ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

імунітет і здоров’я дитини

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип. 3 2018 р.

  1. Fiscaletti M. Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива / M. Fiscaletti, P. Stewart, C. F. Munns // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 109-117
  2. Алгоритм діагностики рівня здоров’я практично здорових підлітків: (методичні рекомендації) / сост. О.В. Бердник [и др.]. — Київ: [б. и.], 2015. — 23 с.
  3. Больбот Ю. Роль вітаміну Д та значення його дефіциту в дитячому віці / Ю. Больбот, К. Годяцька // З турботою про дитину. — 2018. — № 1. — С. 11-14

  1. Гавриленко Т. Дефицит молока. Пути решения проблемы / Т. Гавриленко // З турботою про дитину. — 2018. — № 1. — С. 16-19
  2. Ерпулёва Ю.В. Оценка статуса питания ребенка в практике врача–педиатра / Ю.В. Ерпулёва, А.А. Корсунский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 80 с.
  3. Мавропуло Т. Кесарів розтин і стан здоров’я дітей / Т. Мавропуло // З турботою про жінку. — 2018. — № 2. — С. 54-58
  4. Ребенок должен закаляться / ред. В. Кириллов. — Киев: ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2017. — 126 с.
  5. Усі батьки мають шукати неповторний шлях до своєї дитини // НейроNEWS. — 2018. — № 1. — С. 24-26
  6. Шлемкевич О. Ініціатива «Лікарня, доброзичлива до дитини» та тривалість грудного вигодування. Підсумки 2017 року / О. Шлемкевич // З турботою про жінку. — 2018. — № 2. — С. 36-38