ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2018 р.

 1. Зак К.П. Иммунные и противовоспалительные факторы в механизме лечебного действия метформина при сахарном диабете 2–го типа (аналитический обзор с включением собственных данных) / К.П. Зак, О.В. Фурманова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Т. 14, № 2. — С. 90-98
 2. Иркин О. Сердечно-сосудистые риски у больных с сахарным диабетом 2 типа / О. Иркин // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 26-28
 3. Кондрацька І.М. Цукровий діабет 2 типу. Алгоритм діагностики та цукрознижуючої терапії / І.М. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 3. — С. 43-46

 1. Кондрацька І. Рівень компенсації хворих з цукровим діабетом 2 типу в Україні / І. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 29-32
 2. Маньковский Б.Н. Проект новых рекомендаций по лечению сахарного диабета 2 типа, результаты крупных клинических исследований — итоги 78-го Конгресса Американской диабетической ассоциации / Б.Н. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 3. — С. 12-17
 3. Общая смертность у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне терапии дапаглифлозином: популяционное, когортное исследование открытого типа с использованием данных базы The Health Improvement // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 3. — С. 21-24
 4. Орлик О. Дієтотерапія в лікуванні хворих на цукровий діабет / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 48-49
 5. Пашковська Н.В. Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії / Н.В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Т. 14, № 1. — С. 69-78
 6. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії цукрового діабету ІІ типу: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вип. 19. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4 с.
 7. Сорокман Т.В. Клінічні та лабораторні критерії цукрового діабету 2–го типу в дітей / Т.В. Сорокман, О.В. Макарова, В.Г. Остапчук // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Т. 14, № 1. — С. 107-111
 8. Щубелка Х.М. Стан кісткової тканини при цукровому діабеті 1 та 2 типу / Х.М. Щубелка, О.Т. Олексик, Т.М. Ганич // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 2. — С. 31-38