ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

юрист

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Гавриленко Л. Навантаження лікаря-отоларинголога поліклініки / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 90-91.
 2. Гавриленко Л. Право лікаря-рентгенолога на пенсію за віком на пільгових умовах / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 91-92.
 3. Гавриленко Л. Чергування вдома керівника ЛПЗ та його заступників / Л. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 85-86.

 1. Голеусова Г. Право на пенсію за вислугу років працівнику районної санепідемстанції / Г. Голеусова // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 93-94.
 2. Гончарова B. Відповідальність медичної сестри поліклініки / B. Гончарова // Журнал головної медичної сестри. — 2016. — N 10. — С. 6-10.
 3. Гончарова B. Про доплату медичній сестрі за використання в роботі дезінфекційних засобів / B. Гончарова // Журнал головної медичної сестри. — 2016. — N 11. — С. 67-68.
 4. Гончарова В. Грошова позика працівнику: від надання до повернення / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 8-19.
 5. Допомога у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю: юридична добірка // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. — 2016. — N 4. — С. 130-131.
 6. Залучення до надурочних робіт / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2016. — N 12. — С. 6-9.
 7. Клименко О. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров’я / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 5. — С. 34-41.
 8. Клименко О. Типові помилки кадровиків під час прийняття працівників на роботу / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 22-35.
 9. Кожен учасник медичних правовідносин має право на отримання юридичної допомоги // Therapia. Український медичний вісник. — 2016. — N 5. — С. 3-5.
 10. Короленко В. Злочини проти життя і здоров’я медичних працівників / В. Короленко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 9. — С. 72-75
 11. Кубанський С. Виконання головним лікарем обов’язків лікаря-терапевта / С. Кубанський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 92-93.
 12. Кубанський С. Залучення фельдшерів-лаборантів-біохіміків до проведення експрес-тестів для визначення групи крові та резус-фактора / С. Кубанський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 93-94
 13. Левадський І. Підвищення посадового окладу працівникам кабінету «Довіра» / І. Левадський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 90-91
 14. Малець А. Звільнення лікаря на пенсії / А. Малець // Журнал заступника головного лікаря. — 2016. — N 6. — С. 60-61.
 15. Малець А. Оплачувана відпустка особам, які усиновили дитину / А. Малець // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 88-89.
 16. Малець А. Порядок знищення медичної документації / А. Малець // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 86-87.
 17. Марченко Ю. Переведення лікаря-пульмонолога на посаду стажиста / Ю. Марченко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 11. — С. 87-88.
 18. Марченко Ю. Переведення лікаря-пульмонолога на посаду стажиста / Ю. Марченко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 11. — С. 87-88.
 19. Молодожонова О. О. Узагальнення судової практики про юридичну відповідальність у фармації / О.О. Молодожонова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2016. — № 1. — С. 87-89.
 20. Олійник А. Зміна процедури декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 4. — С. 10-15.
 21. Пенсія за вислугу років медсестри наркологічного кабінету / Г. Голеусова // Журнал головної медичної сестри. — 2016. — N 12. — С.12-14.
 22. Пузько В. Чи має головний лікар засвідчувати листок непрацездатності / В. Пузько // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 94-95.
 23. Рожков А. Обов’язки посадових осіб і працівників медичних закладів щодо гарантування пожежної безпеки / А. Рожков // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 5. — С. 68-71.
 24. Узагальнення судової практики про юридичну відповідальність у фармації / О.О. Молодожонова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2016. — № 1. — С. 87-89
 25. Шкарівська І. Юридично захищений той лікар, який отримав письмову згоду пацієнта на медичне втручання / І. Шкарівська, Д. Жар // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 6. — С. 8-16
 26. Шурко М. Скасування форми 5-ПН та подання звіту про прийнятих працівників / М. Шурко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 91-92
 27. Юридичні та податкові аспекти працевлаштування лікаря-консультанта в приватну медичну клініку // Приватний лікар. — 2016. — № 10. — С. 3-5.