СНІД

снід

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2018 р.

 1. Андрущак М.О. Зміни клітинного імунітету у ВІЛ-інфікованих з хронічною хворобою нирок / М.О. Андрущак // Інфекційні хвороби. — 2017. — N 4. — С. 49-54.
 2. Зонтаг С. Хвороба як метафора. СНІД та його метафори / С. Зонтаг. — Київ: Видавництво Жупанського, 2012. — 162 с.
 3. Красовська І. Пільги для медпрацівників, які обстежують ВІЛ-інфікованих: запитання-відповідь / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. — 2018. — N 2. — С. 68- 70

 1. Литвин К.Ю. Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань / К.Ю. Литвин, Л.Р. Шостакович-Корецька, О.О. Волікова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 19-25
 2. Мавров Г.І. Біомедичні технології в стримуванні поширення ВІЛ та інших збудників інфекцій, що передаються статевим шляхом (огляд літератури, частина 2) / Г.І. Мавров, Ю.В. Щербакова, М.О. Ярошенко // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 3. — С. 8-17.
 3. Мавров Г.І. Ураження шкіри та інфекції, що передаються статевим шляхом, впливають на імунітет ВІЛ-позитивних пацієнтів / Г.І. Мавров, Ю.В. Щербакова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 4. — С. 107-108.
 4. Мацегора Н.А. Ефективність застосування імуноглобуліну–G у хворих на ХРТБ/ВІЛ у стані виразної імуносупресії, за даними гематологічних досліджень / Н.А. Мацегора, А.В. Капрош // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 41-47
 5. Метод підвищення ефективності діагностики прогресування ВІЛ-інфекції за допомогою додаткового визначення ступеня дисбіозу товстої кишки: інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби». Вып. 94. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с.
 6. Метод ранньої діагностики швидкості прогресування ВІЛ-інфекції за наявності хронічного гломерулонефриту: інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби». Вып. 15. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с.
 7. Оцінка тяжкості хвороби у ВІЛ-інфікованих осіб: інформ. лист з проблеми «Інфекційні хвороби». Вып. 146. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с.
 8. Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ / О.С. Шевченко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 50-60
 9. План розвитку системи громадського здоров’я [ВИЧ ИНФЕКЦИИ] // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N 5. — С. 6.
 10. Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ-інфекцією / Л.Р. Шостакович-Корецька [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2017. — N 3. — С. 51-57.
 11. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини: Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / координатор Т.І. Тарасова. — Київ: Юнісеф, 2016. — 115 с.
 12. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. — Київ: Міністерство охорони здоров’я України, 2016. — 83 с.
 13. Шостакович–Корецька Л.Р. Деякі клініко–епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ–інфекцією на тлі антиретровірусної терапії / Л.Р. Шостакович–Корецька, О.В. Шевельова, О.П. Шевченко–Макаренко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 27-32