СНІД

снід

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2018 р.

  1. Всемирный день борьбы со СПИДом 2017 г.: каждый человек важен // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7, N 1. — С. 149
  2. Евстигнеев И.В. Особенности течения заболеваний легких у ВИЧ-инфицированных пациентов / И.В. Евстигнеев, Т.Г. Останина // Therapia. Український медичний вісник. — 2018. — N 1. — С. 10-14
  3. Литвин К.Ю. Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань / К.Ю. Литвин, Л.Р. Шостакович-Корецька, О.О. Волікова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 19-25

  1. Ніколаєва О.Д. Особливості діагностики позалегеневих форм туберкульозу у ВІЛ-інфікованих / О.Д. Ніколаєва // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 33-37
  2. Подалати епідемію ВІЛ/СНІД — цілком реально // Ліки України. — 2018. — N 2. — С. 71
  3. Прогнозування швидкого прогресування фіброзу печінки у ВІЛ–інфікованих пацієнтів із хронічним гепатитом С: інформ. лист з проблеми «Інфекційні хвороби». Вып. 20. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с.
  4. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини: Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / координатор Т.І. Тарасова. — Київ: Юнісеф, 2016. — 115 с.
  5. Сергиенко Е.Н. ВИЧ-инфекция глазами подростков / Е.Н. Сергиенко // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 84-89
  6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. — Київ: Міністерство охорони здоров’я України, 2016. — 83 с.
  7. Частота, причины и прогноз замен антиретровирусных препаратов в схемах терапии при лечении ВИЧ-инфицированных пациентов / Н.В. Матиевская [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 96-106