ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Вивільнення працівників у разі скорочення штату // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 72-73
 2. Виплата матеріальної допомоги сумісникам // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 91-92.
 3. Відрахування із зарплати наперед виплачених сум відпускних // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 5. – С. 47-48

 1. Воробйова Н. Правове регулювання психіатричної допомоги: навчальний посібник для вузів / Н. Воробйова. – К., 2010. – 208 с.
 2. Гавриленко Л. Врахування доплати за категорію лікарям в оплаті за додаткові нічні чергування / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 95-96.
 3. Гавриленко Л. Додаткова спеціалізація для лікаря / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 11. – С. 92-94.
 4. Гавриленко Л. Посада юрисконсульта в державному медичному закладі / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 11. – С. 95-96.
 5. Гончарова В. Встановлення тривалості робочого часу / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 1. – С. 71-72.
 6. Демченко І.С. E-здоров’я в Україні: правові питання та перспективи впровадження / І.С. Демченко // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 23-33. –
 7. Демецька, О. Реформування сфери охорони здоров’я механізмами права інтелектуальної власності / О. Демецька // Фармацевт-практик. – 2017. – № 7/8. – С. 4-5.
 8. Друга відпустка медсестри без збереження зарплати // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 5. – С. 46-47.
 9. Зміни до службових відряджень // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 86-87.
 10. Інструкція про порядок відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 66-68
 11. Клименко О. Заяви про прийняття на роботу та інші їх види / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 9. – С. 6-17.
 12. Клименко О. Офомлення довідок / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 54-65.
 13. Красовська І. Вихідна допомога: умови виплати та розрахунок / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 7. – С. 18-27.
 14. Красовська І. Відпустки без збереження заробітної плати / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 5. – С. 6-15.
 15. Красовська І. Відрахування та утримання із зарплати: що потрібно знати / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 9. – С. 20-31.
 16. Красовська І. Внесення інформації в особові картки працівників: записи про відпустки без збереження зарплати / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 90-91.
 17. Красовська І. Довідка, засвідчена підписом лікаря та печаткою як підтвердний документ відсутності на роботі / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 89-90.
 18. Красовська І. Доплата за роботу медсестри з дезінфікуючими розчинами (запитання – відповідь) / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 7. – С. 53-54
 19. Красовська І. Доплата сторожу за роботу в нічний час / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 88
 20. Красовська І. Неофіційна пропозиція нового тимчасового місця роботи зі зниженням зарплати (запитання – відповідь) / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 7. – С. 52.
 21. Красовська І. Оформлення декретної відпустки на чоловіка / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 9. – С. 93-94.
 22. Красовська І. Оформлення домовленості про переведення до іншого закладу охорони здоров’я / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 10. – С. 88-89.
 23. Красовська І. Оформлення переведення директора приватного медичного закладу на 0,5 ставки / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 9. – С. 94-95
 24. Красовська І. Перерахування грошової компенсації старшій медсестрі на рахунок закладу її переведення (запитання – відповідь) / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 6. – С. 53.
 25. Красовська, І. Повторне попередження лікаря про скорочення / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 9. – С. 95.
 26. Красовська І. Поділ однієї повної ставки між двома медсестрами дошкільного закладу (запитання – відповідь) / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 7. – С. 54.
 27. Красовська І. Право на роботу у фельдшерсько-акушерському пункті без закінчення курсів із сімейної медицини (запитання – відповідь) / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 6. – С. 54-56
 28. Красовська І. Продовження та перенесення відпустки:відчуйте різницю / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 8. – С. 8-17.
 29. Красовська І. Тимчасова непрацездатність під час відпустки: оплачуємо правильно / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 6. – С. 36-43.
 30. Красовська І. Трудові відносини з тимчасовими працівниками / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 9. – С. 60-70
 31. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (14.04.2017 р. № 9) // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 148-164.
 32. Мильнікова М. Відповідальність за розкриття конфіденційної інформації / М. Мильнікова // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – N – С. 11-12
 33. Морєва О. Посадовий оклад сестри медичної старшої без кваліфікаційної категорії / О. Морєва // Довідник головної мед. сестри. – 2017. – N 11. – С. 47-48
 34. Особливості запитань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадках порушень медичними працівниками своїх професійних обов’язків / В.В. Франчук [та ін.] // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 71-82
 35. Порядок оплати праці медичних працівників за законодавством України // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 83-86.
 36. Сенюта І.Я. Правовий звичай як джерело права та регулятор відносин у сфері надання медичної допомоги / І.Я. Сенюта // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 59-70. –
 37. Щодо застосування у роботі медичних працівників Наказу МОЗ України № 110 від 14.02.2012 р. // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 115-116.
 38. Щодо питань проведення медичного огляду та спеціальної перевірки (28.04.2017 р. № 3.02-19/739-17/11719) // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 114.
 39. Щодо порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства (17.01.2014 р. № 4-0-2-14/7.1) // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 112-113.
 40. Юдин О.Ю. Уголовная ответственность медицинских работников в цифрах Генеральной прокуратуры Украины / О.Ю. Юдин // Український медичний часопис. – 2017. – № 5. – С. 154.