ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

імунітет і здоров’я дитини

Вип. 3 2019 р.

 1. Атопічний дерматит та анемія у дітей: сучасний погляд на коморбідність / О. П. Волосовець [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – N 2. – С. 69
 2. Висока реактивна тривожність як фактор ризику стабільної артеріальної гіпертензії у підлітків / М. В. Хайтович [та ін.] // Медична психологія. – 2018. – Том 13 N 3. – С. 46-48
 3. Денисова М. Ф. Підліткова агресія як наслідок нераціонального харчування / М. Ф. Денисова, Н. М. Музика // Перинатологія та педіатрія. – 2019. – № 1. – С. 79-84
 4. Зв’язок способу життя та фізичного розвитку сучасних міських підлітків / О. Т. Єлізарова [и др.] // Довкілля та здоров’я. – 2018. – № 3. – С. 67-71
 5. Михайлов Б. В. Анімалотерапія у системі психосоціальної реабілітації дітей із ранньою затримкою психічного розвитку / Б. В. Михайлов, Т. А. Алієва, І. Д. Вашкіте // Медична психологія. – 2018. – Том 13 N 3. – С. 3-6
 6. Нутритивная и медикаментозная коррекция дефицита кальция и витамина D у детей / А. Е. Абатуров [и др.] // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 7. – С. 92-101.
 7. Особливості стану здоров’я та принципи профілактики психосоматичних и психологічних порушень в дітей шкільного віку із зони військового конфлікту / І. С. Лебець [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 8. – С. 21-27.
 8. Парадокси вітчизняної вакцинації // Участковый врач. – 2018 . – №2/3 . – С. 48-51
 9. Пластунова, О. Б. Розрахункові оцінки добових енерговитрат як основа для обгрунтування норм харчування юних спортсменів / О. Б. Пластунова, С. Л. Няньковський // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 6. – С. 9-16.
 10. Психічне здоров’я дітей: співпраця заради реформ // НейроNEWS. – 2019. – № 2. – С. 6-8
 11. Редькін, Р. Їсти подано: харчова алергія та харчові алергени / Р. Редькін, Н. Орловецька, О. Данькевич // Фармацевт практик. – 2019. – № 5. – С. 32-34.
 12. Роль здоров’язберігаючих технологій у профілактиці ожиріння та надмірної маси тіла в дітей шкільного віку / Г. В. Бекетова [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. – 2019. – № 1. – С. 69-73
 13. Шадрін О. Г. Вирішення проблем підтримки й збереження грудного вигодовування передчасно народжених дітей після виписки зі стаціонару / О. Г. Шадрін, Т. Л. Марушко // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 6. – С. 65-68