Книги з обмінного фонду

knygy-z-obminnogo-fondu_951297008_n

Бібліотека отримала партію медичної літератури з обмінного фонду

Запрошуємо всіх для ознайомлення!

 1. Богатирьова Р.В. Регіональна оцінка реформи системи медичного забезпечення сільського населення при екстренних станах / Р.В. Богатирьова, А.В. Пірникоза. — Вінниця: Видавництво «Тезис», 2013. — 144 с.
 2. Борис Р.М. Морфологічні та біохімічні зміни внутрішніх органів при експериментальній краніоскелетній травмі / Р.М. Борис. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. — 142 с.
 3. Вазомоторний риніт / А.А. Лайко [та ін.]. — Київ: Логос, 2014. — 175 с.

 1. Від антибіотикограми до рецепта. Друге видання, березень 2003 року / Ф. Жель [та ін.]. — Доповнене видання, лютий 2004 року. — Київ: Логос, 2007. — 136 с.
 2. Вогнепальні поранення кінцівок. Травматичний шок: методичні рекомендації / сост. О.А. Бур’янов [та ін.]. — Київ: [б. и.], 2015. — 31 с.
 3. Гриневич Ю.А. Маркеры опухолевого роста/ Ю.А. Гриневич, Л.Г. Югринова. — Київ: «Здоров’я», 2013. — 199 с.
 4. Етмоїдит / А.А. Лайко [та ін.]. — Київ: Логос, 2013. — 213 с.
 5. Захист прав тяжкохворих (невиліковних) в Україні: поради та рекомендації для лідерів неурядових організацій / О.О. Вольф [та ін.]. — Київ: Університет «Україна», 2013. — 51 с.
 6. Зозуля І.С. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування / І.С. Зозуля, А.Ф. Нечай. — Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. — 140 с.
 7. Зозуля І.С. Клініко–інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда / І.С. Зозуля, О.М. Муравська. — Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. — 116 с.
 8. Казмирчук В.Е. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев. — Киев : [б. и.], 2013. — 352 с.
 9. Клініко–інструментальна діагностика та обгрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією: (методичні рекомендації) / Л.Л. Чеботарьова [та ін.]. — Київ : [б. и.], 2015. — 31 с.
 10. Коваленко А.Н. Ионизирующая радиация, гормональная регуляция и метаболизм / А.Н. Коваленко. — Николаев: Издательство ЧГУ им. Петра Могилы, 2013. — 288 с.
 11. Коваленко В.Н. Сердечно-сосудистые заболевания и ренин–ангиотензиновая система / В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь. — Киев : Морион, 2013. — 232 с.
 12. Методи відбору проб в санітарно–гігієнічних дослідженнях: навчальний посібник / ред.: М.Г. Проданчук, О.Б. Єрмаченко. — Київ: [б. и.], 2013. — 90 с.
 13. Моренко А.Г. Особливості мозкових процесів під час виконання мануальних рухів у відповідь на сенсорні сигнали в осіб із високою і низькою альфа-частотою/ А.Г. Моренко. — Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. — 216 с.
 14. Оптимізація реабілітації та складання ІПР у інвалідів внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень: (методичні рекомендації для лікарів МСЕК та лікувально-профілактичних закладів) / рец.: Л.І. Конопкіна, О.М. Лисунець. — Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. — 52 с.
 15. Організація навчання персоналу закладів охорони здоров’я з питань забезпечення якості медичної допомоги: методичні рекомендації/ сост. М.К. Хобзей [та ін.]. — Київ, 2013. — 22 с. — 10.00 грн
 16. Павленко О.В. Особливості функції мовлення у стоматології / О.В. Павленко, О.Я. Хохліч, І.М. Шупяцький. — Львів: ГалДент, 2014. — 108 с.
 17. Піляшенко-Новохатний А.І. Інструментальні методи в мікробіології: навчальний посібник / А.І. Піляшенко-Новохатний. — Київ: Університет «Україна», — 132 с.
 18. Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених / Ж.І. Андрієць [та ін.]. — Київ: Логос, 2014. — 132 с.
 19. Протидія соціально небезпечним хворобам: вивчення українського досвіду: колективна монографія /ред. Т.В. Семигіна. – Київ:[б. и.], — 119 с.
 20. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка людей, які живуть з ВІЛ: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / В.М. Запорожан [та ін.]. — Київ :, 2010. — 143 с.
 21. Реформы финансирования здравоохранения: опыт стран с переходной экономикой/ ред.: J. Kutzin, C. Cashin, M. Jakab. – Денмарк, — 442 с.
 22. Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік: результати соціологічних досліджень / І. Демченко [та ін.].. — Київ : [б. и.], 2013. — 139 с.
 23. Синдром обструктивної зупинки дихання під час сну / Д.І. Заболотний [та ін.].. — Київ : Логос, 2014. — 183 с.
 24. Сучасні підходи до реабілітації внаслідок бронхіальної астми у поєднанні з захворюваннями серцево-судинної системи: (методичні рекомендації для лікарів МСЕК та лікувально-профілактичних закладів) / укл. А.В. Іпатов [та ін.]. «Акцент ПП», 2014. – 52 с.
 25. Тодоріко Л.Д. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії: навчальний посібник для самостійної роботи студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко. — Київ: Медкнига, 2013. — 432 с.
 26. Христич Т.М. Хронічний панкреатит: що в імені твоєму?: (збірка основних статей 2003-2013 рр.) / Т.М. Христич. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. — 320 с.
 27. Чудная Р.В. Методы повышения оптимальности принятия решений в медицинской реабилитации: (систематика медицинских знаний) / Р.В. Чудная. — 2-е изд., доп. — Киев: ТОВ «Видавництво «Логос», 2014.
 28. Ялкут С. И. Природа опухолей / С. И. Ялкут. — Киев: «Задруга», 2011. — 72 с.