 с.

616.092.1 М-21 Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби 61:53 М-42 Медична та біологічна фізика: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Я.В. Цехмістер [и др.].; ред. О.В. Чалий. — 2-е вид. — Вінниця: Нова книга, 2017. — 528 с.

61:54 М-42 Медицинская химия: национальный учебник / В.А. Калибабчук [и др.]. — 2-е изд., исп. — Киев: ВСИ «Медицина», 2016. — 400 с.

610.253 О-75 Основи біоетики та біобезпеки: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / О.М. Ковальова [и др.]. — Київ: ВСВ «Медицина», 2016. — 392 с.

613(02) О-75 Основи екології та профілактична медицина: підручник / Д.О. Ластков [и др.]. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 472 с.

610.8(02) П-27 Перша долікарська допомога: навчальний посібник / О.М. Кіт [и др.]. — 2-ге вид. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 336 с.

61:53 С-24 Свідрук Т.А. Основи біологічної фізики і медична апаратура: навчальний посібник для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів / Т.А. Свідрук. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 264 с.

81.2Ук У-45 Українська мова за професійним спрямуванням: підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / ред. С.М. Луцак. — Київ: ВСВ «Медицина», 2017. — 360 с.

612(02) Ф-53 Филимонов В.И. Клиническая физиология: учебник для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации / В.И. Филимонов. — Киев: ВСИ «Медицина», 2015. — 432 с.