ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2018 р.

 1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа: проблемы и решения / А.С.Аметов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. группа “ГЭОТАР-Медиа”, 2013. – 1032 с.
 2. Барна О.М. Ефективний та безпечний контроль глікемії при використанні гліклазиду MR та глімепіриду в лікуванні цукрового діабету 2 типу / О.М. Барна, О.О. Погребняк // Ліки України. – 2018. – N 2. – С. 21-28.
 3. Бенца Т.М. Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность: современное состояние проблемы / Т.М. Бенца // Ліки України. – 2018. – N 2. – С. 4-7.

 1. Взаємозв’язок між діабетичною ретинопатією та мозковою перфузією у хворих на цукровий діабет ІІ типу / Н.М. Жердьова [та ін.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 1. – С. 49-53
 2. Грушин А. Избавление от диабета: гимнастика, снижающая уровень сахара в крови / А.Грушин. – С.Пб.: “Питер”, 2013. – 224 с. :ил. – (Методики физиолога Бориса Жерлыгина). –
 3. Колесник М. Сахарный диабет и другие эндокринные заболевания: современные возможности лечения / М. Колесник // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 5-8
 4. Метод профілактики та лікування цукрового діабету ІІ типу: інформ. лист з проблеми “Фармація”. Вып. 43. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. – 7 с.
 5. Паньків В.І. Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету / В.І. Паньків // Здоровье женщины. – 2018. – № 2. – С. 56-60
 6. Пробіотикотерапія цукрового діабету типу 2: методичні рекомендації / Уклад.: П.М.Боднар та ін. – К.: [б. и.], 2013. – 24 с.
 7. Профілактика розвитку цукрового діабету 2-го типу в осіб із виявленими порушеннями рівня глюкози крові, що відповідають категоріями предіабету: інформ. лист з проблеми “Ендокринологія”. Вып. 169. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с
 8. Резниченко В.М. Инновационная роль оценки Проинсулина при сахарном диабете 2 типа / В.М. Резниченко, М.И. Бобрик, И.В. Сидорова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – N 1. – С. 101-104
 9. Розробка і впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги: методичні рекомендації/ Уклад.: В.І.Ткаченко. – К.: [б. и.], 2014. – 94 с.
 10. Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем сортиліну: інформ. лист з проблеми “Терапія”. Вип. 8. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 11. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете-2018, ADA. Раздел “Медикаментозные подходы к сахароснижающей терапии” // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – N 1. – С. 22-39
 12. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете-2018, ADA. Раздел “Дети и подростки” // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – N 1. – С. 40-54
 13. Фадєєв П.О. Цукровий діабет. Поради з дієтичного харчування. Засоби лікування,профілактика ускладнень, здоровий спосіб життя.Контроль за рівнем цукру та вагою / П.О. Фадєєв. – Харків: ВД ” Школа”, 2014. – 240 с.
 14. Хіміон Л.В. Активність неспецифічного запального процесу при артеріальній гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л.В. Хіміон, М.О. Рибицька, Л.С. Тимощук // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 55-57.
 15. Ягудина Р.И. Фармакоэкономика сахарного диабета второго типа / Р.И. Ягудина, А.Ю. Куликов, Е.Е. Аринина. – М.: МИА, 2011. – 352 с.