СНІД

снід

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Возна Х.І. Вегетативна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію, які перебувають на антиретровірусній терапії: дослідження варіабельності серцевого ритму / Х.І. Возна, В.Д. Москалюк // Інфекційні хвороби. — 2016. — N 2. — С. 25-29.
 2. Воліков І. Паліативна допомога пацієнтам з ВІЛ : робота мультидисциплінарної команди / І. Воліков // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 35-45.
 3. Диагностика микобактериоза у больных ВИЧ-инфекцией / В. . Зимина [и др.] // Инфекционные болезни. — 2016. — Т. 14, № 4. — С. 63-70.

 1. Дьяченко А.Г. Две стратегии профилактики ВИЧ-инфекции / А.Г. Дьяченко, П.А. Дьяченко, C.Л. Грабовый // Мед. аспекты здоровья мужчины. — 2016. — N 1. — С. 24-33.
 2. Епідеміологія ВПЛ-інфекції в Україні / А.А. Суханова [и др.] // Репродуктивная эндокринология. — 2016. — № 6. — С. 39-44
 3. Ко-инфекция вирусов иммунодефицита человека и гепатита С. Смена парадигмы? / А.Г. Дьяченко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 84-89
 4. Курбат М.Н. Активация процессов перекисного окисления липидов антиретровирусными препаратами / М.Н. Курбат, В.М. Цыркунов, И.Э. Гуляй // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3. — С. 64-69.
 5. Малець А. Зняття з обліку хворого на СНІД / А. Малець // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 90-91.
 6. Москалюк В.Д. Клініко-морфологічні та функціональні зміни нирок у ВІЛ-інфікованих / В.Д. Москалюк, М.О. Андрущак // Інфекційні хвороби. — 2016. — N 2. — С. 72-77.
 7. Ніколаєва О.Д. Мікобактеріози [ВИЧ ИНФЕКЦИИ] / О.Д. Ніколаєва // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 90-96.
 8. Острый ретровирусный (мононуклеозоподобный) синдром у ВИЧ-инфицированного пациента  / Т. Н. Калинина [и др.] // Актуальная инфектология. — 2016. — № 4. — С. 97-98.
 9. Оценочные испытания тест-системы «DIA-HIV-Ag/Ab» для диагностики ВИЧ / Т. Ю. Трохимчук [и др.] // Лабораторна діагностика. — 2016. — N 3. — С. 19-26.
 10. Роль плазмоцитоидных дендритных клеток как новых иммуноцитов в патогенезе ХГС, ХГВ и ВИЧ-инфекции / О.Н. Хохлова [и др.] // Инфекционные болезни. — 2016. — Т. 14, № 4. — С. 31-36 :
 11. Терещенко Г. Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу / Г. Терещенко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2016. — № 6. — С. 40-45.
 12. Федяк І.О. Дослідження медико-соціального портрета пацієнта і пріоритетності серед схем антиретровірусної терапії у вітчизняних регіональних центрах СНІДу / І. О. Федяк // Фармац. журн. — 2016. — N 6. — С. 40-49.
 13. Хритинин Д.Ф. Систематика и особенности развития психических расстройств у больных ВИЧ-инфекцией / Д.Ф. Хритинин, В.В. Новиков // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — Том 116 N 5. — С. 19-22.
 14. Чемич М.Д.Особливості перебігу ВІЛ-інфекції залежно від шляхів інфікування / М.Д. Чемич, А.І. Піддубна // Інфекційні хвороби. — 2016. — N 3. — С. 23-27.